JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

A37210 - 1 DENAR 1993

A37210 - 1 DENAR 1993

KM2; M2.1.

Kvalitet: BU / Unc.

G12301 - MEDALJA ZA PREDVOJNIČKU OBUKU

G12301 - MEDALJA ZA PREDVOJNIČKU OBUKU

SFR Jugoslavija.

Sa vrlo retkom originalnom trakom. Dobro sačuvan primerak.

G01706 - SPOMENICA SRPSKO-BUGARSKOG RATA 1913

G01706 - SPOMENICA SRPSKO-BUGARSKOG RATA 1913

Krst od pozlaćene bronze, sa originalnom starom petougaonom trakom koja je retka.

G01564 - MEDALJA DOBROM L. MITRALJESCU

G01564 - MEDALJA DOBROM L. MITRALJESCU

Kraljevina Jugoslavija, 1935.

Sa novom trougaonom trakom u bojama jugoslovenske zsatave.

G10906 - ORDEN REPUBLIKE SA ZLATNIM VENCEM (I red)

G10906 - ORDEN REPUBLIKE SA ZLATNIM VENCEM (I red)

Ustanovljen 02.07.1960. Sa 6 buktinja u velikoj kutiji.

Srebro, pozlata, emajl, rubini i cirkoni.

Na reversu

G11600 - MEDALJA ZASLUGA ZA NAROD

G11600 - MEDALJA ZASLUGA ZA NAROD

Reversni natpis ćirilicom.

U vrlo retkoj originalnoj crvenoj kutiji, 80x120 mm, sa trakom zamenicom.

G10425 - ORDEN JUGOSLOVENSKE ZASTAVE V red

G10425 - ORDEN JUGOSLOVENSKE ZASTAVE V red

Ustanovljen 26.11.1947.

Ag, u obliku dvostruke kanelirane zvezde; u sredini patiniran venac sa patiniranom zastavom bivše Jugoslavije.

G10223 - ORDEN NARODNOG OSLOBOĐENJA

G10223 - ORDEN NARODNOG OSLOBOĐENJA

Ustanovljen 15.05.1943.

Srebro i pozlata, sa crveno emajliranom zvezdicom.

Primerak sa šrafom na reversu i sa

G40924 - Originalna trougaona VRPCA za ORDEN CRVENOG KRSTA

G40924 - Originalna trougaona VRPCA za ORDEN CRVENOG KRSTA

Austro-Ugarska.

Izrađena od moare svile u odgovarajućoj boji.

G40923 - Originalna trougaona VRPCA za krst za manevre 1912 - 19

G40923 - Originalna trougaona VRPCA za krst za manevre 1912 - 19

Austro-Ugarska.

Izrađena od moare svile u odgovarajućoj boji.

G40922 – Originalna trougaona VRPCA za "Topovski krst" cara Karl

G40922 – Originalna trougaona VRPCA za "Topovski krst" cara Karl

Austro-Ugarska.

Izrađena od moare svile u odgovarajućoj boji.

G01841-Trougaona VRPCA za Spomenicu rata za oslobođenje i ujedin

G01841-Trougaona VRPCA za Spomenicu rata za oslobođenje i ujedin

Izrađena od moare svile u odgovarajućoj boji.

G01855 - Trougaona VRPCA za SREBRNU MEDALJU ZA JUNAŠTVO, 1862

G01855 - Trougaona VRPCA za SREBRNU MEDALJU ZA JUNAŠTVO, 1862

Izrađena od moare svile u odgovarajućoj boji.

G01854 - Trougaona VRPCA za SPOMENICU RATA 1875-1878

G01854 - Trougaona VRPCA za SPOMENICU RATA 1875-1878

Izrađena od moare svile u odgovarajućoj boji.

G01853 - Trougaona VRPCA za ORDEN  BELOG ORLA

G01853 - Trougaona VRPCA za ORDEN BELOG ORLA

Izrađena od moare svile u odgovarajućoj boji.

G01852 - Trougaona VRPCA za SPOMENICU na RAT 1876 – 1878

G01852 - Trougaona VRPCA za SPOMENICU na RAT 1876 – 1878

Izrađena od moare svile u odgovarajućoj boji.

G01851 - Trougaona VRPCA za KRST MILOSRĐA 1912

G01851 - Trougaona VRPCA za KRST MILOSRĐA 1912

Takođe I za medalju za REVNOSNU SLUŽBU SRBIJE.

Izrađena od moare svile u odgovarajućoj boji.

G01849 - Trougaona VRPCA za MEDALJU ZA USLUGE KRALJEVOM DOMU

G01849 - Trougaona VRPCA za MEDALJU ZA USLUGE KRALJEVOM DOMU

Izrađena od moare svile u odgovarajućoj boji.

G01848 - Trougaona VRPCA za ORDEN JUGOSLOVENSKE KRUNE

G01848 - Trougaona VRPCA za ORDEN JUGOSLOVENSKE KRUNE

Takođe se koristi I za MEDALJU ZA REVNOSNU SLUŽBU (1913).

Izrađena od moare svile u odgovarajućoj boji.

G01847 - Trougaona VRPCA za SPOMENICA SRPSKO-BUGARSKOG RATA 1913

G01847 - Trougaona VRPCA za SPOMENICA SRPSKO-BUGARSKOG RATA 1913

Izrađena od moare svile u odgovarajućoj boji.

Kategorije:
Pretraga po zemlji:
Valuta

    0 proizvoda