MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT

Показать: 

Страницы:
H01035 - КОКАРДА СЕРБСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

H01035 - КОКАРДА СЕРБСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Знак того же в середине.

Эмаль в цветах сербский триколор.

Редкий тип. Размер: 35х25 мм.

H01060 - Сербский офицер кокарда

H01060 - Сербский офицер кокарда

Монограмма царя Петра I Караджорджевича, 1903 год.

Королевство Сербия, размер 35x25 мм.

H01061- Сербский офицер кокарда

H01061- Сербский офицер кокарда

Монограмма царя Петра I Караджорджевича, 1903 год.

Королевство Сербия, размер 35x25 мм.

H01071 - КОКАРДСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

H01071 - КОКАРДСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Эмаль в триколоровых цветах Королевства Югославия, 35х25 мм.

H01073 - KOKARDA ŽELEZNIČARSKA

H01073 - KOKARDA ŽELEZNIČARSKA

Эмаль в триколоре Королевства Югославии, 35x25 мм.

H01097 - КОКАРДА ЖАНДАРЬЕРЬЯ

H01097 - КОКАРДА ЖАНДАРЬЕРЬЯ

Эмаль в цветах трехцветного Королевства Сербия.

Размер: 35х25 мм.

H01154 - КОКАРДА ЖАНДАРЬЕРЬЯ

H01154 - КОКАРДА ЖАНДАРЬЕРЬЯ

Эмаль в трехцветных цветах Королевства Югославии.

Размер: 35x25 мм.

H01170 - ОФИЦИАЛЬНАЯ КОКАРДА

H01170 - ОФИЦИАЛЬНАЯ КОКАРДА

A-Aleksandar Karađorđević 1922 - 1934.

Эмаль в цветах триколора Королевства Югославия.

Размер 35х25 мм.

Редкий тип.

H01788 - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ПРИВЕТСТВЕННОЕ ЗНАНИЕ "LJOTIĆ SIGN"

H01788 - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ПРИВЕТСТВЕННОЕ ЗНАНИЕ "LJOTIĆ SIGN"

С 1943 года было принято практиковать ношение на правом кармане блузки или рубашки.

Этот знак («добровольный крест») был сделан

H01795 - ZNAČKA FOLKSDOJČERA U SRBIJI

H01795 - ZNAČKA FOLKSDOJČERA U SRBIJI

Kružnog oblika prečnika 25 mm. Na aversu okolo natpis DEUTSCHE VOLKSGRUPPE gore, BANAT ui SERBIEN dole. Na reversu horizontalno postavljena

H02101 - Značka ČETNIČKOG UDRUŽENJA, 1912 -1920

H02101 - Značka ČETNIČKOG UDRUŽENJA, 1912 -1920

Srpski dvoglavi orao sa stitom na grudima, iznad ukrštenih mačeva i trake na kojoj je natpis "ZA KRALJA I OTADŽBINU

H02106  - ZNAČKA MILOŠ OBILIĆ 1389 - 1939

H02106 - ZNAČKA MILOŠ OBILIĆ 1389 - 1939

Avers: poprsje nalevo Miloša Obilića u oklopu. Sa strana natpis MILOŠ OBILIĆ, dole godina 1389 - 1939.

H02180- ZNAČKA FINANSIJSKA KONTROLA Kraljevina Jugoslavije

H02180- ZNAČKA FINANSIJSKA KONTROLA Kraljevina Jugoslavije

Veća, ovalnog oblika-gornja strana ravna sa grbom, 55x30 mm. Emajl u bojama jugoslovenske trobojke, u sredini natpis F.K

H02340 - ZNAČKA GIMNAZIJE KRAGUJEVAC

H02340 - ZNAČKA GIMNAZIJE KRAGUJEVAC

Jubilarno izdanje povodom 100-godišnjice, 1933. godine. Posrebren lim, 30 mm.

H02466 - SOKOLSKA ZNAČKA, 1937

H02466 - SOKOLSKA ZNAČKA, 1937

Izdanje povodom V Pokrajinskog sleta u Skoplju. Sa predstavom strelca i sokola. Posrebren metal, četvrtasta, 35x28 mm, sa iglom i

H02470 - КОКАРДА ЗА ВОЙНИКЕ КАПУ НОВЫЙ

H02470 - КОКАРДА ЗА ВОЙНИКЕ КАПУ НОВЫЙ

Разработанный в Советском Союзе в 1944 году, чтобы заслонить большевизацию движения в Югославии и сохранить иллюзию привязанности к межкоммунистической политике.

H03022 - Značka UDARNIK

H03022 - Značka UDARNIK

Dodeljena odmah nakon II svetskog rata, oko 1946-48. godine. Retko.

H03031 - Sportska značka "ZA REPUBLIKU NAPRED"

H03031 - Sportska značka "ZA REPUBLIKU NAPRED"

Dodeljivana u JNA za fiskulturnike, II red (srebrna). Patinirano posrebren metal, 25 mm. Na rv. broj i zavrtanj sa signaturom

H03033 - Značka DUNAVSKA KONFERENCIJA 1948

H03033 - Značka DUNAVSKA KONFERENCIJA 1948

Srebro i pozlata, 32 mm; detaljan opis u časopisu "dinar" br. 28 (2007), str. 57-58.

H03034 - ZNAČKA ZA ZASLUGE U IZGRADNJI BEOGRADA

H03034 - ZNAČKA ZA ZASLUGE U IZGRADNJI BEOGRADA

Veoma retka. Izdata povodom 5-godišnjice radnih akcija za izgradnju Beograda, 1949. Srebro. Na av. socrealistički prikaz graditelja i ćir. natpis

Страницы:
Продукты
Поиск по странам
Валюта

    Нет товаров