MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
H12005 - LETAČKI  PADOBRANSKI ZNAK 1
LETAČKI PADOBRANSKI ZNAK instruktora Padobranskih jedinica Jugoslovenske Narodne Armije, 1. tip (pre 1963. godine), grb sa 5 buktinja. Srebro nesignirano, pozlata i emajl. Na rv. dva šrafa sa oznakom proizvodjača - IKOM ZAGREB. Ref.: Bjeloš, "dinar" br. 19 (2002), str. 62-63. Retko!
Продукты
Поиск по странам
Валюта
Поделиться в...
Поделиться по E-Mail Поделиться на Facebook Поделиться на Twitter
Информация о стране

    Нет товаров