JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokaži: 

Strane:
G00566 - Zlatna medalja za gradjanske zasluge

G00566 - Zlatna medalja za gradjanske zasluge

U odličnom stanju.
Pozlaćena bronza, 34 mm.

Medalju je ustanovio Aleksandar I Obrenović 7.4.1902. godine, a dodeljivana je za zasluge

G00940 - Srebrna medalja za hrabrost 1912

G00940 - Srebrna medalja za hrabrost 1912

(Prvi Balkanski rat). Odgovarajuća nova petougaona traka, srpska trobojka.

Retko!

G00950 - SREBRNA MEDALJA ZA HRABROST 1912(Prvi Balkanski rat)

G00950 - SREBRNA MEDALJA ZA HRABROST 1912(Prvi Balkanski rat)

Sa odgovarajućom novom trakom, petougaona srpska trobojka.

Retko!

G01130 - MEDALJA ZA VOJNIČKE VRLINE, 1883

G01130 - MEDALJA ZA VOJNIČKE VRLINE, 1883

Pozlaćena bronza, 34 mm.

Av: grb Kraljevine Srbije u porfiri; rv: u poluvencu od lovorove i hrastove

G01422 - MEDALJA ZA USLUGE KRALJEVOM DOMU

G01422 - MEDALJA ZA USLUGE KRALJEVOM DOMU


Kralj Aleksandar I Karađorđević (Kraljevina Jugoslavija).

Bronza niklovana, 32 mm. Avers: Bista kralja Aleksandra, a okolo

G01423 - MEDALJA ZA USLUGE KRALJEVOM DOMU

G01423 - MEDALJA ZA USLUGE KRALJEVOM DOMU


Kraljevina Jugoslavija, Aleksandar I Krađorđević. Posrebrena bronza. Ispod biste na aversu zvezdica (proizvođač Bertrand-Paris). Tip sa većim razmakom.

G01451 - Krst Milosrdja, 1912

G01451 - Krst Milosrdja, 1912


Mali medaljon (malim slovima "1912").
Perfektno sačuvan primerak.

U obliku malteškog krsta, sa crveno emajliranim medaljonom u sredini. Na aversu

G01500 - ZLATNA MEDALJA ZA REVNOSNU SLUŽBU (1913)

G01500 - ZLATNA MEDALJA ZA REVNOSNU SLUŽBU (1913)

Pozlaćena bronza, 34 mm.

Redji tip -oštar rub!

Sa trougaonom plavom trakom od moare svile.

G01505- ZLATNA MEDALJA ZA REVNOSNU SLUŽBU (1913)

G01505- ZLATNA MEDALJA ZA REVNOSNU SLUŽBU (1913)

Pozlaćena bronza, 34 mm.

Sa originalnom trougaonom plavom trakom od moare svile.

G01560 - SREBRNA MEDALJA ZA REVNOSNU SLUŽBU (1913)

G01560 - SREBRNA MEDALJA ZA REVNOSNU SLUŽBU (1913)

Prečnika 30 mm.

Sa novom odgovarajućom trougaonom trakom.

G01561 - SREBRNA MEDALJA ZA REVNOSNU SLUŽBU (1913)

G01561 - SREBRNA MEDALJA ZA REVNOSNU SLUŽBU (1913)

Prečnika 33 mm. Lepo očuvana.

Sa novom odgovarajućom trougaonom trakom.

G01563 - MEDALJA DOBROM STRELCU

G01563 - MEDALJA DOBROM STRELCU

Kraljevina Jugoslavija, model 1939.

Sa trouganom trakom jugoslovenske trobojke.

Jedna od brojnih varijanti, a koje se

G01565 - MEDALJA DOBROM MITRALJESCU 1935

G01565 - MEDALJA DOBROM MITRALJESCU 1935


Sa novom trougaonom trakom u bojama jugoslovenske zastave.

G01566 - MEDALJA DOBROM MITRALJESCU 1935

G01566 - MEDALJA DOBROM MITRALJESCU 1935

Sa novom trougaonom trakom u bojama jugoslovenske zastave.

G01686 - Spomenica Srpsko-Turskog  rata 1912, "Osvećeno Kosovo"

G01686 - Spomenica Srpsko-Turskog rata 1912, "Osvećeno Kosovo"

Sa odgovarajućom vrpcom izrađenom od moare svile.

G01705 - SPOMENICA SRPSKO-BUGARSKOG RATA 1913

G01705 - SPOMENICA SRPSKO-BUGARSKOG RATA 1913

Krst od pozlaćene bronze. Sa trougaonom trakom od moare svile.

G01760 – Spomenica rata za oslobo]enje i ujedinjenje 1914-18

G01760 – Spomenica rata za oslobo]enje i ujedinjenje 1914-18

Dobro sačuvana.

Nova svilena trougaona traka, crveno-plavo, bela.

G01786 - MINIJATURA Spomenice rata za oslobođenje i ujedinjenje

G01786 - MINIJATURA Spomenice rata za oslobođenje i ujedinjenje

Sa odgovarajućom petougaonom trakom srpske trobojke, od moare svile.

G01787 - MEDALJA DRUŠTVA ZA ČUVANJE SPOMENIKA I NEGOVANJE TRADIC

G01787 - MEDALJA DRUŠTVA ZA ČUVANJE SPOMENIKA I NEGOVANJE TRADIC


Pozlaćen metal, 40 mm.

Sa originalnom malom trougaonom trakom u bojama srpske trobojke.

Strane:
Kategorije:
Pretraga po zemlji:
Valuta

    0 proizvoda