JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokaži: 

Strane:
E27215 - Obveznica zajma za priv.razvoj na 200.000  dinara

E27215 - Obveznica zajma za priv.razvoj na 200.000 dinara

Srbija, Socijalistička Republika.

Beograd, februar 1990.

Sa svim kuponima.

E27217 - Obveznica zajma za priv. razvoj na 500.000  dinara

E27217 - Obveznica zajma za priv. razvoj na 500.000 dinara

Srbija, Socijalistička Republika.

Beograd, februar 1990.

Sa svim kuponima.

E28500 - 1 deonica firme Jugometal a.d. Beograd, 12. 11. 1992

E28500 - 1 deonica firme Jugometal a.d. Beograd, 12. 11. 1992Sa svim kuponima i potvrdom o revalorizaciji.

E28510 - Srbija. 1 Interna deonica firme Metalservis

E28510 - Srbija. 1 Interna deonica firme Metalservis

Beograd na 5000 dinara.

Izdata u junu 1991. Nekorišćena.

E30352 - Kupon kredita za stabilizaciju Kraljevine Jugoslavije

E30352 - Kupon kredita za stabilizaciju Kraljevine Jugoslavije

Za Međunarodno zaduživanje na 7% u zlatu 1931 za stabilizaciju Kraljevine Jugoslavije na 2 FRANKA U ZLATU (Frs. or 2).

E36202 - Obveznica na 1000 din. za obnovu i izgradnju Skoplja

E36202 - Obveznica na 1000 din. za obnovu i izgradnju Skoplja

Izdanje Saveznog sekretara za finansije, Beograd, 28.oktobra1963.

Na poledjini odredbe sa tekstom na srpskom, hrvatskom, slovenačkom i makedonskom jeziku.

E36204 - Obveznica na 2000 din. za obnovu i izgradnju Skoplja

E36204 - Obveznica na 2000 din. za obnovu i izgradnju Skoplja

Izdanje Saveznog sekretara za finansije, Beograd, 28.oktobra1963.

Na poledjini odredbe sa tekstom na srpskom, hrvatskom, slovenačkom i makedonskom jeziku.

E36206 - Obveznica na 5000 din. za obnovu i izgradnju Skoplja

E36206 - Obveznica na 5000 din. za obnovu i izgradnju Skoplja

Izdanje Saveznog sekretara za finansije, Beograd, 28.oktobra1963.

Na poledjini odredbe sa tekstom na srpskom, hrvatskom, slovenačkom i makedonskom jeziku.

E38420-Jugoslavija, Kraljevina. Poštan. uputnica sa priznanicom

E38420-Jugoslavija, Kraljevina. Poštan. uputnica sa priznanicom

Blanko, sa pečatom Bibliografskog zavoda d.d. Zagreb.

Taksa 25 para.

E38565 - Jugoslavija, Kraljevina. Premijska obveznica na din. 57

E38565 - Jugoslavija, Kraljevina. Premijska obveznica na din. 57

Osiguravajuće društvo "Jugoslavija" iz Velikog Bečkereka (Zrenjanin).

Izdata u Borči 1922. godine, na formularu iz vremena Austrougarske.

(Reč

E38566 - Jugoslavija, Kraljevina. Premijska obveznica na din. 57

E38566 - Jugoslavija, Kraljevina. Premijska obveznica na din. 57

Osiguravajuće društvo "Jugoslavija" iz Velikog Bečkereka (Zrenjanin). Izdata u Borči 1922. godine, na formularu iz vremena Austrougarske. (Reč "Kruna" zamenjena

E38568 - Srbija. Potvrda na 1 korona 76 filler

E38568 - Srbija. Potvrda na 1 korona 76 fillerIzdato na Radničko osiguranje Pančevačkog distrikta (Pancsovai ker. mankásbiztosit pénztár) 1912. godine.

E38920 - Menica na iznos preko 10.000-50.000 din

E38920 - Menica na iznos preko 10.000-50.000 din

Taksa 50 dinara.

SFR Jugoslavija.

Sa tekstovima na srpskom, hrvatskom, slovenačkom i makedonskom jeziku.

E60500 - Ena prednosna DELNICA za 100,00 dinarjev

E60500 - Ena prednosna DELNICA za 100,00 dinarjev

Slovenija.

Kranjska hranilnica inposojilnica Ljubljanad.d. 19. september 1990.

Akcija prve slovenačke privatne banke nakon II svetskog rata.

E69950 - Akcija na 500 dinara srebra

E69950 - Akcija na 500 dinara srebra

Izvozna i prometna banka Skoplje. Makedonija.

Izdata 1. januara 1922. godine. 4 lista, od kojih su prva i 4.

E69952 - Akcija na 5000 dinara srebra

E69952 - Akcija na 5000 dinara srebra

Izvozna i prometna banka Skoplje. Makedonija.

Izdata 1. januara 1922. godine.

2 lista, od kojih su prva i

Strane:
Kategorije:
Pretraga po zemlji:
Valuta

    0 proizvoda