MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
G11048 - Орден \"За заслуги перед народом\" с Серебряной Звездой ( 1
Ustanovljen 09.06.1945.
Sa većim zavtnjpm sa signaturom IKOM - Zagreb. Sa oznakom III i sa 4-cifrenim ser. broj (3076) na poleđini, sa trakom zamenicom.
Продукты
Поиск по странам