MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT

Показать: 

Страницы:
H01072 - KOKARDA ŽELEZNIČARSKA

H01072 - KOKARDA ŽELEZNIČARSKA

Эмаль в триколоре Королевства Югославии, 35x25 мм.

H01785 - Грудна ознака "Лотичивский знак"

H01785 - Грудна ознака "Лотичивский знак"

С 1943 года была установлена практика носить значок в правом кармане блузки или рубашки. Этот знак («добровольный крест») был составлен

H01795 - ZNAČKA FOLKSDOJČERA U SRBIJI

H01795 - ZNAČKA FOLKSDOJČERA U SRBIJI

Kružnog oblika prečnika 25 mm. Na aversu okolo natpis DEUTSCHE VOLKSGRUPPE gore, BANAT ui SERBIEN dole. Na reversu horizontalno postavljena

H02101 - Značka ČETNIČKOG UDRUŽENJA, 1912 -1920

H02101 - Značka ČETNIČKOG UDRUŽENJA, 1912 -1920

Srpski dvoglavi orao sa stitom na grudima, iznad ukrštenih mačeva i trake na kojoj je natpis "ZA KRALJA I OTADŽBINU

H02106  - ZNAČKA MILOŠ OBILIĆ 1389 - 1939

H02106 - ZNAČKA MILOŠ OBILIĆ 1389 - 1939

Avers: poprsje nalevo Miloša Obilića u oklopu. Sa strana natpis MILOŠ OBILIĆ, dole godina 1389 - 1939.

H02180- ZNAČKA FINANSIJSKA KONTROLA Kraljevina Jugoslavije

H02180- ZNAČKA FINANSIJSKA KONTROLA Kraljevina Jugoslavije

Veća, ovalnog oblika-gornja strana ravna sa grbom, 55x30 mm. Emajl u bojama jugoslovenske trobojke, u sredini natpis F.K

H02220 - ZNAČKA UDRUŽENJA ANTIALKOHOLIČARA 1905

H02220 - ZNAČKA UDRUŽENJA ANTIALKOHOLIČARA 1905

Srpska filijala u SARAJEVU pre I svetskog rata, za vreme Austrougraske. Neobična i veoma retka. Višebojno emjalirana srebrna značka, 25x20

H02340 - ZNAČKA GIMNAZIJE KRAGUJEVAC

H02340 - ZNAČKA GIMNAZIJE KRAGUJEVAC

Jubilarno izdanje povodom 100-godišnjice, 1933. godine. Posrebren lim, 30 mm.

H02460 - Značka Dunavsko kolo jahača "Knez Mihailo"

H02460 - Značka Dunavsko kolo jahača "Knez Mihailo"

U proleće 1890. osnovano je u Beogradu Dunavsko kolo jahača "Knez Mihailo", koje je dobilo naziv po knez Mihailu Obrenoviću.

H02466 - SOKOLSKA ZNAČKA, 1937

H02466 - SOKOLSKA ZNAČKA, 1937

Izdanje povodom V Pokrajinskog sleta u Skoplju. Sa predstavom strelca i sokola. Posrebren metal, četvrtasta, 35x28 mm, sa iglom i

H02470 - КОКАРДА ЗА ВОЙНИКЕ КАПУ НОВЫЙ

H02470 - КОКАРДА ЗА ВОЙНИКЕ КАПУ НОВЫЙ

Разработанный в Советском Союзе в 1944 году, чтобы заслонить большевизацию движения в Югославии и сохранить иллюзию привязанности к межкоммунистической политике.

H03022 - Značka UDARNIK

H03022 - Značka UDARNIK

Dodeljena odmah nakon II svetskog rata, oko 1946-48. godine. Retko.

H03031 - Sportska značka "ZA REPUBLIKU NAPRED"

H03031 - Sportska značka "ZA REPUBLIKU NAPRED"

Dodeljivana u JNA za fiskulturnike, II red (srebrna). Patinirano posrebren metal, 25 mm. Na rv. broj i zavrtanj sa signaturom

H03033 - Značka DUNAVSKA KONFERENCIJA 1948

H03033 - Značka DUNAVSKA KONFERENCIJA 1948

Srebro i pozlata, 32 mm; detaljan opis u časopisu "dinar" br. 28 (2007), str. 57-58.

H03034 - ZNAČKA ZA ZASLUGE U IZGRADNJI BEOGRADA

H03034 - ZNAČKA ZA ZASLUGE U IZGRADNJI BEOGRADA

Veoma retka. Izdata povodom 5-godišnjice radnih akcija za izgradnju Beograda, 1949. Srebro. Na av. socrealistički prikaz graditelja i ćir. natpis

H10385 - Značka MANEVAR SLOBODA 1971

H10385 - Značka MANEVAR SLOBODA 1971

Srebrno patinirana, 30x35 mm. Bez signature, ali se zna da je kovana u IKOM-u, jer postoji nekoliko primeraka iste značke

H10520 - SPOMEN ZNAK "PREKOMORSKI BORCI NOVE JUGOSLAVIJE"

H10520 - SPOMEN ZNAK "PREKOMORSKI BORCI NOVE JUGOSLAVIJE"

Dodeljivan Slovencima koji su nakon kapitulacije Italije u II svetksom ratu pristupili Titovoj Narodno-oslobodlačkoj vojsci. Na reversu igla. Retko. A

H10550 - CENTRALNA BOLNICA - HEROJ, 1945-1968

H10550 - CENTRALNA BOLNICA - HEROJ, 1945-1968

Retka jubilarna oznaka. U sredini partizan previja ranjenika, okolo natpis a na poledjini kvalitetno izradjena horizontalna igla. patinirani beli metal,

H11020 -  Oznaka za oficirske kape titovke elitnih trupa

H11020 - Oznaka za oficirske kape titovke elitnih trupa

Zvezda petokraka sa srpom i čekićem, na kaneliranoj (zrakastoj) srebrnoj zvezdi. Srednja veličina.

H11021 - Oznaka za oficirske kape titovke elitnih trupa

H11021 - Oznaka za oficirske kape titovke elitnih trupa

Velika (40mm) zvezda petokraka sa srpom i čekićem, na kaneliranoj (zrakastoj) srebrnoj zvezdi. Proizvodjač IKOM Zagreb.

Страницы:
Продукты
Поиск по странам
Валюта

    Нет товаров