JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokaži: 

Strane:
H30018 - Mali ševron TO

H30018 - Mali ševron TO

Mašinski svileni vez na platnu, prečnik 50 mm.

H30025 - Znak  pripadnosti  vojske Jugoslavije (SiCG)

H30025 - Znak pripadnosti vojske Jugoslavije (SiCG)

Nosili su ga na rukavu pripadnici svih rodova vojske.

H30026 - Lot od 2 različita znaka pripadnosti VJ

H30026 - Lot od 2 različita znaka pripadnosti VJ

Lot od 2 različita znaka, jedan na platnu, drugi na tankoj plastici.

H31011 - Mala oznaka za kape JNA

H31011 - Mala oznaka za kape JNA

U upotrebi neposredno nakon skidanja zvezde petokrake, 35x35 mm.

H31098 -  Oznaka 126-te lovačke avijacijske eskadrile “DELTA”

H31098 - Oznaka 126-te lovačke avijacijske eskadrile “DELTA”

Poseduje MIG-21 bis I MIG 21UM.

Bila je u sastavu 204 lovačkog avijacijskog puka.

Multikolor plastika na čoji, 98X94mm.

H31100 -  Oznaka 229-ta, Eskadrila “MAČEVI”

H31100 - Oznaka 229-ta, Eskadrila “MAČEVI”

LBAE-lovačko-bombarderska eskadrila je u svom sastavu imala G-4 supergalebove.

Jedinica je rasformirana, a personal i avioni su ušli u sastav

H31101 - Oznaka  890-ta Helikop. eskadrila “PEGAZI”

H31101 - Oznaka 890-ta Helikop. eskadrila “PEGAZI”

890-ta mešovita helikopterska eskadrila "Pegazi" formirana je 1988. godine i postaje sastavni dio 138 transportne avio brigade.

1999. godine postaje

H31102 -  Oznaka 714-a eskadrila "Senke"

H31102 - Oznaka 714-a eskadrila "Senke"

To je protiv-oklopna helikopterska eskadrila, bila je bazirana na aerodromu Lađevci. Imali su helikoptere HN-42M.

Multikolor plastika na čoji,

H31190 - Oznaka pripadnosti VOJSCI SRBIJE

H31190 - Oznaka pripadnosti VOJSCI SRBIJE

Nosi se na rukavu uniforme. "Crvena boja na štitu, heraldički gules, simbolizuje vojničku hrabrost i velikodušnost".

Ocila se žute boje

H31201 - Oznaka pripadnosti VOJSCI SRBIJE

H31201 - Oznaka pripadnosti VOJSCI SRBIJE

Nosi se na rukavu uniforme. "Crvena boja na štitu, heraldički gules, simbolizuje vojničku hrabrost i velikodušnost". Ocila se bele boje

H31290 - AMBLEMI JEDINICA VOJSKE SRBIJE

H31290 - AMBLEMI JEDINICA VOJSKE SRBIJE

Komplet od 48 samolepljivih amblema (decals) Vojske Srbije, usvojenih 2008. godine. Na 8 tabli istih dimenzija (29,5x21 cm), na svakoj

H32006 - 83. LOVAČKI  AVIJACIJSKI  PUK

H32006 - 83. LOVAČKI AVIJACIJSKI PUK

Prva jedinica kao 83. lovački avijacijski puk delovala je od 1944-1964. godine.

Godine 1968. u Skoplju je ponovo formiran 83.

H32018 - Oznaka 127. Lovačke avijacijske eskadrile "VITEZOVI"

H32018 - Oznaka 127. Lovačke avijacijske eskadrile "VITEZOVI"

Lete na avionima mig 29 koji su u Jugoslaviju stigli septembra 1987. godine.

Osposobljeni su za izvršavanje najsloženijih zadataka i

H32030 - Oznaka 239. bombardrske avijacijske eskadrile "VAMPIRI"

H32030 - Oznaka 239. bombardrske avijacijske eskadrile "VAMPIRI"

Namenjena je za školovanje pilota i za borbena dejstva po ciljevima na kopnu i moru.

Multikolor plastika na čoji,

H32042-Oznaka 677. transportne avijac. eskadrile "BELI LABUDOVI"

H32042-Oznaka 677. transportne avijac. eskadrile "BELI LABUDOVI"

Ovo je kičma transportne avijacije JRV i PVO.

Zadužena je za prevoz tereta i ljudstva, za transport ranjenih i obolelih,

Strane:
Informacije
Kategorije: