JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

E15292 - Kopija akcije Srpske banke na 100 din. u zlatu

E15292 - Kopija akcije Srpske banke na 100 din. u zlatuOsnovana 1. jula 1906. u Beogradu.

E15290 - Srbija. Kopija deonice na 100 kruna

E15290 - Srbija. Kopija deonice na 100 kruna

Prva Koviljska štedionica.

Izdate u Gornjem Kovilju 1. januara 1897.

Tekst na srpskom i mađarskom jeziku.

E15135 – 5 stalnih akcija Valjevske zadruge na 500 din. u srebru

E15135 – 5 stalnih akcija Valjevske zadruge na 500 din. u srebruIzdato u Valjevu 1. novembra 1921. god.

E15130 - Srbija. Akcija Smederevske zadruge od sto 100 dinara

E15130 - Srbija. Akcija Smederevske zadruge od sto 100 dinara

Izdata u Smederevu 1. januara 1942.

Dekorativan dizajn, sa svim kuponima u prilogu.

E15125 - Srbija. Deonica na 100 kruna

E15125 - Srbija. Deonica na 100 kruna

Temerinska štedionica d.d.

Trodelna tj. sa svim tekstovima na srpskom, mađarskom i nemačkom jeziku.

Izdata u Temerinu 12.

E15122 - Pet deonica na 500 dinara. Srpska cent. privredna banka

E15122 - Pet deonica na 500 dinara. Srpska cent. privredna banka

Izdata u Sarajevu 1. januara 1922.

Veliki format, sa talonom i nekoliko kupona.

E15120 - Jedna akcija Tehničke banke a.d. na din.1000 u srebru

E15120 - Jedna akcija Tehničke banke a.d. na din.1000 u srebru

Izdata u Beogradu 25. decembra 1921.

Dvostrani dizajn, sa 6 kupona u prilogu.

E15115 - Udeonica Udeoničke zadruge Beogradskih piljara

E15115 - Udeonica Udeoničke zadruge Beogradskih piljara

Za štednju i kredit svojih zadrugara od pedeset 50 dinara.Izdata u Beogradu 11. Jula 1921.

Vrlo

E10350 - Akcija Akcionar ugljenog rudnika "Rakova bara"

E10350 - Akcija Akcionar ugljenog rudnika "Rakova bara"

Od 1000 dinara u srebru (jedna akcija).

Beograd, 25. jul 1922. 262x186 mm.

SND Katalog akcija br. 836

E10220 - Srbija. Akcija a.d."I. Bajloni i sinoviI" od 10.000 din

E10220 - Srbija. Akcija a.d."I. Bajloni i sinoviI" od 10.000 din

Beograd, jul 1936. (293x205 mm).

Štampa "Rožankovski i drug d.d.".

Na 4 lista od kojih su na 2

E10210 - Akcija Srpsko-Američke banke na 1000 dinara

E10210 - Akcija Srpsko-Američke banke na 1000 dinara

Izdata u Beogradu 1. januara 1924.

Sa neiskorišćenim kuponima.

E10126 - Obveznica srps. društva Crv. krsta na 20 din. u zlatu

E10126 - Obveznica srps. društva Crv. krsta na 20 din. u zlatu

Kraljevina Srbija.

Izdata u Beogradu 15/28. januara 1907.

Sa originalnim potpisima.

Tekstovi na obe strane na srpskom,

E10125 - Obveznica srps. društva Crv. krsta na 20 din. u zlatu

E10125 - Obveznica srps. društva Crv. krsta na 20 din. u zlatu

Kraljevina Srbija.

Izdata u Beogradu 15/28. januara 1907.

Sa originalnim potpisima i sa 2 švajcarske taksene marke.

E10120 -  Obveznica na donosioca na pet stotina dinara

E10120 - Obveznica na donosioca na pet stotina dinara

Kraljevina Srbija.

Nominalnoga kapitala MARAKA 405 = Austrijskih forinta u zlatu 200.

Izdata u Beogradu 8/20 jula

E10112 - Obveznica sa pogocima na 10 dinara u zlatu

E10112 - Obveznica sa pogocima na 10 dinara u zlatu

Kraljevina Srbija.

Izdata u Beogradu 3/15. juna 1888.

Tekstovi na srpskom, nemačkom i francuskom jeziku.

Bez Kupona.

E10110 - Obveznica sa pogocima na 10 dinara u zlatu

E10110 - Obveznica sa pogocima na 10 dinara u zlatu

Kraljevina Srbija.

Izdata u Beogradu 3/15. juna 1888.

Tekstovi na srpskom, nemačkom i francuskom jeziku.

Sa Kuponom

G41834 - Bugarska. Medalja za 30 god. pobede nad fašizmom

G41834 - Bugarska. Medalja za 30 god. pobede nad fašizmom

Ustanovljena 6. marta 1975. pozlata, prečnika 34 mm.

Avers: Usredini dva vojnika sa puškama, a okolo natpis

R97200 - Jugoslavija - Razglednica - reprodukcija slike

R97200 - Jugoslavija - Razglednica - reprodukcija slike

Slika GUSLAR NA ZBORU, A. Bocarića.

Izdanje pre II svetskog rata.

Putovala, sa poštanskom markom Kraljevine SHS, kralj

R94990 - Italija - Razglednica sa predstavom skauta

R94990 - Italija - Razglednica sa predstavom skauta

Iz serije poruka upućenih Slobodanu Miloševiću na razglednicama iz celog sveta, sa molbom da "zaustavi ovaj strašni rat".

Putovala

R94050 - Amerika - Razglednica JENKI STADIONA u Njujorku

R94050 - Amerika - Razglednica JENKI STADIONA u Njujorku

Izdanje 1960-h, Alfred Meinzer, Log Island, štampana u Italiji.

Poleđina prazna, sa opširnim štampanim tekstom o ovom stadionu.

Kategorije:
Pretraga po zemlji:
Valuta

    0 proizvoda