JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokaži: 

Strane:
G00565 - Zlatna medalja za gradjanske zasluge

G00565 - Zlatna medalja za gradjanske zasluge

Pozlaćena bronza, 34 mm.

U slabijem kvalitetu.

Medalju je ustanovio Aleksandar I Obrenović 7.4.1902. godine, a dodeljivana je za

G00566 - Zlatna medalja za gradjanske zasluge

G00566 - Zlatna medalja za gradjanske zasluge

U odličnom stanju.
Pozlaćena bronza, 34 mm.

Medalju je ustanovio Aleksandar I Obrenović 7.4.1902. godine, a dodeljivana je za zasluge

G00950 - SREBRNA MEDALJA ZA HRABROST 1912(Prvi Balkanski rat)

G00950 - SREBRNA MEDALJA ZA HRABROST 1912(Prvi Balkanski rat)

Sa odgovarajućom novom trakom, petougaona srpska trobojka.

Retko!

G01405 - MEDALJA ZA USPOMENU IZBORA PETRA KARAĐORĐEVIĆA ZA KRALJ

G01405 - MEDALJA ZA USPOMENU IZBORA PETRA KARAĐORĐEVIĆA ZA KRALJ


Srebro, sa blagim ostatkom vrlo tanke pozlate. Sa pečatom za srebro i signaturom proizvođača - Jozef Kristebaner.

G01422 - MEDALJA ZA USLUGE KRALJEVOM DOMU

G01422 - MEDALJA ZA USLUGE KRALJEVOM DOMU


Kralj Aleksandar I Karađorđević (Kraljevina Jugoslavija).

Bronza niklovana, 32 mm. Avers: Bista kralja Aleksandra, a okolo

G01423 - MEDALJA ZA USLUGE KRALJEVOM DOMU

G01423 - MEDALJA ZA USLUGE KRALJEVOM DOMU


Kraljevina Jugoslavija, Aleksandar I Krađorđević. Posrebrena bronza. Ispod biste na aversu zvezdica (proizvođač Bertrand-Paris). Tip sa većim razmakom.

G01451 - Krst Milosrdja, 1912

G01451 - Krst Milosrdja, 1912


Mali medaljon (malim slovima "1912").
Perfektno sačuvan primerak.

U obliku malteškog krsta, sa crveno emajliranim medaljonom u sredini. Na aversu

G01500 - ZLATNA MEDALJA ZA REVNOSNU SLUŽBU (1913)

G01500 - ZLATNA MEDALJA ZA REVNOSNU SLUŽBU (1913)

Pozlaćena bronza, 34 mm.

Redji tip -oštar rub!

Sa trougaonom plavom trakom od moare svile.

G01505- ZLATNA MEDALJA ZA REVNOSNU SLUŽBU (1913)

G01505- ZLATNA MEDALJA ZA REVNOSNU SLUŽBU (1913)

Pozlaćena bronza, 34 mm.

Sa originalnom trougaonom plavom trakom od moare svile.

G01560 - SREBRNA MEDALJA ZA REVNOSNU SLUŽBU (1913)

G01560 - SREBRNA MEDALJA ZA REVNOSNU SLUŽBU (1913)

Prečnika 30 mm.

Sa novom odgovarajućom trougaonom trakom.

G01562 - SREBRNA MEDALJA ZA REVNOSNU SLUŽBU (1913)

G01562 - SREBRNA MEDALJA ZA REVNOSNU SLUŽBU (1913)

Prečnika 30 mm.

Sa novom odgovarajućom trougaonom trakom.

G01565 - MEDALJA DOBROM MITRALJESCU 1935

G01565 - MEDALJA DOBROM MITRALJESCU 1935


Sa novom trougaonom trakom u bojama jugoslovenske zastave.

G01566 - MEDALJA DOBROM MITRALJESCU 1935

G01566 - MEDALJA DOBROM MITRALJESCU 1935

Sa novom trougaonom trakom u bojama jugoslovenske zastave.

G01686 - Spomenica Srpsko-Turskog  rata 1912, "Osvećeno Kosovo"

G01686 - Spomenica Srpsko-Turskog rata 1912, "Osvećeno Kosovo"

Sa odgovarajućom vrpcom izrađenom od moare svile.

G01787 - MEDALJA DRUŠTVA ZA ČUVANJE SPOMENIKA I NEGOVANJE TRADIC

G01787 - MEDALJA DRUŠTVA ZA ČUVANJE SPOMENIKA I NEGOVANJE TRADIC


Pozlaćen metal, 40 mm.

Sa originalnom malom trougaonom trakom u bojama srpske trobojke.

G01980 - PROMOTIVNA MEDALJA SRPSKI  DANI U PARIZU, 1916

G01980 - PROMOTIVNA MEDALJA SRPSKI DANI U PARIZU, 1916


Kružnog oblika sa 4 manja kraka-ispusta, 35 mm. Izdata 1916. godine, rad Z.Bergas-a.

Sa ušicom

G01984 -  MEDALJA SRPSKI  DANI U PARIZU, 1916

G01984 - MEDALJA SRPSKI DANI U PARIZU, 1916


Alegorija Srbije - žena u dugoj haljini ide nalevo sa mačem u desnoj i štitom s predstavom krste u

G01985 - MEDALJA SRPSKI  DANI U PARIZU, 1916

G01985 - MEDALJA SRPSKI DANI U PARIZU, 1916

Aluminijum. Alegorija Srbije - žena u dugoj haljini ide nalevo sa mačem u desnoj i štitom s predstavom krste u

G01987  - Kopija spomen medalje

G01987 - Kopija spomen medalje

Osvećenje srpske pravoslavne crkve i škole u Trebinju, 1908.

Pozlaćena bronza, 28 mm, sa izjedna kovanom ušicom.

Strane:
Kategorije:
Pretraga po zemlji:
Valuta

    0 proizvoda