MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT

Показать: 

Страницы:
D60530 - DRŽAVNI BON na 100 DINARA

D60530 - DRŽAVNI BON na 100 DINARA

Izdat na osnovu Srpskog Ministarstva finansija na osnovu Uredbe od 18. juna 1943.

D61010 - INDUSTRIJSKI BON na 1 DINAR 1951

D61010 - INDUSTRIJSKI BON na 1 DINAR 1951

Savet za promet robom vlade FNR Jugoslavije.

D61150 - DRŽAVNI BON na 100 DINARA 1950

D61150 - DRŽAVNI BON na 100 DINARA 1950

Izdanje INDUSTRIJSKO ZANATSKO PREDUZEĆE - MUP - FNRJ, UPRAVA RADNOG LOGORA, a važi samo za snabdevanje u kantini. Preko aversa

D61190 - Potvrda o prodaji poljopr. proizvoga na 10 dinara

D61190 - Potvrda o prodaji poljopr. proizvoga na 10 dinara

Datumirana 6.5.1948, a izdata Antunu Jurjaku sa otoka Cresa.

D61192 - POTVRDA O PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 1948

D61192 - POTVRDA O PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 1948

Rukom datumirana 8.9.1948, i sa ostalim rukopisnim tekstovima.

D61195 - POTROŠAČKA KARTA za namirnice 1965

D61195 - POTROŠAČKA KARTA za namirnice 1965

Izdanje SFR Jugoslavije - SR Srbija. Karta "D" sa kuponima za so, sapun, hleb, šećer, masnoće, meso i dopunsko.

D61197 - POTROŠAČKA KARTA za namirnice 1965

D61197 - POTROŠAČKA KARTA za namirnice 1965

Karta "G" sa kuponima za so, sapun, hleb, šećer, masnoće, meso i dopunsko.

D63005 - BON za 20 LITARA BENZINA

D63005 - BON za 20 LITARA BENZINA

Auto-Moto Savez Jugoslavije. Retko.

D63012 - BONOVI ZA BENZIN 1984

D63012 - BONOVI ZA BENZIN 1984

Pojedinačni primerci od 5 LITARA. Raspoloživa izdanja za sledeće mesece: II, III, VIII, IX, X, XII. Cena po komadu. Price

D63014 - BONOVI ZA BENZIN 1984

D63014 - BONOVI ZA BENZIN 1984

Pojedinačni primerci od 10 LITARA. Raspoloživa izdanja za sledeće mesece: X, XII. Cena po komadu. Price each.

D63015 - BONOVI ZA BENZIN 1984

D63015 - BONOVI ZA BENZIN 1984

Pojedinačni primerci od 10 LITARA. Raspoloživa izdanja za sledeće mesece: VI, VIII. Cena po komadu. Price each.

D63016 - BONOVI ZA BENZIN 1984

D63016 - BONOVI ZA BENZIN 1984

Pojedinačni primerci od 20 LITARA. Raspoloživa izdanja za sledeće mesece: IX, X, XI, XII. Cena po komadu. Price each.

D63018 - BONOVI ZA BENZIN 1983

D63018 - BONOVI ZA BENZIN 1983

Pojedinačni primerci od 50 LITARA. Raspoloživa izdanja za sledeće mesece: V,VI. X, XI i XII. Cena po komadu. Price each.

D63019  - BONOVI ZA BENZIN 1984

D63019 - BONOVI ZA BENZIN 1984

Pojedinačni primerci od 50 LITARA. Raspoloživa izdanja za sledeće mesece: V i IX. Cena po komadu. Price each.

D63022 - BONOVI ZA BENZIN 1992 i 1993

D63022 - BONOVI ZA BENZIN 1992 i 1993

Pojedinačni primerci od 5 LITARA. Raspoloživa izdanja za sledeće mesece: VIII, X, XII 1992, I, II, III 1993. Cena po

Страницы:
Информации
Продукты