JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokaži: 

Strane:
G00540 - SPOMENICA MIROPOMAZANJA KRALJA A. OBRENOVIĆA

G00540 - SPOMENICA MIROPOMAZANJA KRALJA A. OBRENOVIĆA


ŽIČА, 1889.
Pozlaćena bronza.
Očuvan primerak sa odgovarajućom novom moare trakom.

G00565 - Zlatna medalja za gradjanske zasluge

G00565 - Zlatna medalja za gradjanske zasluge

Pozlaćena bronza, 34 mm.

U slabijem kvalitetu.

Medalju je ustanovio Aleksandar I Obrenović 7.4.1902. godine, a dodeljivana je za

G00566 - Zlatna medalja za gradjanske zasluge

G00566 - Zlatna medalja za gradjanske zasluge

U odličnom stanju.
Pozlaćena bronza, 34 mm.

Medalju je ustanovio Aleksandar I Obrenović 7.4.1902. godine, a dodeljivana je za zasluge

G01066 - Srebrna medalja za hrabrost 1913 ("Miloš Obilić")

G01066 - Srebrna medalja za hrabrost 1913 ("Miloš Obilić")

Velika, 35 mm, "obična".

Crvena trougaona traka.

Kv. II-III.

G01067 - "ZLATNA" Medalja za hrabrost  1913 ("M. OBILIĆ")

G01067 - "ZLATNA" Medalja za hrabrost 1913 ("M. OBILIĆ")

Mala, 30 mm. Originalna crvena trougaona traka. Medalja je u odličnom stanju, savršena stara pozlata.

G01400 - Medalja za uspomenu izbora kralja Petra I, 1903

G01400 - Medalja za uspomenu izbora kralja Petra I, 1903


Srebro, sa blagim ostatkom vrlo tanke pozlate. Sa pečatom za srebro i signaturom proizvođača - Jozef Kristebaner.

Sa odgovarajućom

G01405 - MEDALJA ZA USPOMENU IZBORA PETRA KARAĐORĐEVIĆA ZA KRALJ

G01405 - MEDALJA ZA USPOMENU IZBORA PETRA KARAĐORĐEVIĆA ZA KRALJ


Srebro, sa blagim ostatkom vrlo tanke pozlate. Sa pečatom za srebro i signaturom proizvođača - Jozef Kristebaner.

G01420 - Zlatna medalja za usluge kraljevom domu

G01420 - Zlatna medalja za usluge kraljevom domu

Kralj Petar I Karađorđević, Kraljevina SHS.

Odlično sačuvana. Sa krunom u nadvišenju (Nemanjićska kruna).

G01421 - MEDALJA ZA USLUGE KRALJEVOM DOMU

G01421 - MEDALJA ZA USLUGE KRALJEVOM DOMU


Kraljevina Jugoslavija, Aleksandar I Krađorđević.

Ispod biste na aversu zvezdica (proizvođač Bertrand-Paris). Na reversu Grb Kraljevine

G01422 - MEDALJA ZA USLUGE KRALJEVOM DOMU

G01422 - MEDALJA ZA USLUGE KRALJEVOM DOMU


Kralj Aleksandar I Karađorđević (Kraljevina Jugoslavija).

Bronza niklovana, 32 mm. Avers: Bista kralja Aleksandra, a okolo

G01423 - MEDALJA ZA USLUGE KRALJEVOM DOMU

G01423 - MEDALJA ZA USLUGE KRALJEVOM DOMU


Kraljevina Jugoslavija, Aleksandar I Krađorđević. Posrebrena bronza. Ispod biste na aversu zvezdica (proizvođač Bertrand-Paris). Tip sa većim razmakom.

G01451 - Krst Milosrdja, 1912

G01451 - Krst Milosrdja, 1912


Mali medaljon (malim slovima "1912").
Perfektno sačuvan primerak.

U obliku malteškog krsta, sa crveno emajliranim medaljonom u sredini. Na aversu

G01453 - Krst Milosrdja, 1912

G01453 - Krst Milosrdja, 1912


Mali medaljon (malim brojkama "1912").
Perfektno sačuvan primerak.

U obliku malteškog krsta, sa crveno emajliranim medaljonom u sredini. Na aversu

G01525 - Zlatna medalja za revnosnu službu (1913)

G01525 - Zlatna medalja za revnosnu službu (1913)

Srpska, manja (30 mm).

G01538 - ZLATNA MEDALJA ZA REVNOSNU SLUŽBU (1913)

G01538 - ZLATNA MEDALJA ZA REVNOSNU SLUŽBU (1913)


Pozlaćena bronza, 34 mm.

Izuzetno lepo sačuvana, sa trougaonom plavom moare trakom.

G01557 - Srebrna medalja za revnosnu službu (1913)

G01557 - Srebrna medalja za revnosnu službu (1913)


Posrebren metal, Ø 33 mm.

U dobrom stanju.

Sa starom trougaonom svetloplavom trakom.

G01565 - MEDALJA DOBROM MITRALJESCU 1935

G01565 - MEDALJA DOBROM MITRALJESCU 1935


Sa novom trougaonom trakom u bojama jugoslovenske zastave.

G01678 - SPOMENICA SRPSKO-TURSKOG RATA 1912 "OSVEĆENO KOSOVO"

G01678 - SPOMENICA SRPSKO-TURSKOG RATA 1912 "OSVEĆENO KOSOVO"


RETKA varijanta, bez signature.
Proizvođač Francuski Sorlini, Varaždin.
Odličan kvalitet.

G01782 - Spomenica rata za oslobodjenje i ujedinjenje 1914-1918

G01782 - Spomenica rata za oslobodjenje i ujedinjenje 1914-1918

Dobro sačuvana.

Nova svilena trougaona traka, crveno-plavo, bela.

G01787 - MEDALJA DRUŠTVA ZA ČUVANJE SPOMENIKA I NEGOVANJE TRADIC

G01787 - MEDALJA DRUŠTVA ZA ČUVANJE SPOMENIKA I NEGOVANJE TRADIC


Pozlaćen metal, 40 mm.

Sa originalnom malom trougaonom trakom u bojama srpske trobojke.

Strane:
Kategorije:
Pretraga po zemlji:
Valuta

    0 proizvoda