JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokaži: 

Strane:
H80285 - Konvolat CEMOVIĆ I

H80285 - Konvolat CEMOVIĆ I

Sastoji se od 3 atraktivna dokumenta, i to:
(1) OBJAVA za Redova-dobrovoljca- borca izdata 1. decembra 1919. god.

H80286 - Konvolat CEMOVIĆ II

H80286 - Konvolat CEMOVIĆ II

RUSKI DOKUMENATI izdati studentu crnogorskog porekla CEMOVIĆ AVRAMA GAVRILU koji se sastoji od sledećeg:
(1) Studentska knjižica -Index (СТУДЕНЧАСКАЯ

H80287 - Konvolat CEMOVIĆ III

H80287 - Konvolat CEMOVIĆ III

Dokumenta supruge Gavrila Cemovića, Ruskinje SERAFIMOVIČ NIKOLAJEVNE ANTUFEJEVE, koja se satoje od 2 školska dokumenta:
(1) Svedočanstva (СВИДЪТЕЛЬСТВО) izdato

H80310 - LEGITIMACIJA FISKULTURNOG SAVEZA JUGOSLAVIJE

H80310 - LEGITIMACIJA FISKULTURNOG SAVEZA JUGOSLAVIJE

Izdata Blagoju Jovanoviću članu J.A. koji je položio "prvi put norme iz kompleksa takmičenja za ZNAČKU FISKULTURNIKA III stepena u

H80312 - Legitimacija rezervnih i penzionisanih oficira, general

H80312 - Legitimacija rezervnih i penzionisanih oficira, general

Izdata 31. decembra 1958. DUŠANKI SAVIĆ-DABETIĆ, sanitetskom kapetanu. Legitimacija ima kartonske svetle morice boje sa grbom FNRJ i 20 stranica.

H80370-Legitimacija Kult.-prosv. festival Gorenjska v svobodi

H80370-Legitimacija Kult.-prosv. festival Gorenjska v svobodi

Knjižica koja se davala uz značku. Na 12 stranica malog formata, 11,2x7,5 cm. Sa kompletnim programom proslave 1. i

H80375 - Blanko Članska karta

H80375 - Blanko Članska karta

TITOV FOND ZA STIPENDIRANJE MLADIH RADNIKA I RADNIČKE DECE. Sa ljubičastim okruglim pečatom i sa Izvodom iz Statuta Titovog fonda.

H81110 - Blanko POZIV

H81110 - Blanko POZIV

Služio za izvršenje materijalne obaveze za SRPSKU VOJSKU KRAJINE. Zajedno sa priznanicom i potvrdom. Ratno izdanje 1990-ih.

H81170 - Blanko POVELJA za PLAKETU "SOKOLOVA"

H81170 - Blanko POVELJA za PLAKETU "SOKOLOVA"

Izdato od strna Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane - Glavni stožer OS RH II ZP OSRH Đakovo - 5. Gardijska brigada.

H81171 - Blanko POVELJA za PLAKETU "SOKOLOVA"

H81171 - Blanko POVELJA za PLAKETU "SOKOLOVA"

Izdato od strna Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane - Glavni stožer OS RH II ZP OSRH Đakovo - 5. Gardijska brigada.

H81175 - POVELJA "ZLATNOG SOKOLOVA"

H81175 - POVELJA "ZLATNOG SOKOLOVA"

Izdata u Vinkovcima 5. listopada 2002. povodom 10. obletnice 5. Gardijske brogade.

H81230 - Stona zastavica Slovenije

H81230 - Stona zastavica Slovenije

Dizajn isti na obe strane.

H81240 - Stona zastavica

H81240 - Stona zastavica

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Dizajn isti na obe strane.

H81290 - Mala svilena zastava

H81290 - Mala svilena zastava

Šri Lanka. Ručno slikana na platnu ("batic").

H81508 - PRIVEZAK za ključeve

H81508 - PRIVEZAK za ključeve

Jugoslavija JRV i PVO 25.05.1942.

Na aversu pilotski znak, a reversu natpis JRV i PVO 21.05.1942.

H81510 - PRIVESCI za ključeve

H81510 - PRIVESCI za ključeve

Vojska Srbije, dva priveska za ključeve, metalni. Suvenir izdanje Vojske Srbije.

H81511 - PRIVESCI za ključeve

H81511 - PRIVESCI za ključeve

Vojska Srbije, dva priveska za ključeve, jedan kožni, drugi drveni. Suvenir izdanje Vojske Srbije.

H81513 - PRIVEZAK za ključeve

H81513 - PRIVEZAK za ključeve

Vojska Srbije, metalni. Suvenir izdanje.

H81812 - Mali album sa 10 ZNACAKA

H81812 - Mali album sa 10 ZNACAKA

Od bronze, izdatih povodom 180-godišnjice I srpskog ustanka, 1984. Na značkama su: KARAĐORĐE PETROVIĆ, P. DOBRNJAC, V. PETROVIĆ, I. BIRČANIN,

H81850 - Mali album sa 28 ZNAČAKA

H81850 - Mali album sa 28 ZNAČAKA

Od mesinga - bronze sa predstavama Titovih štafeta mladosti. Na plavim koricama faksimil Titovog potpisa i natpis 2 ŠTAFETA MLADOSTI".

Strane:
Kategorije:
Pretraga po zemlji:
Valuta

    0 proizvoda