MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
G28689 - Originalni UKAZ POGLAVNIKA NDH ANTE PAVELIĆA 1
Kojim 25. studenog 1944. godine dodjeljuje: MALU SREBRNU KOLAJNU POGLAVNIKA ANTE PAVELIĆA ZA HRABROST, Lehmann Arturu, Bruger Alfredu, Meutzner Alfredu, Halbe Josefu , Tollrian Hansu, Linz Antonu i SCHUSTER Louisu za vrlo hrabro držanje u borbi protiv odmetnika.

BRONČANU KOLAJNU POGLAVNIKA ANTE PAVELIĆA ZA HRABROST, Pless Franzu, Weber Karlu i Hörner Josefu za hrabro držanje u borbi protiv odmetnika.

Sa originalnim potpisom poglavnika Pavelića i Ministra oružanih snaga, vice-admirala.
Продукты
Поиск по странам
Валюта
Поделиться в...
Поделиться по E-Mail Поделиться на Facebook Поделиться на Twitter
Информация о стране

    Нет товаров