JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokaži: 

H01050 - Oficirska kokarda Srbije

H01050 - Oficirska kokarda Srbije

Monogram Aleksandra I Obrenovića (AI) 1889.

Kraljevina Srbija,veličina 35x25 mm.

H01060 - Oficirska kokarda Srbije

H01060 - Oficirska kokarda Srbije

Monogram kralja Petra I Karađorđevića, 1903.

Kraljevina Srbija,veličina 35x25 mm.

H01072 - KOKARDA ŽELEZNIČARSKA

H01072 - KOKARDA ŽELEZNIČARSKA

Emajl u bojama trobojke Kraljevine Jugoslavije, 35x25 mm.

H01074 - KOKARDA ŽELEZNIČARSKA

H01074 - KOKARDA ŽELEZNIČARSKA

Emajl u bojama trobojke Kraljevine Jugoslavije, 35x25 mm.

H01080 - Srpska žandarmerijska kokarda

H01080 - Srpska žandarmerijska kokarda

Emajl u bojama trobojke Kraljevine Srbije, 35x25 mm.

H01081 - Srpska žandarmerijska kokarda

H01081 - Srpska žandarmerijska kokarda

Emajl u bojama trobojke Kraljevine Srbije, 35x25 mm.

H01090 - Kokarda F.I.D.A.C. 1929

H01090 - Kokarda F.I.D.A.C. 1929

Udruženje vojnih ratnik veterana.

Kongres u Beogradu 1929.

Emajl u bojama trobojke Kraljevine Jugoslavije, 35x25 mm.

H01200 - KOKARDA Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1919

H01200 - KOKARDA Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1919

Sa latiničnim natpisom SHS.

Emajl u bojama trobojke Kraljevine Jugoslavije, 35x25 mm.

H01775 - Kokarda planinskih jedinica 1940

H01775 - Kokarda planinskih jedinica 1940

Za narednike - vodnike i narednike.

U obliku je srbrnog državnog grba na crvenoj emajliranoj podlozi.

Orao je visok 35

H01795 - ZNAČKA FOLKSDOJČERA U SRBIJI

H01795 - ZNAČKA FOLKSDOJČERA U SRBIJI

Kružnog oblika prečnika 25 mm. Na aversu okolo natpis DEUTSCHE VOLKSGRUPPE gore, BANAT ui SERBIEN dole. Na reversu horizontalno postavljena

H02101 - Značka ČETNIČKOG UDRUŽENJA, 1912 -1920

H02101 - Značka ČETNIČKOG UDRUŽENJA, 1912 -1920

Srpski dvoglavi orao sa stitom na grudima, iznad ukrštenih mačeva i trake na kojoj je natpis "ZA KRALJA I OTADŽBINU

H02106  - ZNAČKA MILOŠ OBILIĆ 1389 - 1939

H02106 - ZNAČKA MILOŠ OBILIĆ 1389 - 1939

Avers: poprsje nalevo Miloša Obilića u oklopu. Sa strana natpis MILOŠ OBILIĆ, dole godina 1389 - 1939.

H02180- ZNAČKA FINANSIJSKA KONTROLA Kraljevina Jugoslavije

H02180- ZNAČKA FINANSIJSKA KONTROLA Kraljevina Jugoslavije

Veća, ovalnog oblika-gornja strana ravna sa grbom, 55x30 mm. Emajl u bojama jugoslovenske trobojke, u sredini natpis F.K

H02340 - ZNAČKA GIMNAZIJE KRAGUJEVAC

H02340 - ZNAČKA GIMNAZIJE KRAGUJEVAC

Jubilarno izdanje povodom 100-godišnjice, 1933. godine. Posrebren lim, 30 mm.

H02466 - SOKOLSKA ZNAČKA, 1937

H02466 - SOKOLSKA ZNAČKA, 1937

Izdanje povodom V Pokrajinskog sleta u Skoplju. Sa predstavom strelca i sokola. Posrebren metal, četvrtasta, 35x28 mm, sa iglom i

H02470 - KOKARDA ZA VOJNIČKU KAPU NOVJ

H02470 - KOKARDA ZA VOJNIČKU KAPU NOVJ

Izrađena u Sovjetskom Savezu 1944 godine da se zamaskira boljševizacija pokreta u Jugoslaviji i zadrži privid privrženosti međusavezničkoj politici.

Korišćena

H03022 - Značka UDARNIK

H03022 - Značka UDARNIK

Dodeljena odmah nakon II svetskog rata, oko 1946-48. godine. Retko.

H03031 - Sportska značka "ZA REPUBLIKU NAPRED"

H03031 - Sportska značka "ZA REPUBLIKU NAPRED"

Dodeljivana u JNA za fiskulturnike, II red (srebrna). Patinirano posrebren metal, 25 mm. Na rv. broj i zavrtanj sa signaturom

H03033 - Značka DUNAVSKA KONFERENCIJA 1948

H03033 - Značka DUNAVSKA KONFERENCIJA 1948

Srebro i pozlata, 32 mm; detaljan opis u časopisu "dinar" br. 28 (2007), str. 57-58.

H03034 - ZNAČKA ZA ZASLUGE U IZGRADNJI BEOGRADA

H03034 - ZNAČKA ZA ZASLUGE U IZGRADNJI BEOGRADA

Veoma retka. Izdata povodom 5-godišnjice radnih akcija za izgradnju Beograda, 1949. Srebro. Na av. socrealistički prikaz graditelja i ćir. natpis

Kategorije:
Pretraga po zemlji:
Valuta

    0 proizvoda