JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

G01505- ZLATNA MEDALJA ZA REVNOSNU SLUŽBU (1913)

G01505- ZLATNA MEDALJA ZA REVNOSNU SLUŽBU (1913)

Pozlaćena bronza, 34 mm.

Sa originalnom trougaonom plavom trakom od moare svile.

G01500 - ZLATNA MEDALJA ZA REVNOSNU SLUŽBU (1913)

G01500 - ZLATNA MEDALJA ZA REVNOSNU SLUŽBU (1913)

Pozlaćena bronza, 34 mm.

Redji tip -oštar rub!

Sa trougaonom plavom trakom od moare svile.

A173.127 - Mađarska. 1 KORONA 1896

A173.127 - Mađarska. 1 KORONA 1896

Ag .835, 5 g. KM487.

Milenium.

Kvalitet: XF.

A173.084 - Mađarska. 1 KORONA 1892

A173.084 - Mađarska. 1 KORONA 1892

Ag .835, 5 g. Kovnica KB. KM484.
Kvalitet: Kvalitet: XF.

A170.390 - Austrija. 1 CORONA 1908 (1848 - 1908)

A170.390 - Austrija. 1 CORONA 1908 (1848 - 1908)

Iskovana 1908. godine povodom 60 godina vladavine Franca Jozefa.
Grade: Ag .835 (5 g). KM 2808.
Grade: Kvalitet: Unc.

A18502 - 50 PARA 1942

A18502 - 50 PARA 1942

KM30; M26.

Kvalitet: XF+ .

G10300 - Orden NFJ (narodne fronte) za požrtvovani rad, 1902

G10300 - Orden NFJ (narodne fronte) za požrtvovani rad, 1902

Jugoslavija-socijalizam do 1953.

Redak orden, prvi kvalitet. Bronza sa pozlatom.

Na reversu broj 2950, a na šrafu oznaka

H81514 - PRIVEZAK za ključeve

H81514 - PRIVEZAK za ključeve

Vojska Srbije, drveni - isti avers i revers.

Suvenir izdanje.

B16015 - 10 KUNA 30.8.1941

B16015 - 10 KUNA 30.8.1941

Braon boje.

Pick (Ref: Krause) 5, Jelinčič 5/1, Barac H260a.

Kvalitet: XF+.

B10709 - 20 PARA 1920

B10709 - 20 PARA 1920

Novac BEOGRADSKE OPŠTINE.

Avers Panorama grada sa Sabornom crkvom u sredini, u uglovima vinjete; Rv. Tekst, datum i oznka vrednosti.

B13002 - 1 DINAR 1944 partizan

B13002 - 1 DINAR 1944 partizan

Sive boje, ruska, 90x50 mm. Tanji ornament papir, bez konca.

Na aversu partizan, na rv. grb DFJ. Greška u sečenju.

A29355 - 500 DINARA 1993

A29355 - 500 DINARA 1993

KM167; M.R213.

Rare!

Kvalitet: Unc.

B13555 - 500 DINARA 1.5.1955 žetva

B13555 - 500 DINARA 1.5.1955 žetva

Zelena, 135x64 mm.

Na aversu seljanka sa srpom, na rv. dva traktora na žitnom polju.

Potpisi: guverner Vojin Guzina, preds.

B13377 - 100 DINARA 1.5.1946

B13377 - 100 DINARA 1.5.1946

Višebojna, 122x62 mm.

Na aversu kovač i kosač, na rv. ribar.

Potpisi: guverner T. Zdravković, glavni direktor A. Vasić.

B13372 - 100 DINARA 1.5. 1946

B13372 - 100 DINARA 1.5. 1946

Višebojna, 122x62 mm.

Na aversu kovač i kosač, na rv. ribar.

Potpisi: guverner T. Zdravković, glavni direktor A. Vasić.

B13198 - 20 DINARA 1944 partizan

B13198 - 20 DINARA 1944 partizan

(Tip 8). Narandžaste boje, 110x59,5 mm. Običan papir, serijski brojevi Jelinčič tip D.

Na aversu partizan, na rv. grb DFJ.

B13076 - 10 DINARA 1944 partizan

B13076 - 10 DINARA 1944 partizan

Narandžastobraon boje, tamnija, 100x54 mm. Deblji papir bez konca.

Na aversu partizan, na rv. grb DFJ.

Ref: Krause 50; Jelinčič

B13072 - 10 DINARA 1944 partizan

B13072 - 10 DINARA 1944 partizan

Narandžastobraon boje, ruska, 100x54 mm. Deblji papir bez konca.

Na aversu partizan, na rv. grb DFJ.

Ref: Krause 50; Jelinčič

B11452 - 10 DINARA 1939

B11452 - 10 DINARA 1939

Vodoznak kralj Petar II, VERIFICATO.

Pick (Ref: Krause) R10.

Kvalitet: VF-.

B12126 - 20 DINARA 6.9.1936 kralj Petar II

B12126 - 20 DINARA 6.9.1936 kralj Petar II

Izdanje Narodne banke Kraljevine Jugoslavije. Štampana u Beogradu, višebojna, 137x81 mm.

Na aversu medaljon sa glavom mladog kralja; na

Kategorije:
Pretraga po zemlji:
Valuta

    0 proizvoda