MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
B13217 - 20 DINARA 12.8.1978. 1
Tri različite novčanice sa sitnim varijantama u pogledu serijskih brojeva. Serije DT i EB (2 razne). Set od 3 komada.
Kачество: Unc.
Информации
Продукты