MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
A04955 - Muzejska reklamna kopija dinara kralja Milutina 1

Reversna predstava: Bogorodica sa krunom na glavi; naličje prazno. Izrađeno od metaizovane plastike i patinirano.
Информации
Продукты