JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokaži: 

Strane:
E10112 - Obveznica sa pogocima na 10 dinara u zlatu

E10112 - Obveznica sa pogocima na 10 dinara u zlatu

Kraljevina Srbija.

Izdata u Beogradu 3/15. juna 1888.

Tekstovi na srpskom, nemačkom i francuskom jeziku.

Bez Kupona.

E10125 - Obveznica srps. društva Crv. krsta na 20 din. u zlatu

E10125 - Obveznica srps. društva Crv. krsta na 20 din. u zlatu

Kraljevina Srbija.

Izdata u Beogradu 15/28. januara 1907.

Sa originalnim potpisima i sa 2 švajcarske taksene marke.

E10126 - Obveznica srps. društva Crv. krsta na 20 din. u zlatu

E10126 - Obveznica srps. društva Crv. krsta na 20 din. u zlatu

Kraljevina Srbija.

Izdata u Beogradu 15/28. januara 1907.

Sa originalnim potpisima.

Tekstovi na obe strane na srpskom,

E10220 - Srbija. Akcija a.d."I. Bajloni i sinoviI" od 10.000 din

E10220 - Srbija. Akcija a.d."I. Bajloni i sinoviI" od 10.000 din

Beograd, jul 1936. (293x205 mm).

Štampa "Rožankovski i drug d.d.".

Na 4 lista od kojih su na 2

E10350 - Akcija Akcionar ugljenog rudnika "Rakova bara"

E10350 - Akcija Akcionar ugljenog rudnika "Rakova bara"

Od 1000 dinara u srebru (jedna akcija).

Beograd, 25. jul 1922. 262x186 mm.

SND Katalog akcija br. 836

E15115 - Udeonica Udeoničke zadruge Beogradskih piljara

E15115 - Udeonica Udeoničke zadruge Beogradskih piljara

Za štednju i kredit svojih zadrugara od pedeset 50 dinara.Izdata u Beogradu 11. Jula 1921.

Vrlo

E15120 - Jedna akcija Tehničke banke a.d. na din.1000 u srebru

E15120 - Jedna akcija Tehničke banke a.d. na din.1000 u srebru

Izdata u Beogradu 25. decembra 1921.

Dvostrani dizajn, sa 6 kupona u prilogu.

E15122 - Pet deonica na 500 dinara. Srpska cent. privredna banka

E15122 - Pet deonica na 500 dinara. Srpska cent. privredna banka

Izdata u Sarajevu 1. januara 1922.

Veliki format, sa talonom i nekoliko kupona.

E15125 - Srbija. Deonica na 100 kruna

E15125 - Srbija. Deonica na 100 kruna

Temerinska štedionica d.d.

Trodelna tj. sa svim tekstovima na srpskom, mađarskom i nemačkom jeziku.

Izdata u Temerinu 12.

E15130 - Srbija. Akcija Smederevske zadruge od sto 100 dinara

E15130 - Srbija. Akcija Smederevske zadruge od sto 100 dinara

Izdata u Smederevu 1. januara 1942.

Dekorativan dizajn, sa svim kuponima u prilogu.

E15290 - Srbija. Kopija deonice na 100 kruna

E15290 - Srbija. Kopija deonice na 100 kruna

Prva Koviljska štedionica.

Izdate u Gornjem Kovilju 1. januara 1897.

Tekst na srpskom i mađarskom jeziku.

E25112 - Srbija. Lutrijska obveznica na 100 dinara

E25112 - Srbija. Lutrijska obveznica na 100 dinara

Na zgoditke Državnog zajma od 2.000.000.000.- dinara.

Nedićeva Srbija.

Izdata u Beogradu 1. avgusta 1943.

E25113 - Srbija. Lutrijska obveznica na 500 dinara

E25113 - Srbija. Lutrijska obveznica na 500 dinara

Na zgoditke Državnog zajma od 2.000.000.000.- dinara.

Nedićeva Srbija.

Izdata u Beogradu 1. avgusta 1943.

E26110 - Obveznica II narodnog zajma na 100 dinara

E26110 - Obveznica II narodnog zajma na 100 dinara

Federativna Narodna Republika Jugoslavija.

Petogodišnji plan razvitka narodne privrede FNRJ, Beograd 1 juli 1950.

Slikovita sa finim socrealističkim

E26120 - Obveznica II narodnog zajma na 200 dinara

E26120 - Obveznica II narodnog zajma na 200 dinara

Federativna Narodna Republika Jugoslavija.

Petogodišnji plan razvitka narodne privrede FNRJ, Beograd 1 juli 1950.

Na poleđini tekst na

E27201 - Obveznica zajma za privredni razvoj na 100 dinara

E27201 - Obveznica zajma za privredni razvoj na 100 dinara

Srbija, Socijalistička Republika.

Beograd, februar 1990.

Sa svim kuponima, od br. 1 (1995) do br. 10 (1999).

E27215 - Obveznica zajma za priv.razvoj na 200.000  dinara

E27215 - Obveznica zajma za priv.razvoj na 200.000 dinara

Srbija, Socijalistička Republika.

Beograd, februar 1990.

Sa svim kuponima.

E27217 - Obveznica zajma za priv. razvoj na 500.000  dinara

E27217 - Obveznica zajma za priv. razvoj na 500.000 dinara

Srbija, Socijalistička Republika.

Beograd, februar 1990.

Sa svim kuponima.

E28500 - 1 deonica firme Jugometal a.d. Beograd, 12. 11. 1992

E28500 - 1 deonica firme Jugometal a.d. Beograd, 12. 11. 1992Sa svim kuponima i potvrdom o revalorizaciji.

E28510 - Srbija. 1 Interna deonica firme Metalservis

E28510 - Srbija. 1 Interna deonica firme Metalservis

Beograd na 5000 dinara.

Izdata u junu 1991. Nekorišćena.

Strane:
Informacije
Kategorije: