MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT

Показать: 

Страницы:
A25004 - Наборы монет 1945

A25004 - Наборы монет 1945

Neupakovano. Apoeni od 50 para, 1, 2 i 5 dinara. Zn. KM 25-28; M.20-23. Kачество: Unc.

A25005 - Наборы монет 1953/1955.

A25005 - Наборы монет 1953/1955.

A25005 - KOVNIČKI SET 1953/1955. Originalno pakovanje Narodne banke Jugoslavije. I izdanje, na kartonu sa plastičnom omotnicom. (Kasnija izdanja su

A25010 - Наборы монет 1963.

A25010 - Наборы монет 1963.

Originalno pakovanje Narodne banke Jugoslavije. 6 apoena. KM.MS2; M.MS4.

A25031 - Наборы монет FAO, 1970,1976.

A25031 - Наборы монет FAO, 1970,1976.

Originalno pakovanje Narodne banke Jugoslavije. 4 apoena u redosledu: 1,2,5 i 10 DINARA. KM55,56,61,63; M.MS6b. Natpis na koricama ćirilicom; certifikat

A25036 - Наборы монет FAO, 1970,1976.

A25036 - Наборы монет FAO, 1970,1976.

A25036 - KOVNIČKI SET FAO, 1970,1976. Originalno pakovanje Narodne banke Jugoslavije. 4 apoena: 1,2,5 i 10 DINARA. KM55,56,61,63; M.MS6c. Natpis

A25050 - Наборы монет  FAO, 1970.

A25050 - Наборы монет FAO, 1970.

Originalno pakovanje Narodne banke Jugoslavije. 2 apoena: 2 i 5 DINARA. Certifikat na engleskom jeziku. KM55-56; M.MS7.

A25051 - Наборы монет FAO, 1970.

A25051 - Наборы монет FAO, 1970.

Originalno pakovanje Narodne banke Jugoslavije. 2 apoena: 2 i 5 DINARA. Certifikat na nemačkom jeziku. KM55-56; M.MS7.

A25052 - Наборы монет FAO, 1970

A25052 - Наборы монет FAO, 1970

Neupakovano, 4 apoena: 1 i 10 dinara 1976; 2 i 5 dinara 1970. KM55,56,61,63; M.MS6c.
Kачество: II/III.

A25056 - Наборы монет FAO, 1976.

A25056 - Наборы монет FAO, 1976.

Originalno pakovanje Narodne banke Jugoslavije. 2 apoena: 1 i 10 DINARA. Certifikat na srpskohrvatskom jeziku. KM61-62; M.MS8.

A25057 - Наборы монет FAO, 1976.

A25057 - Наборы монет FAO, 1976.

Originalno pakovanje Narodne banke Jugoslavije. 2 apoena: 1 i 10 DINARA. Certifikat na engleskom jeziku. KM61-62; M.MS8.

A25067 - Наборы монет 1982

A25067 - Наборы монет 1982

Neupakovano. Apoeni od 25 i 50 para; 1, 2, 5 i 10 dinara.
Kачество: BU.

A25069 - Наборы монет 1982.

A25069 - Наборы монет 1982.

Nezvanično pakovanje firme RAGUSINA - Niko Alamat, Dubrovnik. Karton i plastični omot.

A25075 - Наборы монет 1983.

A25075 - Наборы монет 1983.

Nezvanično pakovanje Srpskog numizmatičkog društva. 6 apoena, plastične korice tamnocrvene (bordo) boje.

A25076 - Наборы монет (25 i 50 para 1983; 1 i 2 dinara 1986; 5 d

A25076 - Наборы монет (25 i 50 para 1983; 1 i 2 dinara 1986; 5 d

Nezvanično pakovanje firme RAGUSINA - Niko Alamat, Dubrovnik. Karton i plastični omot.

A25085 - Наборы монет 1984.

A25085 - Наборы монет 1984.

Nezvanično pakovanje Srpskog numizmatičkog društva. 5 apoena, plastične korice zelene boje.

A25090 - Наборы монет 1985.

A25090 - Наборы монет 1985.

Originalno pakovanje Narodne banke Jugoslavije. 7 apoena. KM.MS9; M.MS15.

A25093 - Наборы монет 1985

A25093 - Наборы монет 1985

Pakovala NARODNA BANKA JUGOSLAVIJE, PRIVREDNA BANKA SARAJEVO, u kartonskom pakovanju tamnozelene boje, 7 apoena.
Kачество: Unc / BU.

A25095 - Наборы монет 1985.

A25095 - Наборы монет 1985.

Nezvanično pakovanje Srpskog numizmatičkog društva. 7 apoena, plastične korice braonkastocrvene boje.

A25105 - Наборы монет 1986.

A25105 - Наборы монет 1986.

Nezvanično pakovanje Srpskog numizmatičkog društva. 7 apoena, plastične korice tamnoplave boje.

A25155 - Наборы монет 1989.

A25155 - Наборы монет 1989.

Nezvanično pakovanje Srpskog numizmatičkog društva. 4 apoena, plastične crne korice. Veoma redak set, a zbog apoena od 50 dinara 1989

Страницы:
Продукты
Поиск по странам
Валюта

    Нет товаров