JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Povodom proglašenja kneza Milana za kralja Srbije 1882. godine iskovan je zlatni novac od 10 i 20 dinara, popularno nazvan „milandor”, gde je jedan „milandor” od 20 dinara vredeo isto koliko i francuski „napoleon” od 20 franaka. Kovanje je obavljeno u Carsko-kraljevskoj glavnoj kovnici u Beču. Godine 1883. je emitovana serija niklenog novca, koji spada među najdugovečnije serije novca na Balkanu. U kasnijem periodu emitovano je još nekoliko vrsta kovanog novca.

Dinastička smena na prestolu 1903. godine donela je izvesne promene u oblasti izdavanja novca. . Novim zakonom predviđeno je kovanje metalnog novca sa likom novog vladara, Petra I Karađorđevića. Novim zakonom omogućeno je kovanje novca od 50 para, 1, 2 i 5 dinara u srebru, 5 para od nikla i 2 pare od bronze.

Jubilarni srebrni novac od 5 dinara, poznat pod nazivom „dvoglavac”, je iskovan povodom stogodišnjice Prvog srpskog ustanka.

Novac sa godinom kovanja 1917, izrađen u SAD (kompanija Goram engl. Gorham u Providensu), sa dvoglavim orlom na reversu, je poslednji novac koji je kovala Kraljevina Srbija.
A18400 - 2 DINARA 1897.

A18400 - 2 DINARA 1897.

Ag .835; 10 g. KM22; M17.
Kvalitet: XF.

A18405 - 2 DINARA 1904.

A18405 - 2 DINARA 1904.

Ag .835; 10 g. KM26; M24.1.
Kvalitet: XF.

A18429 - 2 DINARA 1915.

A18429 - 2 DINARA 1915.

Ag .835; 10 g. KM26; M24.3a.. w. sgn.
Kvalitet: XF+

A18383 - 1 DINAR 1915 XF/Unc

A18383 - 1 DINAR 1915 XF/Unc

Ag .835; 5 g. KM25; M23.3b. Bez potpisa (gravera)
Kvalitet: XF/Unc.

A18177 - 5 PARA 1883.

A18177 - 5 PARA 1883.

KM18; M11.1.
Kvalitet: XF

A18280 - 20 PARA 1884

A18280 - 20 PARA 1884

KM20; M13.2. Kvalitet: XF+.

A18380 - 1 DINAR 1915

A18380 - 1 DINAR 1915

Ag .835; 5 g. KM25; M23.3a. Bez potpisa.
Kvalitet: Unc.

A18391 - 1 DINAR 1915.

A18391 - 1 DINAR 1915.

Ag .835; 5 g. KM25; M23.3b. Bez potpisa - w/o. sign.
Kvalitet: AUnc.

A18414 - 2 DINARA 1904.

A18414 - 2 DINARA 1904.

Ag .835; 10 g. KM26; M24.1.
Kvalitet: XF / Unc.

A18417 - 2 DINARA 1912.

A18417 - 2 DINARA 1912.

Ag .835; 10 g. KM26; M24.2.
Kvalitet: XF / Unc.

A18300 - 20 PARA 1917

A18300 - 20 PARA 1917

KM20; M21.2.

Kvalitet: XF-.

A18299 - 20 PARA 1917

A18299 - 20 PARA 1917

KM20; M21.2.

Kvalitet: XF / Unc.

A18404 - 2 DINARA 1904.

A18404 - 2 DINARA 1904.

Ag .835; 10 g. KM26; M24.1.
Kvalitet: XF+.

A18298 - 20 PARA 1917.

A18298 - 20 PARA 1917.

KM20; M21.2.

Kvalitet: Unc / XF.

A18297 - 20 PARA 1917

A18297 - 20 PARA 1917

KM20; M21.2.

Kvalitet: AUnc / XF.

A18173 - 5 PARA 1883

A18173 - 5 PARA 1883

KM18; M11.1. Kvalitet: XF.

A18260 - 10 PARA 1917

A18260 - 10 PARA 1917

KM19; M20.2.
Kvalitet: XF / VF.

A18296 - 20 PARA 1917

A18296 - 20 PARA 1917

KM20; M21.2. Kvalitet: AUnc.

A18454 - 5 DINARA 1904.

A18454 - 5 DINARA 1904.

Ag .900; 25 g. "Bog čuva Srbiju". KM27; M25a.
Kvalitet: VF-.

A18450 - 5 DINARA 1904.

A18450 - 5 DINARA 1904.

Ag .900; 25 g. "Bog čuva Srbiju". KM27; M25a.
Kvalitet: VF.

Kategorije:
Pretraga po zemlji:
Valuta

    0 proizvoda