MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
Страницы:
B11450 - 10 ДИНАРА 1939

B11450 - 10 ДИНАРА 1939

Царь Петр II.

Выбор (Ссылка: Краузе) R10.

Качество: VF.

B11455 - 50 DINARA 1931

B11455 - 50 DINARA 1931

Kraljevina Jugoslavija. Kralj Aleksandar I. Pick (Ref: Krause) 28. Kачество: VF-.

B11485 - 100 DINARA 1929.

B11485 - 100 DINARA 1929.

Vodoznak Aleksandar, VERIFICATO. Pick (Ref: Krause) R13b.
Kачество: VF.

B11486 - 100 DINARA 1929.

B11486 - 100 DINARA 1929.

Vodoznak Aleksandar, VERIFICATO. Pick (Ref: Krause) R13b.
Kачество: VF.

B11505 - 1000 DINARA 1931.

B11505 - 1000 DINARA 1931.

VERIFICATO. Pick (Ref: Krause) R15.
Kачество: XF / VF.

B12025 - 1/2 DINARA - 2 KRUNE 1919

B12025 - 1/2 DINARA - 2 KRUNE 1919

Grb SHS. Izdanje Ministarstva finansija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Štampana u Parizu, avers ljubičastosive, revers braon boje, 80x51 mm.

B12048 - 10 KRONEN (1919) bez datuma

B12048 - 10 KRONEN (1919) bez datuma

Izdanje Ministarstva finasija Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, Ministarstvo finansija. Maslinastozelena, 150x80 mm. Tekst na tri jezika. Marka lepljena i

B12056 - 10 динаров - 40 крон 1.1919. Ковач

B12056 - 10 динаров - 40 крон 1.1919. Ковач

Опубликовано Министерством финансов Королевства сербов, хорватов и словенцев.

Отпечатано в Париже, синее, 153х82 мм.

На аверсе изображен кузнец

B12118 - 20 динаров / 80 крон плуг 1919 года

B12118 - 20 динаров / 80 крон плуг 1919 года

Опубликовано Министерством финансов Королевства сербов, хорватов и словенцев.
Kvalitet: Оливково-зеленый, 150x90 мм.
Kvalitet: На аверсе пахарь с деревянным копьем и

B12120 - 20 DINARA 6.9.1936.

B12120 - 20 DINARA 6.9.1936.

Kralj Petar II. Apsolutno necirkulisana i u vrhunskom stanju, iz bunta - "broj za brojem"). Izdanje Narodne banke Kraljevine Jugoslavije.

B12122 - 20 DINARA 6.9.1936.

B12122 - 20 DINARA 6.9.1936.

B12122 - 20 DINARA 6.9.1936. Kralj Petar II. Izdanje Narodne banke Kraljevine Jugoslavije. Štampana u Beogradu, višebojna, 137x81 mm. Na

B12124 - 20 DINARA 6.9.1936

B12124 - 20 DINARA 6.9.1936

Kralj Petar II. Izdanje Narodne banke Kraljevine Jugoslavije. Štampana u Beogradu, višebojna, 137x81 mm. Na aversu medaljon sa glavom mladog

B12125 - 20 ДИНAPОВ 9/6/1936 Король Петр II

B12125 - 20 ДИНAPОВ 9/6/1936 Король Петр II

Издание Национального банка Королевства Югославии. Отпечатано в Белграде, разноцветное, 137x81 мм.

На аверсе медальон с головой молодого короля; на

B12130 - 50 DINARA 1.12. 1931.

B12130 - 50 DINARA 1.12. 1931.

Kralj Aleksandar. Izdanje Narodne banke Kraljevine Jugoslavije. Štampana u Beogradu, višebojna, 149x94 mm. Na aversu poprsje kralja Aleksandra II u

B12132 - 50 DINARA 1.12. 1931.

B12132 - 50 DINARA 1.12. 1931.

Kralj Aleksandar. Izdanje Narodne banke Kraljevine Jugoslavije. Štampana u Beogradu, višebojna, 149x94 mm. Na aversu poprsje kralja Aleksandra II u

B12170 - 100 DINARA 1.12. 1929

B12170 - 100 DINARA 1.12. 1929

Vodoznak kralj Aleksandar. I. Izdanje Narodne banke Kraljevine Jugoslavije. Štampana u Beogradu, višebojna, 170x101 mm. Na aversu figura mladića u

B12175 - 100 DINARA 1.12. 1929.

B12175 - 100 DINARA 1.12. 1929.

Vodozn. kralj. Izdanje Narodne banke Kraljevine Jugoslavije. Štampana u Beogradu, višebojna, 170x101 mm. Na aversu figura mladića u narodnoj nošnji,

B12195 - 100 DINARA 15.7.1934.

B12195 - 100 DINARA 15.7.1934.

Žena i sokolac. Izdanje Narodne banke Kraljevine Jugoslavije. Štampana u Beogradu, višebojna, 171x104 mm, vodoznak: glava kralja Aleksandra. Guverner: dr

B12204 - 500 DINARA 6.9. 1935. Kralj Petar II

B12204 - 500 DINARA 6.9. 1935. Kralj Petar II

Zelena, 190x122 mm. Na aversu desno krunisan portret kralja Petra II, u sredini veliki dvoglavi orao raširenih krila sa heraldičkim

B12255 - 1000 динаров 1.12.1931

B12255 - 1000 динаров 1.12.1931

Королева мария Издание Национального банка Королевства Югославии. Отпечатано в Белграде, многоцветное, 195x126 мм.

На аверсе бюст королевы-матери

Страницы:
Продукты
Поиск по странам
Валюта

    Нет товаров