JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Važna napomena: Svi ovde ponudjeni primerci potiču iz par privatnih kolekcija, svaki u samo jednom primerku. Radi zaštite srpskog kulturnog nasleđa prodaja i isporuka ovog novca moguća je samo unutar Srbije.
Strane:
A04950 - Muzejska reklamna kopija dinara kralja Milutina

A04950 - Muzejska reklamna kopija dinara kralja Milutina


Aversna predstava: kralj sa globom i dvostrukim krstom; naličje prazno. Izrađeno od metaizovane plastike i patinirano.

A04955 - Muzejska reklamna kopija dinara kralja Milutina

A04955 - Muzejska reklamna kopija dinara kralja Milutina


Reversna predstava: Bogorodica sa krunom na glavi; naličje prazno. Izrađeno od metaizovane plastike i patinirano.

A04970 - Muzejska reklamna kopija krunidbenog dinara cara Dušan

A04970 - Muzejska reklamna kopija krunidbenog dinara cara Dušan


Aversna predstava sa vladarem kojeg krunušu anđeli (dve ptice); naličje prazno. Izrađeno od metalizovane plastike i patinirano.

A04346 - Đurđ Branković (1402-1412/1427-1456). AR dinar

A04346 - Đurđ Branković (1402-1412/1427-1456). AR dinar


Ćir. natp. u 4 reda u značenju. GOSPODIN DESPOT GJURG; rv. lav korača nalevo. Jovanović 42-9;.Ivanišević 45.8.

A04420 - Đurđ Branković. AR dinar

A04420 - Đurđ Branković. AR dinar


Ćir. natp. GOSPODINDESPOT / GJURG; rv. lav korača nalevo. aG, 14 MM, 0.55 GJovanović 42-20; Ivanišević -.

A03650 - Knez Lazar. (1371-1389). AR dinar

A03650 - Knez Lazar. (1371-1389). AR dinar


Kovn. Novo Brdo. Knez sa dijademom, lat, natp. +CONTE LASARAO; rv. Hrist u mandorli, natp. NOVOMONTE M APCEPS.

A04434 - Đurđ Branković. AR dinar

A04434 - Đurđ Branković. AR dinar

Lav nalevo, ćirilični natpis +GOSPODIN DESPOT GJURG.

Jovanović 42-20; Ivanišević -.

A03706 - Vuk Branković (1371-1395). AR dinar

A03706 - Vuk Branković (1371-1395). AR dinar

Ćirilični natpis u 4 reda: VLKOV DINAR.

Hrist na prestolu.

Jovanović 33.3.

Slabije očuvan

A04341 - Đurđ Branković (1402-1412/1427-1456)

A04341 - Đurđ Branković (1402-1412/1427-1456)

AR dinar. Jovanović 42-3;.Ivanišević 45.8.

A04435 - Đurđ Branković. AR dinar

A04435 - Đurđ Branković. AR dinar

Lav nalevo, ćirilični natpis.

Hrist na prestolu.

Jovanović 42-27.

A04345 - Đurđ Branković (1402-1412/1427-1456). AR dinar

A04345 - Đurđ Branković (1402-1412/1427-1456). AR dinar


Ćir. natp. u 4 reda u značenju. GOSPODIN DESPOT GJURG; rv. lav korača nalevo. Jovanović 42-9;.Ivanišević 45.8.

A04491 - Đurđ Branković. (1402-1412/1427-1456). AR dinar

A04491 - Đurđ Branković. (1402-1412/1427-1456). AR dinar


Despot s otvorenom krunom, u plaštu, drži mač, ćir. natp. DESPOT - GJURG; rv. lav nalevo, ćir. natp. S-M-DR-V-O.

A02254 - Stefan Uroš IV Dušan (gr), kao kralj

A02254 - Stefan Uroš IV Dušan (gr), kao kralj

AR dinar.
Šlem sa čelenkom, STEFANVS - DEI GRA REX; rv. Hrist na prestolu. Jovanović 11-1.1; Ivanišević (6.5.1).

A04266 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar

A04266 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar


J41-66. Despot stoji, drži skiptar, ćir. natp. DESPOT - STEFAN; rv. Hrist na prestolu. Jovanović 41-68; Ivanišević 42.20.

A02075 - Kralj Milutin (1282-1321)

A02075 - Kralj Milutin (1282-1321)


AR dinar, J7-3. Dinar tipa matapana, VROSIVS / R/E/X/ - S STEFAN; rv. Hrist na prestolu. Jovanović 7-3; Ivanišević

A04010 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427)

A04010 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427)

AR dinar. Vladar stoji, ćirilični natpis +DES - PUT.

Revers: Hrist u mandorli.

Jovanović 41-23; Ivanišević

A04490 - Đurđ Branković. (1402-1412/1427-1456). AR dinar

A04490 - Đurđ Branković. (1402-1412/1427-1456). AR dinar


Despot s otvorenom krunom, u plaštu, drži mač, ćir. natp. DESPOT - GJURG; rv. lav nalevo, ćir. natp.

A04012 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427)

A04012 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427)

AR dinar.

Vladar stoji, ćirilični natpis +DES - PUT. Revers: Hrist u mandorli.

Jovanović 41-23; Ivanišević

A02063- Kralj Milutin (1282-1321)

A02063- Kralj Milutin (1282-1321)


Dinar tipa matapana, VROSIVS - / R/E/X/ - S STEFANVS; rv. Hrist na prestolu. Ag, 20 mm, 2.18 g.

A04264 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar

A04264 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar


J41-66. Despot stoji, drži skiptar, ćir. natp. DESPOT - STEFAN; rv. Hrist na prestolu. Jovanović 41-66; Ivanišević 42.20.

Strane:
Kategorije:
Pretraga po zemlji:
Valuta

    0 proizvoda