MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
Страницы:
A18383 - 1 ДИНАР 1915 XF/Unc

A18383 - 1 ДИНАР 1915 XF/Unc

Ag .835; 5 g. KM25; M23.3b. Без подписи
Качество: XF / Unc.

A18398 - 2 DINARA 1897.

A18398 - 2 DINARA 1897.

Ag .835; 10 g. KM22; M17.
Kvalitet: XF.

A18450 - 5 DINARA 1904.

A18450 - 5 DINARA 1904.

Ag .900; 25 g. "Bog čuva Srbiju". KM27; M25a.

Kvalitet: XF-.

A18485 - 1 dinar 1904.

A18485 - 1 dinar 1904.

Vakumirano kartonsko pakovanje Srpskog numizmatičkog društva - Srebrni dinar Kraljevine Srbije izdato 2012. godine. Sa jedne strane se nalazi srpski

A18487 - 1 dinar 1912.

A18487 - 1 dinar 1912.

A18487 - 1 dinar 1912. Vakumirano kartonsko pakovanje Srpskog numizmatičkog društva - Srebrni dinar Kraljevine Srbije izdato 2012. godine. Sa

A18488 - 1 dinar 1915.

A18488 - 1 dinar 1915.

Vakumirano kartonsko pakovanje Srpskog numizmatičkog društva - Srebrni dinar Kraljevine Srbije izdato 2012. godine. Sa jedne strane se nalazi srpski

A18428 - 2 DINARA 1915.

A18428 - 2 DINARA 1915.

Ag .835; 10 g. KM26; M24.3a. ш. sgn.

Качество: XF.

A18418 - 2 DINARA 1912.

A18418 - 2 DINARA 1912.

Ag .835; 10 g. KM26; M24.2.
Kvalitet: XF.

A18404 - 2 DINARA 1904.

A18404 - 2 DINARA 1904.

Ag .835; 10 g. KM26; M24.1.

Kvalitet: XF+.

A18252 - 10 PARA 1912.

A18252 - 10 PARA 1912.

KM19; M20.1.
Kvalitet: VF+.

A18253 - 10 PARA 1912.

A18253 - 10 PARA 1912.

KM19; M20.1.
Kvalitet: VF / XF.

A18272 - 20 PARA 1883.

A18272 - 20 PARA 1883.

KM20; M13.1.
Kvalitet: VF-.

A18290 - 20 PARA 1912.

A18290 - 20 PARA 1912.

KM20; M21.1.
Kvalitet: VF / XF-.

A18312 - 50 PARA 1904.

A18312 - 50 PARA 1904.

KM24; M22.1. Ag .835; 2,5 g.
Kvalitet: F.

A18321 - 50 PARA 1912.

A18321 - 50 PARA 1912.

KM24; M22.2. Ag .835; 2,5 g.
Kvalitet: VF.

A18325 - 50 PARA 1912.

A18325 - 50 PARA 1912.

KM24; M22.2. Ag .835; 2,5 g.
Kvalitet: VF.

A18328 - 50 PARA 1915.

A18328 - 50 PARA 1915.

KM24; M22.3b. Ag .835; 2,5 g. Sa potpisom /w. signature.
Kvalitet: Unc.

Страницы:
Информации
Продукты