MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
H70744 - Grudna oznaka 1
ZAMENIK VOĐE SPECIJALISTIČKE SKUPINE policije. U SJP PU i ATJ Lučko, 1996 - 2001. godine. Tekstil maslinastozelene boje boje sa dva zlatno izvežena romba, i sa crnim rubom. Veličina: 7 x 4 cm.
Информации
Продукты