MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
Страницы:
B10082 - 10 DINARA 2.1.1893

B10082 - 10 DINARA 2.1.1893

Žena s guslama. Berlinsko plava 139x84 mm, štampana u Parizu. Avers na srpskom, revers na francuskom jeziku. Guverner: Đorđe Vajfert.

B10094 - 10 DINARA 1.5.1941

B10094 - 10 DINARA 1.5.1941

Preštampana. Tamnozelena novčanica Kraljevine Jugoslavije preštampana od strane Srpske Narodne Banke, 127x72 mm. Potpis: M. Radosavljević. Pick (Ref: Krause) 22;

B10097 - 10 DINARA 2006.

B10097 - 10 DINARA 2006.

Vuk Karadžić. Braon boje, 130x62 mm. Potpis: guverner Radovan Jelašić. Ref: Krause -. (Serija AF).
Kачество: Unc.

B10101 - 10 DINARA 2011.

B10101 - 10 DINARA 2011.

Vuk Karadžić. I. Braon boje, 130x62 mm. Novi grb i NOVI POTPIS: guverner Dejan Šoškić.
Kачество: Unc.

B10103 - 10 DINARA 2013.

B10103 - 10 DINARA 2013.

Vuk Karadžić. Braon boje, 130x62 mm. Novi grb i NOVI POTPIS: guverner J. Tabaković.
Kачество: Unc.

B10113 - 20 DINARA 1.5.1941.

B10113 - 20 DINARA 1.5.1941.

Vuk Karadžić. Novčanica braon boje, 127x72 mm. Na aversu Vuk Karadžić, na reversu srpski grb bez krune.Guverner: M. Rados"Srbija"/guslar.

B10115 - 20 DINARA 1.5.1941

B10115 - 20 DINARA 1.5.1941

Vuk Karadžić. Novčanica braon boje, 127x72 mm. Na aversu Vuk Karadžić, na reversu srpski grb bez krune.Guverner: M. Rados"Srbija"/guslar.

B10125 - 20 DINARA 2006.

B10125 - 20 DINARA 2006.

Njegoš. Zelene boje, 135x64 mm. Potpis: guverner Radovan Jelašić. Ref: Krause -.
Kачество: Unc.

B10127 - 20 DINARA 2011.

B10127 - 20 DINARA 2011.

Njegoš. Zelene boje, 135x64 mm. Novi grb i NOVI POTPIS: guverner Dejan Šoškić.
Kачество: Unc.

B10131 - 20 DINARA 2013.

B10131 - 20 DINARA 2013.

Njegoš. I. Zelene boje, 135x64 mm. Novi grb i NOVI POTPIS: guverner J. Tabaković.
Kачество: Unc.

B10171 - 50 DINARA 1.8.1941.

B10171 - 50 DINARA 1.8.1941.

Bista "Srbija"/guslar. I-. Pick (Ref: Krause) 26; Jelinčič 5; Stojanović 50.
Kачество: Unc-.

B10181 - 50 DINARA 1.5 1942.

B10181 - 50 DINARA 1.5 1942.

Njegoš. Braon boje, 142x78 mm. Guverner: M. Radosavljević. Pick (Ref: Krause) 29; Jelinčič 9; Stojanović 53.
Kачество: AUnc.

B10183 - 50 DINARA 1.5 1942.

B10183 - 50 DINARA 1.5 1942.

Njegoš. Braon boje, 142x78 mm. Guverner: M. Radosavljević. Pick (Ref: Krause) 29; Jelinčič 9; Stojanović 53.
Kачество: XF

B10190 - 50 DINARA 2005.

B10190 - 50 DINARA 2005.

Stevan Mokranjac. Ljubičasta, 66x139 mm. Avers: portret Stevana Stojanovića Mokranjca (1856-1914), srpskog kompozitora i muzikologa, desno klavir; Revers: figura S.S.

B10195 - Republika Srbija - 50 DINARA 2014.

B10195 - Republika Srbija - 50 DINARA 2014.

Stevan Mokranjac. Ljubičasta, 66x139 mm. Avers: portret Stevana Stojanovića Mokranjca (1856-1914), srpskog kompozitora i muzikologa, desno klavir; Revers: figura S.S.

B10218 - 100 DINARA 1.5.1905.

B10218 - 100 DINARA 1.5.1905.

Stari falsifikat. Alegorija Srbije, 2 cifre 20.00 Svetloplava, 171x101 mm. Guverner: Tih. J. Marković. Pick (Ref: Krause) 12; Jelinčič 12;

B10220 - 100 DINARA 1.5.1941. Перепечатано

B10220 - 100 DINARA 1.5.1941. Перепечатано

Перепечатано на кошельке Королевства Югославии с 1.12.1929 года, 168x98 мм.

Губернатор М. Радосавлевич.

Kачество: Unc.

Pick (Ref: Krause) 23; Jelincic

B10224 - 100 DINARA 1.5.1941.

B10224 - 100 DINARA 1.5.1941.

Preštampana. Preštampana novčanici Kraljivine Jugoslavije od 1.12.1929, 168x98 mm. Guverner:M. Radosavljević. Pick (Ref: Krause) 23; Jelinčič 3; Stojanović 48.

B10267 - 100 DINARA 2012.

B10267 - 100 DINARA 2012.

Nikola Tesla, grb Srbije. Plava, 68x143 mm. Novi grb i NOVI POTPIS: guverner Dejan Šoškić.
Kачество: Unc.

B10268 - 100 DINARA 2013

B10268 - 100 DINARA 2013

Nikola Tesla, grb Srbije. Plava, 68x143 mm. Novi grb i NOVI POTPIS: guverner J. Tabaković.
Kvalitet: Unc.

Страницы:
Продукты
Поиск по странам
Валюта

    Нет товаров