MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
H40024 - Oznaka specijalnosti pripadnika CIVILNE ZAŠTITE 1
DETEKTOVANJE I UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA. Bivša SRJ. Višebojna đtampa na tamnoplavoj svili.
Информации
Продукты