MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT

Показать: 

Страницы:
H01035 - КОКАРДА СЕРБСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

H01035 - КОКАРДА СЕРБСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Знак того же в середине.

Эмаль в цветах сербский триколор.

Редкий тип. Размер: 35х25 мм.

H01060 - Сербский офицер кокарда

H01060 - Сербский офицер кокарда

Монограмма царя Петра I Караджорджевича, 1903 год.

Королевство Сербия, размер 35x25 мм.

H01064 - Сербский офицер кокарда

H01064 - Сербский офицер кокарда

Монограмма царя Петра I Караджорджевича, 1903 год.

Королевство Сербия, размер 35x25 мм.

H01073 - KOKARDA ŽELEZNIČARSKA

H01073 - KOKARDA ŽELEZNIČARSKA

Эмаль в триколоре Королевства Югославии, 35x25 мм.

H01101 - КОКАРДА ГАНДАРМИЯ

H01101 - КОКАРДА ГАНДАРМИЯ

С двумя маленькими коронами на голове орла.

Эмаль в цветах триколор Королевства Сербия, 35х25 мм. Cena: 70.00. (DS 50.00-kp)

H01155 - КОКАРДА ЖАНДАРЬЕРЬЯ

H01155 - КОКАРДА ЖАНДАРЬЕРЬЯ

Эмаль в трехцветных цветах Королевства Югославии.

Размер 35х25 мм.

H01788 - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ПРИВЕТСТВЕННОЕ ЗНАНИЕ "LJOTIĆ SIGN"

H01788 - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ПРИВЕТСТВЕННОЕ ЗНАНИЕ "LJOTIĆ SIGN"

С 1943 года было принято практиковать ношение на правом кармане блузки или рубашки.

Этот знак («добровольный крест») был сделан

H01795 - ZNAČKA FOLKSDOJČERA U SRBIJI

H01795 - ZNAČKA FOLKSDOJČERA U SRBIJI

Kružnog oblika prečnika 25 mm. Na aversu okolo natpis DEUTSCHE VOLKSGRUPPE gore, BANAT ui SERBIEN dole. Na reversu horizontalno postavljena

H02180- ZNAČKA FINANSIJSKA KONTROLA Kraljevina Jugoslavije

H02180- ZNAČKA FINANSIJSKA KONTROLA Kraljevina Jugoslavije

Veća, ovalnog oblika-gornja strana ravna sa grbom, 55x30 mm. Emajl u bojama jugoslovenske trobojke, u sredini natpis F.K

H02340 - ZNAČKA GIMNAZIJE KRAGUJEVAC

H02340 - ZNAČKA GIMNAZIJE KRAGUJEVAC

Jubilarno izdanje povodom 100-godišnjice, 1933. godine. Posrebren lim, 30 mm.

H02466 - SOKOLSKA ZNAČKA, 1937

H02466 - SOKOLSKA ZNAČKA, 1937

Izdanje povodom V Pokrajinskog sleta u Skoplju. Sa predstavom strelca i sokola. Posrebren metal, četvrtasta, 35x28 mm, sa iglom i

H02470 - КОКАРДА ЗА ВОЙНИКЕ КАПУ НОВЫЙ

H02470 - КОКАРДА ЗА ВОЙНИКЕ КАПУ НОВЫЙ

Разработанный в Советском Союзе в 1944 году, чтобы заслонить большевизацию движения в Югославии и сохранить иллюзию привязанности к межкоммунистической политике.

H03022 - Značka UDARNIK

H03022 - Značka UDARNIK

Dodeljena odmah nakon II svetskog rata, oko 1946-48. godine. Retko.

H03031 - Sportska značka "ZA REPUBLIKU NAPRED"

H03031 - Sportska značka "ZA REPUBLIKU NAPRED"

Dodeljivana u JNA za fiskulturnike, II red (srebrna). Patinirano posrebren metal, 25 mm. Na rv. broj i zavrtanj sa signaturom

H03033 - Značka DUNAVSKA KONFERENCIJA 1948

H03033 - Značka DUNAVSKA KONFERENCIJA 1948

Srebro i pozlata, 32 mm; detaljan opis u časopisu "dinar" br. 28 (2007), str. 57-58.

H03034 - ZNAČKA ZA ZASLUGE U IZGRADNJI BEOGRADA

H03034 - ZNAČKA ZA ZASLUGE U IZGRADNJI BEOGRADA

Veoma retka. Izdata povodom 5-godišnjice radnih akcija za izgradnju Beograda, 1949. Srebro. Na av. socrealistički prikaz graditelja i ćir. natpis

H10385 - Značka MANEVAR SLOBODA 1971

H10385 - Značka MANEVAR SLOBODA 1971

Srebrno patinirana, 30x35 mm. Bez signature, ali se zna da je kovana u IKOM-u, jer postoji nekoliko primeraka iste značke

H10520 - SPOMEN ZNAK "PREKOMORSKI BORCI NOVE JUGOSLAVIJE"

H10520 - SPOMEN ZNAK "PREKOMORSKI BORCI NOVE JUGOSLAVIJE"

Dodeljivan Slovencima koji su nakon kapitulacije Italije u II svetksom ratu pristupili Titovoj Narodno-oslobodlačkoj vojsci. Na reversu igla. Retko. A

H10550 - CENTRALNA BOLNICA - HEROJ, 1945-1968

H10550 - CENTRALNA BOLNICA - HEROJ, 1945-1968

Retka jubilarna oznaka. U sredini partizan previja ranjenika, okolo natpis a na poledjini kvalitetno izradjena horizontalna igla. patinirani beli metal,

H11020 -  Oznaka za oficirske kape titovke elitnih trupa

H11020 - Oznaka za oficirske kape titovke elitnih trupa

Zvezda petokraka sa srpom i čekićem, na kaneliranoj (zrakastoj) srebrnoj zvezdi. Srednja veličina.

Страницы:
Продукты
Поиск по странам
Валюта

    Нет товаров