JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

KM9.1. Nemačka je od 1949. godine do 30. X 1990. bila podeljena na Istočnu (DDR) i Zapadnu (SRN). DDR je formirana 7. X 1949, a imala je 108.178 km2 i 16,7 miliona stanovnika. Glavni grad: Berlin. Monetarni sistem: 1 MARK = 100 Pfennig.
Kvalitet: VF / XF.
Informacije
Kategorije: