MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
B13455 - 100 DINARA 1.3.1990 žena s maramom 1
II. Žućkastobraon boje, 151x72 mm. Na av. žena s maramom, na rv. klas pšenice. Potpisi: guverner Dušan (gr) Vlatković; zam. guvernera: Mitja Gaspari. (Ser. AE, AG, AP). Ref: Krause 105; Stojanović 130; Barac Y109; Potočnik-Štiblar 114A-a.

Посетители, которые заказывают данный товар, также выбирают

Информации
Продукты