MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
Страницы:
A18321 - 50 PARA 1912.

A18321 - 50 PARA 1912.

KM24; M22.2. Ag .835; 2,5 g.
Kvalitet: VF.

A18325 - 50 PARA 1912.

A18325 - 50 PARA 1912.

KM24; M22.2. Ag .835; 2,5 g.
Kvalitet: VF.

A18328 - 50 PARA 1915.

A18328 - 50 PARA 1915.

KM24; M22.3b. Ag .835; 2,5 g. Sa potpisom /w. signature.
Kvalitet: Unc.

A18336 - 50 PARA 1915.

A18336 - 50 PARA 1915.

KM24; M22.3a. Ag .835; 2,5 g. Sa potpisom/w. signature.
Kvalitet: Unc / XF.

A18351 - 1 DINAR 1897.

A18351 - 1 DINAR 1897.

A18351 - 1 DINAR 1897. Ag .835; 5 g. KM21; M16.
Kvalitet: XF+.

A18352 - 1 DINAR 1897.

A18352 - 1 DINAR 1897.

Ag .835; 5 g. KM21; M16.
Kvalitet: XF-

A18355 - 1 DINAR 1897.

A18355 - 1 DINAR 1897.

Ag .835; 5 g. KM21; M16.
Kvalitet: VF+.

A18356 - 1 DINAR 1897.

A18356 - 1 DINAR 1897.

Ag .835; 5 g. KM21; M16.
Kvalitet: VF.

A18359 - 1 DINAR 1912.

A18359 - 1 DINAR 1912.

Ag .835; 5 g. KM25; M23.1.
Kvalitet: AUnc.

A18366 - 1 DINAR 1912.

A18366 - 1 DINAR 1912.

Ag .835; 5 g. KM25; M23.2.
Kvalitet: Unc. / Aunc.

A18379 - 1 DINAR 1915.

A18379 - 1 DINAR 1915.

Ag .835; 5 g. KM25; M23.3a. W. sign. NOT CLEANED. Patiniran, nečišćen.
Kvalitet: Unc.

A18385 - 1 ДИНАР 1915 XF

A18385 - 1 ДИНАР 1915 XF

Ag .835; 5 g. KM25; M23.3a. с подписью
Качество: XF

A18397 - 2 DINARA 1897.

A18397 - 2 DINARA 1897.

Ag .835; 10 g. KM22; M17.
Kvalitet: XF.

A18400 - 2 DINARA 1897.

A18400 - 2 DINARA 1897.

Ag .835; 10 g. KM22; M17.
Kvalitet: XF.

A18405 - 2 DINARA 1904.

A18405 - 2 DINARA 1904.

Ag .835; 10 g. KM26; M24.1.
Kvalitet: XF.

A18423 - 2 DINARA 1912.

A18423 - 2 DINARA 1912.

Ag .835; 10 g. KM26; M24.2.
Kvalitet: VF.

A18429 - 2 DINARA 1915.

A18429 - 2 DINARA 1915.

Ag .835; 10 g. KM26; M24.3a.. w. sgn.
Kvalitet: XF+

A18424 - 2 DINARA 1915.

A18424 - 2 DINARA 1915.

Ag .835; 10 g. KM26; M24.3a. Sa potpisom.
Kvalite: XF.

A18518 - 1 DINAR 1942.

A18518 - 1 DINAR 1942.

KM31; M27. Iz "fišeka". Savršeno sačuvani primerci premda imaju uobičajene mestimične mrlje, kao sve kovanice od cinka koje nisu bile

Страницы:
Продукты
Поиск по странам
Валюта

    Нет товаров