MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
B14181 - 500.000.000.000 DINARA 1993 (500 MILIJARDI). 1
Zmaj Jova. Višebojna, 151x72 mm. Na av. Zmaj Jova Jovanović, na rv. Narodna biblioteka. Potpis: zam. guvernera Božidar Gazivoda. (Ser. AA, AB). Ref: Krause 136; Stojanović 163. U savršenom stanju:, premda lagano savijene. Serije AA i AB.
Kачество: AUnc.
Информации
Продукты