JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokaži: 

Strane:
H80287 - Konvolat CEMOVIĆ III

H80287 - Konvolat CEMOVIĆ III

Dokumenta supruge Gavrila Cemovića, Ruskinje SERAFIMOVIČ NIKOLAJEVNE ANTUFEJEVE, koja se satoje od 2 školska dokumenta:
(1) Svedočanstva (СВИДЪТЕЛЬСТВО) izdato

H80310 - LEGITIMACIJA FISKULTURNOG SAVEZA JUGOSLAVIJE

H80310 - LEGITIMACIJA FISKULTURNOG SAVEZA JUGOSLAVIJE

Izdata Blagoju Jovanoviću članu J.A. koji je položio "prvi put norme iz kompleksa takmičenja za ZNAČKU FISKULTURNIKA III stepena u

H80370-Legitimacija Kult.-prosv. festival Gorenjska v svobodi

H80370-Legitimacija Kult.-prosv. festival Gorenjska v svobodi

Knjižica koja se davala uz značku. Na 12 stranica malog formata, 11,2x7,5 cm. Sa kompletnim programom proslave 1. i

H80375 - Blanko Članska karta

H80375 - Blanko Članska karta

TITOV FOND ZA STIPENDIRANJE MLADIH RADNIKA I RADNIČKE DECE. Sa ljubičastim okruglim pečatom i sa Izvodom iz Statuta Titovog fonda.

H81110 - Blanko POZIV

H81110 - Blanko POZIV

Služio za izvršenje materijalne obaveze za SRPSKU VOJSKU KRAJINE. Zajedno sa priznanicom i potvrdom. Ratno izdanje 1990-ih.

H81170 - Blanko POVELJA za PLAKETU "SOKOLOVA"

H81170 - Blanko POVELJA za PLAKETU "SOKOLOVA"

Izdato od strna Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane - Glavni stožer OS RH II ZP OSRH Đakovo - 5. Gardijska brigada.

H81171 - Blanko POVELJA za PLAKETU "SOKOLOVA"

H81171 - Blanko POVELJA za PLAKETU "SOKOLOVA"

Izdato od strna Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane - Glavni stožer OS RH II ZP OSRH Đakovo - 5. Gardijska brigada.

H81175 - POVELJA "ZLATNOG SOKOLOVA"

H81175 - POVELJA "ZLATNOG SOKOLOVA"

Izdata u Vinkovcima 5. listopada 2002. povodom 10. obletnice 5. Gardijske brogade.

H81290 - Mala svilena zastava

H81290 - Mala svilena zastava

Šri Lanka. Ručno slikana na platnu ("batic").

H81508 - PRIVEZAK za ključeve

H81508 - PRIVEZAK za ključeve

Jugoslavija JRV i PVO 25.05.1942.

Na aversu pilotski znak, a reversu natpis JRV i PVO 21.05.1942.

H81514 - PRIVEZAK za ključeve

H81514 - PRIVEZAK za ključeve

Vojska Srbije, drveni - isti avers i revers.

Suvenir izdanje.

H81850 - Mali album sa 28 ZNAČAKA

H81850 - Mali album sa 28 ZNAČAKA

Od mesinga - bronze sa predstavama Titovih štafeta mladosti. Na plavim koricama faksimil Titovog potpisa i natpis 2 ŠTAFETA MLADOSTI".

H85110 - MAJSTORSKO SVEDOČANSTVO

H85110 - MAJSTORSKO SVEDOČANSTVO

Nedićeva Srbija, 1943. Svedočanstvo Udruženja zanatlija za grad Beograd, izdato 16. jula 1943, kojim se potvrđuje da je Kobiljski Milorad

H85120 - Diploma ćevabdž. pečenjar. škembarskog udruženja, 1922

H85120 - Diploma ćevabdž. pečenjar. škembarskog udruženja, 1922

Veoma retka i izuzetno dekorativna Diploma izdata čevabdžiji Stojanu Vučkoviću 14. decembra 1922. Sa velikim i maštovitim vinjetama u boji,

H85390 - Blanko UVERENJE O ZAVRŠENOJ OBUCI U CIVILNOJ ZAŠTITI

H85390 - Blanko UVERENJE O ZAVRŠENOJ OBUCI U CIVILNOJ ZAŠTITI

Izdato od strane Opštinskog sekretarijata za poslove Narodne odbrane SO Paraćin. I980'h god.

H85500 - Rukopisno pismo Kičevske žandarmerijske  čete

H85500 - Rukopisno pismo Kičevske žandarmerijske čete

Odlično sačuvan crveni pečat. Poslato rezervnom kapetanu I klase Stanoju Z. Stanojeviću pred II Svetski rat decembra 1940 godine. Dve

Strane:
Informacije
Kategorije: