MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
Страницы:
B11454 - 50 DINARA 1931

B11454 - 50 DINARA 1931

Kraljevina Jugoslavija. Kralj Aleksandar I. Pick (Ref: Krause) 28. Kачество: XF+.

B11455 - 50 DINARA 1931

B11455 - 50 DINARA 1931

Kraljevina Jugoslavija. Kralj Aleksandar I. Pick (Ref: Krause) 28. Kачество: VF+.

B11484 - 100 DINARA 1929.

B11484 - 100 DINARA 1929.

Vodoznak Aleksandar, VERIFICATO. Pick (Ref: Krause) R13b.
Kачество: Unc.

B11485 - 100 DINARA 1929.

B11485 - 100 DINARA 1929.

Vodoznak Aleksandar, VERIFICATO. Pick (Ref: Krause) R13b.
Kачество: F.

B11486 - 100 DINARA 1929.

B11486 - 100 DINARA 1929.

Vodoznak Aleksandar, VERIFICATO. Pick (Ref: Krause) R13b.
Kачество: VF.

B11496 - 500 DINARA 1935.

B11496 - 500 DINARA 1935.

VERIFICATO. Pick (Ref: Krause) R14.
Kачество: F.

B11505 - 1000 DINARA 1931.

B11505 - 1000 DINARA 1931.

VERIFICATO. Pick (Ref: Krause) R15.
Kачество: XF / VF.

B11506 - 1000 DINARA 1931.

B11506 - 1000 DINARA 1931.

Vodoznak Aleksandar, VERIFICATO. Pick (Ref: Krause) R15.
Kачество: XF / VF.

B11507 - 1000 DINARA 1931

B11507 - 1000 DINARA 1931

Kraljevina Jugoslavija. Vodoznak Aleksandar. Pick (Ref: Krause) 29. Kачество: XF+ / XF-.

B12023 - 1/2 DINARA - 2 KRUNE 1919.

B12023 - 1/2 DINARA - 2 KRUNE 1919.

Grb SHS. Izdanje Ministarstva finansija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Štampana u Parizu, avers ljubičastoseivwe, revers braon boje, 80x51 mm.

B12025 - 1/2 DINARA - 2 KRUNE 1919

B12025 - 1/2 DINARA - 2 KRUNE 1919

Grb SHS. Izdanje Ministarstva finansija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Štampana u Parizu, avers ljubičastosive, revers braon boje, 80x51 mm.

B12041 - 1 DINAR bez datuma (1919)

B12041 - 1 DINAR bez datuma (1919)

Miloš Obilić. Izdanje Ministarstva finansija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Štampana u Parizu, braon boje, 110x77 mm. Na aversu bista

B12043 - 1 DINAR bez datuma (1919).

B12043 - 1 DINAR bez datuma (1919).

Miloš Obilić. Izdanje Ministarstva finansija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Štampana u Parizu, braon boje, 110x77 mm. Jednocifren serijski broj.

B12048 - 10 KRONEN (1919) bez datuma

B12048 - 10 KRONEN (1919) bez datuma

Izdanje Ministarstva finasija Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, Ministarstvo finansija. Maslinastozelena, 150x80 mm. Tekst na tri jezika. Marka lepljena i

B12085 - 10 DINARA 26.5.1926

B12085 - 10 DINARA 26.5.1926

Bista "Srbija". Izdanje Narodne banke Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Štampana u Parizu, višebojna, u tipičnom stilu francuskih banknota, 126x79,5

B12120 - 20 DINARA 6.9.1936.

B12120 - 20 DINARA 6.9.1936.

Kralj Petar II. Apsolutno necirkulisana i u vrhunskom stanju, iz bunta - "broj za brojem"). Izdanje Narodne banke Kraljevine Jugoslavije.

B12122 - 20 DINARA 6.9.1936.

B12122 - 20 DINARA 6.9.1936.

B12122 - 20 DINARA 6.9.1936. Kralj Petar II. Izdanje Narodne banke Kraljevine Jugoslavije. Štampana u Beogradu, višebojna, 137x81 mm. Na

B12124 - 20 DINARA 6.9.1936

B12124 - 20 DINARA 6.9.1936

Kralj Petar II. Izdanje Narodne banke Kraljevine Jugoslavije. Štampana u Beogradu, višebojna, 137x81 mm. Na aversu medaljon sa glavom mladog

B12130 - 50 DINARA 1.12. 1931.

B12130 - 50 DINARA 1.12. 1931.

Kralj Aleksandar. Izdanje Narodne banke Kraljevine Jugoslavije. Štampana u Beogradu, višebojna, 149x94 mm. Na aversu poprsje kralja Aleksandra II u

B12132 - 50 DINARA 1.12. 1931.

B12132 - 50 DINARA 1.12. 1931.

Kralj Aleksandar. Izdanje Narodne banke Kraljevine Jugoslavije. Štampana u Beogradu, višebojna, 149x94 mm. Na aversu poprsje kralja Aleksandra II u

Страницы:
Продукты
Поиск по странам
Валюта

    Нет товаров