MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
D11913 - PROMOTIVNA NOVČANICA ZIN-a, 2009 1
Izdanje povodom 80-godišnjice Beogradske kovnice, 1929-2009. U originalnoj fascikli - holderu na francuskom jeziku sa natpisom "Billet Commemorative".
Kачество: Unc.
Информации
Продукты