MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
A62473 - ОТМАНСКО КАРСТВО. MANGIR. AH 1100 1
Sulejman II (1687-1691). Cu. NP471; KM89. Kovnica SARAJEVO (Saraj). Novac od nužde. Ref: Bakarni novac koji je kovao bosanski valija Husein paša za vreme gladi 1689/90. godine , „dinar“ br. 21 (2003). Retko!
Продукты
Поиск по странам