MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT

Показать: 

Страницы:
H80285 - Konvolat CEMOVIĆ I

H80285 - Konvolat CEMOVIĆ I

Sastoji se od 3 atraktivna dokumenta, i to:
(1) OBJAVA za Redova-dobrovoljca- borca izdata 1. decembra 1919. god.

H80286 - Konvolat CEMOVIĆ II

H80286 - Konvolat CEMOVIĆ II

RUSKI DOKUMENATI izdati studentu crnogorskog porekla CEMOVIĆ AVRAMA GAVRILU koji se sastoji od sledećeg:
(1) Studentska knjižica -Index (СТУДЕНЧАСКАЯ

H80287 - Konvolat CEMOVIĆ III

H80287 - Konvolat CEMOVIĆ III

Dokumenta supruge Gavrila Cemovića, Ruskinje SERAFIMOVIČ NIKOLAJEVNE ANTUFEJEVE, koja se satoje od 2 školska dokumenta:
(1) Svedočanstva (СВИДЪТЕЛЬСТВО) izdato

H80310 - LEGITIMACIJA FISKULTURNOG SAVEZA JUGOSLAVIJE

H80310 - LEGITIMACIJA FISKULTURNOG SAVEZA JUGOSLAVIJE

Izdata Blagoju Jovanoviću članu J.A. koji je položio "prvi put norme iz kompleksa takmičenja za ZNAČKU FISKULTURNIKA III stepena u

H80312 - Legitimacija rezervnih i penzionisanih oficira, general

H80312 - Legitimacija rezervnih i penzionisanih oficira, general

Izdata 31. decembra 1958. DUŠANKI SAVIĆ-DABETIĆ, sanitetskom kapetanu. Legitimacija ima kartonske svetle morice boje sa grbom FNRJ i 20 stranica.

H80370-Legitimacija Kult.-prosv. festival Gorenjska v svobodi

H80370-Legitimacija Kult.-prosv. festival Gorenjska v svobodi

Knjižica koja se davala uz značku. Na 12 stranica malog formata, 11,2x7,5 cm. Sa kompletnim programom proslave 1. i

H80375 - Blanko Članska karta

H80375 - Blanko Članska karta

TITOV FOND ZA STIPENDIRANJE MLADIH RADNIKA I RADNIČKE DECE. Sa ljubičastim okruglim pečatom i sa Izvodom iz Statuta Titovog fonda.

H81110 - Blanko POZIV

H81110 - Blanko POZIV

Služio za izvršenje materijalne obaveze za SRPSKU VOJSKU KRAJINE. Zajedno sa priznanicom i potvrdom. Ratno izdanje 1990-ih.

H81170 - Blanko POVELJA za PLAKETU "SOKOLOVA"

H81170 - Blanko POVELJA za PLAKETU "SOKOLOVA"

Izdato od strna Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane - Glavni stožer OS RH II ZP OSRH Đakovo - 5. Gardijska brigada.

H81171 - Blanko POVELJA za PLAKETU "SOKOLOVA"

H81171 - Blanko POVELJA za PLAKETU "SOKOLOVA"

Izdato od strna Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane - Glavni stožer OS RH II ZP OSRH Đakovo - 5. Gardijska brigada.

H81175 - POVELJA "ZLATNOG SOKOLOVA"

H81175 - POVELJA "ZLATNOG SOKOLOVA"

Izdata u Vinkovcima 5. listopada 2002. povodom 10. obletnice 5. Gardijske brogade.

H81240 - Stona zastavica

H81240 - Stona zastavica

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Dizajn isti na obe strane.

H81290 - Mala svilena zastava

H81290 - Mala svilena zastava

Šri Lanka. Ručno slikana na platnu ("batic").

H81508 - PRIVEZAK za ključeve

H81508 - PRIVEZAK za ključeve

Югославия JRV и PVO 25.05.1942.

На лицевой стороне пилот подписать обратную надпись JRV и ПВО 05/21/1942.

H81510 - PRIVESCI za ključeve

H81510 - PRIVESCI za ključeve

Vojska Srbije, dva priveska za ključeve, metalni. Suvenir izdanje Vojske Srbije.

H81511 - PRIVESCI za ključeve

H81511 - PRIVESCI za ključeve

Vojska Srbije, dva priveska za ključeve, jedan kožni, drugi drveni. Suvenir izdanje Vojske Srbije.

H81513 - PRIVEZAK za ključeve

H81513 - PRIVEZAK za ključeve

Vojska Srbije, metalni. Suvenir izdanje.

H81812 - Mali album sa 10 ZNACAKA

H81812 - Mali album sa 10 ZNACAKA

Od bronze, izdatih povodom 180-godišnjice I srpskog ustanka, 1984. Na značkama su: KARAĐORĐE PETROVIĆ, P. DOBRNJAC, V. PETROVIĆ, I. BIRČANIN,

H81850 - Mali album sa 28 ZNAČAKA

H81850 - Mali album sa 28 ZNAČAKA

Od mesinga - bronze sa predstavama Titovih štafeta mladosti. Na plavim koricama faksimil Titovog potpisa i natpis 2 ŠTAFETA MLADOSTI".

Страницы:
Продукты
Поиск по странам
Валюта

    Нет товаров