MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
D61150 - DRŽAVNI BON na 100 DINARA 1950 1
Izdanje INDUSTRIJSKO ZANATSKO PREDUZEĆE - MUP - FNRJ, UPRAVA RADNOG LOGORA, a važi samo za snabdevanje u kantini. Preko aversa i reversa okrugli pečat sa ljubičastim slovima "EKONOMIJA UPRAVE DRŽAVNE BEZBEDNOSTI FNRJ, ZEMUN.
Продукты
Поиск по странам
Валюта
Поделиться в...
Поделиться по E-Mail Поделиться на Facebook Поделиться на Twitter
Информация о стране

    Нет товаров