MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
H73880 - Poznati ševron SFOR-a 1
Stabilisation Force (SFOR), multinacionalne snage pod komandom NATO u Bosni i Hercegovini, forimirane nakon Dejtonskog sporazuma. Na belom polju natpis latinicom, na plavom ćirilicom. U obliku štita, 80x65 mm.
Информации
Продукты