JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Povodom proglašenja kneza Milana za kralja Srbije 1882. godine iskovan je zlatni novac od 10 i 20 dinara, popularno nazvan „milandor”, gde je jedan „milandor” od 20 dinara vredeo isto koliko i francuski „napoleon” od 20 franaka. Kovanje je obavljeno u Carsko-kraljevskoj glavnoj kovnici u Beču. Godine 1883. je emitovana serija niklenog novca, koji spada među najdugovečnije serije novca na Balkanu. U kasnijem periodu emitovano je još nekoliko vrsta kovanog novca.

Dinastička smena na prestolu 1903. godine donela je izvesne promene u oblasti izdavanja novca. . Novim zakonom predviđeno je kovanje metalnog novca sa likom novog vladara, Petra I Karađorđevića. Novim zakonom omogućeno je kovanje novca od 50 para, 1, 2 i 5 dinara u srebru, 5 para od nikla i 2 pare od bronze.

Jubilarni srebrni novac od 5 dinara, poznat pod nazivom „dvoglavac”, je iskovan povodom stogodišnjice Prvog srpskog ustanka.

Novac sa godinom kovanja 1917, izrađen u SAD (kompanija Goram engl. Gorham u Providensu), sa dvoglavim orlom na reversu, je poslednji novac koji je kovala Kraljevina Srbija.
A18300 - 20 PARA 1917

A18300 - 20 PARA 1917

KM20; M21.2.

Kvalitet: XF-.

A18308 - 50 PARA 1904

A18308 - 50 PARA 1904

KM24; M22.1. Ag .835; 2,5 g. Kvalitet: XF-.

A18310 - 50 PARA 1904.

A18310 - 50 PARA 1904.

KM24; M22.1. Ag .835; 2,5 g.
Kvalitet: VF.

A18311 - 50 PARA 1904.

A18311 - 50 PARA 1904.

KM24; M22.1. Ag .835; 2,5 g.
Kvalitet: VF

A18312 - 50 PARA 1904.

A18312 - 50 PARA 1904.

KM24; M22.1. Ag .835; 2,5 g.
Kvalitet: F.

A18319 - 50 PARA 1912.

A18319 - 50 PARA 1912.

KM24; M22.2. Ag .835; 2,5 g.
Kvalitet: VF+.

A18320 - 50 PARA 1912.

A18320 - 50 PARA 1912.

KM24; M22.2. Ag .835; 2,5 g.
Kvalitet: XF.

A18321 - 50 PARA 1912.

A18321 - 50 PARA 1912.

KM24; M22.2. Ag .835; 2,5 g.
Kvalitet: VF.

A18322 - 50 PARA 1912.

A18322 - 50 PARA 1912.

KM24; M22.2. Ag .835; 2,5 g.
Kvalitet: XF+.

A18325 - 50 PARA 1912.

A18325 - 50 PARA 1912.

KM24; M22.2. Ag .835; 2,5 g.
Kvalitet: VF.

A18327 - 50 PARA 1915.

A18327 - 50 PARA 1915.

KM24; M22.3b. Ag .835; 2,5 g. w. signature. Patiniran (not cleaned).
Kvalitet: Unc.

A18328 - 50 PARA 1915.

A18328 - 50 PARA 1915.

KM24; M22.3b. Ag .835; 2,5 g. Sa potpisom /w. signature.
Kvalitet: Unc.

A18329 - 50 PARA 1915.

A18329 - 50 PARA 1915.

KM24; M22.3b. Ag .835; 2,5 g. w. signature.
Kvalitet: Unc / XF.

A18333 - 50 PARA 1915

A18333 - 50 PARA 1915

KM24; M122.3a. Ag .835; 2,5 g.
XF. Sa potpisom / w. signature.
Kvalitet: XF+.

A18336 - 50 PARA 1915.

A18336 - 50 PARA 1915.

KM24; M22.3a. Ag .835; 2,5 g. Sa potpisom/w. signature.
Kvalitet: Unc / XF.

A18338 - 50 PARA 1915.

A18338 - 50 PARA 1915.

KM24; M22.3b. Ag .835; 2,5 g. Bez potpisa - w/o signature.
Kvalitet: Unc.

A18339 - 50 PARA 1915

A18339 - 50 PARA 1915

KM24; M22.3b. Ag .835; 2,5 g. w/o signature.
Kvalitet: XF-.

A18346 - 50 PARA 1915

A18346 - 50 PARA 1915

KM24; M22.3b.

Ag .835; 2,5 g.

Bez potpisa - w/o signature.

Kvalitet: VF /

A18351 - 1 DINAR 1897.

A18351 - 1 DINAR 1897.

A18351 - 1 DINAR 1897. Ag .835; 5 g. KM21; M16.
Kvalitet: XF+.

A18352 - 1 DINAR 1897.

A18352 - 1 DINAR 1897.

Ag .835; 5 g. KM21; M16.
Kvalitet: XF-

Kategorije:
Pretraga po zemlji:
Valuta

    0 proizvoda