MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
Страницы:
B15000 - 25 DINARA 01.07.1992

B15000 - 25 DINARA 01.07.1992

Plava i svetlo plava, 145x73mm. Av. vrednost novčanice u centru levo, rv. grb u centru desno. Štampana u Celju, Slovenija.

B15010 - 500 DINARA (1992).

B15010 - 500 DINARA (1992).

Preštampana SFRJ novčanica. Mali pečat. Prvo provizorno izdanje. Preštampana novčanica od 1000 dinara SFR Jugoslavije od 26. XI 1990. Braon

B15025 - 1000 DINARA (1992).

B15025 - 1000 DINARA (1992).

Nikola Tesla, preštampana SFRJ novčanica. Prvo provizorno izdanje. Preštampana novčamica od 1000 dinara SFR Jugoslavije od 26. XI 1990. Braon

B15026 - 1000 динаров (1992)

B15026 - 1000 динаров (1992)

Никола Тесла, печатная записка СФРЮ. Первое предварительное издание.

1000 динаров СФР Югославия с печатью 26-го XI 1990 года. Коричневый цвет,

B15029 - 1000 DINARA (1992).

B15029 - 1000 DINARA (1992).

Nikola Tesla, preštampana SFRJ novčanica. Pečat TUZLA. Preštampana novčanica od 1000 dinara SFR Jugoslavije od 26. XI 1990. Braon boje,

B15030 - 100 DINARA 1992

B15030 - 100 DINARA 1992

Maslinasto-zelena. Av. vrednost novčanice u centru levo, rv. grb u centru desno. Ref: Krause 13.
Kачество: III.

B15120 - 10 DINARA 1.7.1992.

B15120 - 10 DINARA 1.7.1992.

Mostar. Crvena, na aversu mostraski most. Ref: Krause 10, Fritzinger-Klotz NBH3, Barac B203.
Kачество: Unc.

B15140 - 50 DINARA 1.7.1992.

B15140 - 50 DINARA 1.7.1992.

Mostar. Crvena. Ref: Krause 12, Fritzinger-Klotz NBH5, Barac B205.
Kачество: Unc.

B15160 - 500 DINARA 1.7.1992. Grb

B15160 - 500 DINARA 1.7.1992. Grb


Kvalitet: VF. Crvena. Ref: Krause 14, Fritzinger-Klotz NBH7, Barac B207.

B15170 - 1000 DINARA 1.7.1992.

B15170 - 1000 DINARA 1.7.1992.

Mostar. Zeleno-crna. Ref: Krause 15, Fritzinger-Klotz NBH8, Barac B208.
Kачество: Unc.

B15175 - 1000 динаров 1.7.1992

B15175 - 1000 динаров 1.7.1992

Мостар.

Зеленый и черный.

Ссылка: Krause 15, Fritzinger-Klotz NBH8, Barac B208.

Качество: VF.

B15330 - 100.000 DINARA 1.9.1993.

B15330 - 100.000 DINARA 1.9.1993.

Novčanica od 10 dinara 1.7.1992 sa ljubičastoplavim pretiskom "NOVČANI BON / 100.000 / STO HILJADA DINARA", takođe pretisak datum "1.

B15338 - 100.000 DINARA 10.11.1993.

B15338 - 100.000 DINARA 10.11.1993.

Novčanica od 10 dinara 1.7.1992 sa plavim pretiskom "NOVČANI BON / 100.000 / STO HILJADA DINARA", takođe pretisak datum "10.

B15570 - 100.000 DINARA 1993.

B15570 - 100.000 DINARA 1993.

Zelene nule, sa žigom 15.10.93. Na brojku "100" dodate tri zelene nule; s desne strane okrugli žig SDK Travnik sa

B15573 - 100.000 DINARA 1993.

B15573 - 100.000 DINARA 1993.

Crvene nule, sa žigom 15.10.93. Na brojku "10" dodate tri crvene nule; s desne strane okrugli žig SDK Travnik sa

B15574 - 100.000 DINARA 1993.

B15574 - 100.000 DINARA 1993.

Zelene nule, sa žigom 24.12.93. Na brojku "10" dodate tri zelene nule; s desne strane okrugli žig SDK Travnik sa

B15800 - 10 DINARA 1992.

B15800 - 10 DINARA 1992.

Republika Srpska, braon. Izdanje Narodne banke Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Ref: Krause 133, Fritzinger-Klotz NBS1.
Kачество: Unc.

B15805 - 50 DINARA 1992.

B15805 - 50 DINARA 1992.

Republika Srpska, maslinastozelena. Izdanje Narodne banke Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Ref: Krause 134, Fritzinger-Klotz NBS2.
Kачество: Unc.

B15810 - 100 DINARA 1992.

B15810 - 100 DINARA 1992.

Republika Srpska, plava. Izdanje Narodne banke Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Ref: Krause 135, Fritzinger-Klotz NBS3.
Kачество: Unc.

B15820 - 1000 DINARA 1992.

B15820 - 1000 DINARA 1992.

Republika Srpska. Crvenkasta i tamnozelena. Izdanje Narodne banke Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Ref: Krause 137, Fritzinger-Klotz NBS5.
Kачество:

Страницы:
Продукты
Поиск по странам
Валюта

    Нет товаров