JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

A72330 - Foklandska ostrva. 1 CROWN 2007

A72330 - Foklandska ostrva. 1 CROWN 2007

Avers: Kraljica Elizabeta II; na reversu godišnjica oslobođenja.

Ni,polirana ploča, 38mm, 28.71 grama.

A72076 - Britanska devičanska ostrva. 1 DOLAR 2019

A72076 - Britanska devičanska ostrva. 1 DOLAR 2019

Na aversu Kraljica Elizabeta II.

Ni, polirana ploča, 38mm, 28.71 grama.

A72074 - Britanska devičanska ostrva. 1 DOLAR 2017

A72074 - Britanska devičanska ostrva. 1 DOLAR 2017

N aversu Kraljica Elizabeta II.

Ni, polirana ploča, 38mm, 28.71 grama.

A72072 - Britanska devičanska ostrva. 1 DOLAR 2015

A72072 - Britanska devičanska ostrva. 1 DOLAR 2015

Avers: Kraljica Elizabeta II; na reversu brod i portret Sir Francis Drake.

Ni, polirana ploča, 38mm, 28.71 grama.

A72070 - Britanska devičanska ostrva. 1 DOLAR 2002

A72070 - Britanska devičanska ostrva. 1 DOLAR 2002

Avers: Kraljica Elizabeta II; na reversu kule u Njujorku i natpis "da se ne zaboravi".

Ni, polirana ploča,

A72050 - South Georgia Islands.  2 FUNTE 2019

A72050 - South Georgia Islands. 2 FUNTE 2019

Avers: Kraljica Elizabeta II.

Ni, polirana ploča, 38mm, 28.71 grama.

A72048 - Britanska teritorija Antarktika. 2 FUNTE 2019

A72048 - Britanska teritorija Antarktika. 2 FUNTE 2019

Avers: Kraljica Elizabeta II.

Ni, polirana ploča, 38mm, 28.71 grama.

A72046 - Britanska teritorija Antarktika.  2 FUNTE 2017

A72046 - Britanska teritorija Antarktika. 2 FUNTE 2017

Avers: Kraljica Elizabeta II.

Ni, polirana ploča, 38mm, 28.71 grama.

A70085 - Kukova Ostrva. 10 DOLARA 1990

A70085 - Kukova Ostrva. 10 DOLARA 1990

Avers: Elizabeta II; na reversu slon sa mladunčetom.

Ag .925 - proof, 30 mm, 10.15 grama.

U

A439.000 - Sveta Jelena (Ascension). 1 CROWN 2018

A439.000 - Sveta Jelena (Ascension). 1 CROWN 2018

Avers: Kraljica Elizabeta II.

Ni, polirana ploča, 38mm, 28.71 grama.

A30151 - 200 DINARA 1977

A30151 - 200 DINARA 1977

Ag, ON/A-obodni natpis čitan sa aversa, tj. one strane na kojoj je Titov lik.

Kvalitet: Prigodno izdanje povodom 85.

B15026 - 1000 DINARA (1992)

B15026 - 1000 DINARA (1992)

Nikola Tesla, preštampana SFRJ novčanica. Prvo provizorno izdanje.

Preštampana novčamica od 1000 dinara SFR Jugoslavije od 26. XI 1990. Braon

B14082 - 10.000.000 DINARA 1994

B14082 - 10.000.000 DINARA 1994

Ivo Andrić. Zelena, 167x80 mm, crveni pretisak "1994" na aversu i reversu.

Na av. Ivo Andrić, na rv. Narodna biblioteka

B13415 - 100 DINARA 1.8.1965

B13415 - 100 DINARA 1.8.1965

Manja slova, barokni brojevi, 6-cifren ser. broj; bez niti. Crvena, 147x70 mm.

Na aversu konjanik, na rv. vinjeta.

Potpisi: guverner

B13260 - REPLIKA 50 DINARA 1.5.1946

B13260 - REPLIKA 50 DINARA 1.5.1946

Višebojna, 122x62 mm. Ser. br. sa 8 cifara.

Na aversu rudar, na rv. drvoseča.

Potpisi: guverner T. Zdravković, glavni

B12118 - 20 DINARA / 80 KRUNA 1919 orač

B12118 - 20 DINARA / 80 KRUNA 1919 orač

Izdanje Ministarstva finasija Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca.
Kvalitet: Maslinastozelena, 150x90 mm.
Kvalitet: Na aversu orač sa drvenom ralicom i

F12085 - Medalja SVETI SAVA

F12085 - Medalja SVETI SAVA

Avers medalje SVETI SAVA;

revers HRAM SV. SAVE.

Bronza, 30 mm, 8.79 grama.

F12080 - Medalja SVETI SAVA

F12080 - Medalja SVETI SAVA

Avers medalje SVETI SAVA, ćirilični natpis SV. SAVA.

Revers: HRAM SV. SAVE, dole ćirilični natpis SPOMEN HRAM SV. SAVE

F12075 - Medalja MANASTIR ŽIČA

F12075 - Medalja MANASTIR ŽIČA

800 godina manastira.

Na aversu manastir sa ćiriličnim natpisom 800 GODINA ŽIČE, a na reversu ISUS HRIST.

Nikl

F12070 - VOŽD KARAĐORĐE - MEDALJA

F12070 - VOŽD KARAĐORĐE - MEDALJA

Avers medalje Vožd Karađorđe, uokolo ćirilični natpis VOŽD KARAĐORĐE 1804 -2004.

Revers: HRAM SV. SAVE, dole ćirilični natpis SPOMEN

Kategorije:
Pretraga po zemlji:
Valuta

    0 proizvoda