JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

L18207 - "Dinar"  br. 25 - Beograd 2005

L18207 - "Dinar" br. 25 - Beograd 2005

Izdanje Srpskog numizmatičkog društva. Beograd.

92 s, ilus.

B15118 - Lot od 6 novčanica Narodne banke BiH 1992

B15118 - Lot od 6 novčanica Narodne banke BiH 1992

Apoeni od 10, 25, 50, 100, 500 i 1000 dinara.

Kvalitet: Unc.

B16035 - 100 KUNA 26.5.1941

B16035 - 100 KUNA 26.5.1941

Plavozelena.

Pick (Ref: Krause) 2, Jelinčič 2, Barac H257.

Kvalitet: AUnc.

B16060 - 1000 KUNA 1.9.1943

B16060 - 1000 KUNA 1.9.1943

Višebojna. Pick (Ref: Krause) 12, Jelinčič 13, Barac H271.

Kvalitet: AUnc.

B16055 - 1000 KUNA 26.5.1941

B16055 - 1000 KUNA 26.5.1941

Braon. Pick (Ref: Krause) 4, Jelinčič 4, Barac H259.

Kvalitet: XF.

B16865 - Republika Srpska Krajina. 5 000000 Dinara 1993

B16865 - Republika Srpska Krajina. 5 000000 Dinara 1993

Višebojna. Na aversu i reversu srpski grb u štitu. Sa crvenoljubičastim pečatom.

Kvalitet: XF.

B13983 - 500.000 DINARA Avg. 1989 spomenici

B13983 - 500.000 DINARA Avg. 1989 spomenici

Ljubičastoplava, 145x75 mm.

Avers: spomenik na Kozari: Rv: spomenik na Sutjesci. Potpisi: guverner Dušan (gr) Vlatković, zam. givernera Matija Gaspari.

B13845 - 10.000 DINARA 1992 devojčica

B13845 - 10.000 DINARA 1992 devojčica

Sa tačkom iza datuma.

Braon boje, 139x66 mm.

Na aversu devojčica, na rv. kibernetika.

Potpis: guverner Vuk Ognjanović. Ref: Krause

B13257 - 50 DINARA (1944) partizan

B13257 - 50 DINARA (1944) partizan

Bez datuma. Rusko izdanje. Ljubičaste tamnije boje, 121x66 mm.

Na aversu partizan, na rv. grb DFJ.

Kvalitet:

B13069 - 10 DINARA 1944 partizan

B13069 - 10 DINARA 1944 partizan

Narandžastobraon boje, ruska, 100x54 mm. Deblji papir bez konca.

Na aversu partizan, na rv. grb DFJ.

Greška u štampi (gornja

A20157 - 10 PARA 1914

A20157 - 10 PARA 1914

KM18, M13.1.

Kvalitet: XF.

A22019 - 10 PARA 1920

A22019 - 10 PARA 1920

KM2. M2.

Kvalitet: XF.

A29144 - 50 PARA 1999

A29144 - 50 PARA 1999

KM174; M88.4.
Kvalitet: Kvalitet: Unc.

B12256 - 1000 DINARA 1.12.1931. Kraljica Marija

B12256 - 1000 DINARA 1.12.1931. Kraljica Marija

Izdanje Narodne banke Kraljevine Jugoslavije. Štampana u Beogradu, višebojna, 195x126 mm.

Na aversu poprsje kraljice majke Marije Karađorđević (levo),

B11490 -  100 DINARA 1929

B11490 - 100 DINARA 1929

Vodoznak Aleksandar. Sa pečatom UPRAVA POLICIJE NIŠ.

Raritet.

Kvalitet: VF.

B13654 - 1000 DINARA 1.5. 1946 seljanka

B13654 - 1000 DINARA 1.5. 1946 seljanka

Višebojna, 155x78 mm. Na aversu seljanka sa snopom žita, na rv. Jajce (levo) i statua - personifikacija Republike Jugoslavije (desno).

B12013 - 25 PARA - 1/4 DINARA 21.3.1921

B12013 - 25 PARA - 1/4 DINARA 21.3.1921

Crkva. Izdanje Ministarstva finansija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Štampana u Parizu.

Avers plave, revers braon boje, 93x63 mm.

B13384 - 100 DINARA 1.5.1953 lokomotiva

B13384 - 100 DINARA 1.5.1953 lokomotiva

Višebojna, 150x79 mm.

Na aversu lokomotva, na rv. žetva. Potpisi: guverner Vojin Guzina, viceguverner Lavoslav Dolinšek.

Ref: Pick (Krause) 67L;

B13653 - 1000 DINARA 1.5. 1946 seljanka

B13653 - 1000 DINARA 1.5. 1946 seljanka

Višebojna, 155x78 mm.

Na aversu seljanka sa snopom žita, na rv. Jajce (levo) i statua - personifikacija Republike Jugoslavije (desno).

B10281 - 500 DINARA 1.11.1941

B10281 - 500 DINARA 1.11.1941

Vodoznak kralj. Višebojna, 168x98 mm. Guverner: M. Radosavljević.

Pick (Ref: Krause) 27a; Jelinčič 6/a; Stojanović 51a.

Kvalitet: AUnc.

Kategorije:
Pretraga po zemlji:

    0 proizvoda