JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokaži: 

Strane:
E69952 - Akcija na 5000 dinara srebra

E69952 - Akcija na 5000 dinara srebra

Izvozna i prometna banka Skoplje. Makedonija.

Izdata 1. januara 1922. godine.

2 lista, od kojih su prva i

E69950 - Akcija na 500 dinara srebra

E69950 - Akcija na 500 dinara srebra

Izvozna i prometna banka Skoplje. Makedonija.

Izdata 1. januara 1922. godine. 4 lista, od kojih su prva i 4.

E60500 - Ena prednosna DELNICA za 100,00 dinarjev

E60500 - Ena prednosna DELNICA za 100,00 dinarjev

Slovenija.

Kranjska hranilnica inposojilnica Ljubljanad.d. 19. september 1990.

Akcija prve slovenačke privatne banke nakon II svetskog rata.

E38920 - Menica na iznos preko 10.000-50.000 din

E38920 - Menica na iznos preko 10.000-50.000 din

Taksa 50 dinara.

SFR Jugoslavija.

Sa tekstovima na srpskom, hrvatskom, slovenačkom i makedonskom jeziku.

E38568 - Srbija. Potvrda na 1 korona 76 filler

E38568 - Srbija. Potvrda na 1 korona 76 fillerIzdato na Radničko osiguranje Pančevačkog distrikta (Pancsovai ker. mankásbiztosit pénztár) 1912. godine.

E38566 - Jugoslavija, Kraljevina. Premijska obveznica na din. 57

E38566 - Jugoslavija, Kraljevina. Premijska obveznica na din. 57

Osiguravajuće društvo "Jugoslavija" iz Velikog Bečkereka (Zrenjanin). Izdata u Borči 1922. godine, na formularu iz vremena Austrougarske. (Reč "Kruna" zamenjena

E38565 - Jugoslavija, Kraljevina. Premijska obveznica na din. 57

E38565 - Jugoslavija, Kraljevina. Premijska obveznica na din. 57

Osiguravajuće društvo "Jugoslavija" iz Velikog Bečkereka (Zrenjanin).

Izdata u Borči 1922. godine, na formularu iz vremena Austrougarske.

(Reč

E38420-Jugoslavija, Kraljevina. Poštan. uputnica sa priznanicom

E38420-Jugoslavija, Kraljevina. Poštan. uputnica sa priznanicom

Blanko, sa pečatom Bibliografskog zavoda d.d. Zagreb.

Taksa 25 para.

E36206 - Obveznica na 5000 din. za obnovu i izgradnju Skoplja

E36206 - Obveznica na 5000 din. za obnovu i izgradnju Skoplja

Izdanje Saveznog sekretara za finansije, Beograd, 28.oktobra1963.

Na poledjini odredbe sa tekstom na srpskom, hrvatskom, slovenačkom i makedonskom jeziku.

E36204 - Obveznica na 2000 din. za obnovu i izgradnju Skoplja

E36204 - Obveznica na 2000 din. za obnovu i izgradnju Skoplja

Izdanje Saveznog sekretara za finansije, Beograd, 28.oktobra1963.

Na poledjini odredbe sa tekstom na srpskom, hrvatskom, slovenačkom i makedonskom jeziku.

E36202 - Obveznica na 1000 din. za obnovu i izgradnju Skoplja

E36202 - Obveznica na 1000 din. za obnovu i izgradnju Skoplja

Izdanje Saveznog sekretara za finansije, Beograd, 28.oktobra1963.

Na poledjini odredbe sa tekstom na srpskom, hrvatskom, slovenačkom i makedonskom jeziku.

E30352 - Kupon kredita za stabilizaciju Kraljevine Jugoslavije

E30352 - Kupon kredita za stabilizaciju Kraljevine Jugoslavije

Za Međunarodno zaduživanje na 7% u zlatu 1931 za stabilizaciju Kraljevine Jugoslavije na 2 FRANKA U ZLATU (Frs. or 2).

E28510 - Srbija. 1 Interna deonica firme Metalservis

E28510 - Srbija. 1 Interna deonica firme Metalservis

Beograd na 5000 dinara.

Izdata u junu 1991. Nekorišćena.

E28500 - 1 deonica firme Jugometal a.d. Beograd, 12. 11. 1992

E28500 - 1 deonica firme Jugometal a.d. Beograd, 12. 11. 1992Sa svim kuponima i potvrdom o revalorizaciji.

E27217 - Obveznica zajma za priv. razvoj na 500.000  dinara

E27217 - Obveznica zajma za priv. razvoj na 500.000 dinara

Srbija, Socijalistička Republika.

Beograd, februar 1990.

Sa svim kuponima.

E27215 - Obveznica zajma za priv.razvoj na 200.000  dinara

E27215 - Obveznica zajma za priv.razvoj na 200.000 dinara

Srbija, Socijalistička Republika.

Beograd, februar 1990.

Sa svim kuponima.

E27201 - Obveznica zajma za privredni razvoj na 100 dinara

E27201 - Obveznica zajma za privredni razvoj na 100 dinara

Srbija, Socijalistička Republika.

Beograd, februar 1990.

Sa svim kuponima, od br. 1 (1995) do br. 10 (1999).

E26120 - Obveznica II narodnog zajma na 200 dinara

E26120 - Obveznica II narodnog zajma na 200 dinara

Federativna Narodna Republika Jugoslavija.

Petogodišnji plan razvitka narodne privrede FNRJ, Beograd 1 juli 1950.

Na poleđini tekst na

E26110 - Obveznica II narodnog zajma na 100 dinara

E26110 - Obveznica II narodnog zajma na 100 dinara

Federativna Narodna Republika Jugoslavija.

Petogodišnji plan razvitka narodne privrede FNRJ, Beograd 1 juli 1950.

Slikovita sa finim socrealističkim

E25113 - Srbija. Lutrijska obveznica na 500 dinara

E25113 - Srbija. Lutrijska obveznica na 500 dinara

Na zgoditke Državnog zajma od 2.000.000.000.- dinara.

Nedićeva Srbija.

Izdata u Beogradu 1. avgusta 1943.

Strane:
Kategorije:
Pretraga po zemlji:
Valuta

    0 proizvoda