MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
A25180 - Наборы монет 1992. 1
Originalno pakovanje Narodne banke Jugoslavije. 2 apoena. Nisu bili u opticaju van Srbije i postoje samo u setovima. Retko!!!. Rare! KM.MS16; M.MS22.

Посетители, которые заказывают данный товар, также выбирают

Информации
Продукты