JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokaži: 

D61010 - INDUSTRIJSKI BON na 1 DINAR 1951

D61010 - INDUSTRIJSKI BON na 1 DINAR 1951

Savet za promet robom vlade FNR Jugoslavije.

D61150 - DRŽAVNI BON na 100 DINARA 1950

D61150 - DRŽAVNI BON na 100 DINARA 1950

Izdanje INDUSTRIJSKO ZANATSKO PREDUZEĆE - MUP - FNRJ, UPRAVA RADNOG LOGORA, a važi samo za snabdevanje u kantini. Preko aversa

D61190 - Potvrda o prodaji poljopr. proizvoga na 10 dinara

D61190 - Potvrda o prodaji poljopr. proizvoga na 10 dinara

Datumirana 6.5.1948, a izdata Antunu Jurjaku sa otoka Cresa.

D61192 - POTVRDA O PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 1948

D61192 - POTVRDA O PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 1948

Rukom datumirana 8.9.1948, i sa ostalim rukopisnim tekstovima.

D61195 - POTROŠAČKA KARTA za namirnice 1965

D61195 - POTROŠAČKA KARTA za namirnice 1965

Izdanje SFR Jugoslavije - SR Srbija. Karta "D" sa kuponima za so, sapun, hleb, šećer, masnoće, meso i dopunsko.

D61270 - BON ZA RUČAK unutar PRETPLATNE KNJIŽICE, 1950

D61270 - BON ZA RUČAK unutar PRETPLATNE KNJIŽICE, 1950

Ministarstvo građevina N.R. Srbije.

D62110 - BON ZA ISHRANU na 10 DINARA

D62110 - BON ZA ISHRANU na 10 DINARA

Narodna banka Jugoslavije.

D62125 - Bon ZA topli obrok

D62125 - Bon ZA topli obrok

JUGOBANKA Osnovna banka KULA.

D63005 - BON za 20 LITARA BENZINA

D63005 - BON za 20 LITARA BENZINA

Auto-Moto Savez Jugoslavije. Retko.

D63012 - BONOVI ZA BENZIN 1984

D63012 - BONOVI ZA BENZIN 1984

Pojedinačni primerci od 5 LITARA. Raspoloživa izdanja za sledeće mesece: II, III, VIII, IX, X, XII. Cena po komadu. Price

D63013 - BON ZA BENZIN od 5 LITARA

D63013 - BON ZA BENZIN od 5 LITARA

ZA II, V i XII 1984.

D63014 - BONOVI ZA BENZIN 1984

D63014 - BONOVI ZA BENZIN 1984

Pojedinačni primerci od 10 LITARA. Raspoloživa izdanja za sledeće mesece: X, XII. Cena po komadu. Price each.

D63015 - BONOVI ZA BENZIN 1984

D63015 - BONOVI ZA BENZIN 1984

Pojedinačni primerci od 10 LITARA. Raspoloživa izdanja za sledeće mesece: VI, VIII. Cena po komadu. Price each.

D63016 - BONOVI ZA BENZIN 1984

D63016 - BONOVI ZA BENZIN 1984

Pojedinačni primerci od 20 LITARA. Raspoloživa izdanja za sledeće mesece: IX, X, XI, XII. Cena po komadu. Price each.

D63018 - BONOVI ZA BENZIN 1983

D63018 - BONOVI ZA BENZIN 1983

Pojedinačni primerci od 50 LITARA. Raspoloživa izdanja za sledeće mesece: V,VI. X, XI i XII. Cena po komadu. Price each.

D63019  - BONOVI ZA BENZIN 1984

D63019 - BONOVI ZA BENZIN 1984

Pojedinačni primerci od 50 LITARA. Raspoloživa izdanja za sledeće mesece: V i IX. Cena po komadu. Price each.

D63022 - BONOVI ZA BENZIN 1992 i 1993

D63022 - BONOVI ZA BENZIN 1992 i 1993

Pojedinačni primerci od 5 LITARA. Raspoloživa izdanja za sledeće mesece: VIII, X, XII 1992, I, II, III 1993. Cena po

D63023 - BON ZA BENZIN od 10 LITARA

D63023 - BON ZA BENZIN od 10 LITARA

Za mesec januar 1993.

D63024 - BONOVI ZA BENZIN 1992 i 1993

D63024 - BONOVI ZA BENZIN 1992 i 1993

Pojedinačni primerci od 10 LITARA. Cena po komadu. Price each.

D63025 - BON ZA BENZIN

D63025 - BON ZA BENZIN

50 LITARA za mesec decembar 1992.

Informacije
Kategorije: