JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

U razdoblju od 1944. do 1992. godine iskovano je 156 vrsta kovanog novca i 80 vrsta prigodnog metalnog novca. Kroz gotovo čitav period kovanje sitnijih apoena vršeno je gotovo unificirano. Osim manjih promena, sa jedne strane se nalazila oznaka nominalne vrednosti, a sa druge državni grb.

Na prvim posleratnim kovanicama iz 1945. nalazi se grb Demokratske Federativne Jugoslavije. Od 1945. do 1963. država nosi naziv FNRJ. Naziv države SFRJ je promenjen 1963. i te godine je izrađena serija sa novim nazivom države i novim grbom u rasponu od 5 para do 10 dinara. Kovanice od 50 para iz 1974, kao i od 2 dinara 1975. su iskovane su u manjoj količini u odnosu na prethodne i kasnije serije.

Izvinjavamo se zbog kvaliteta nekih fotografija, veći deo je preuzet sa starog sajta i trebaće nam vremena da se postave slike u boljem kvalitetu. Ukoliko želite da pogledate sliku boljeg kvaliteta za neki novčić - pišite nam.
A26124 - 1 DINAR 1945

A26124 - 1 DINAR 1945

KM26; M21.
Kvalitet: VF / XF.

A26201 - 50 PARA 1953.

A26201 - 50 PARA 1953.

KM29; M24.
Kvalitet: Unc.

A26204 - 50 PARA 1953.

A26204 - 50 PARA 1953.

KM29; M24.
Kvalitet: VF.

A26212 - 1 DINAR 1953.

A26212 - 1 DINAR 1953.

KM30; M25.
Kvalitet: BU / Unc.

A26214 - 1 DINAR 1953.

A26214 - 1 DINAR 1953.

KM30; M25.
Kvalitet: AUnc.

A26216 - 1 DINAR 1953.

A26216 - 1 DINAR 1953.

KM30; M25.
Kvalitet: VF+.

A26220 - 1 DINAR 1963.

A26220 - 1 DINAR 1963.

KM36; M31.
Kvalitet: BU

A26225 - 1 DINAR 1963.

A26225 - 1 DINAR 1963.

KM36; M31.
Kvalitet: Unc.

A26227 - 1 DINAR 1963.

A26227 - 1 DINAR 1963.

KM36; M31.
Kvalitet: AUnc. / XF.

A26230 - 2 DINARA 1953

A26230 - 2 DINARA 1953

KM31; M26.

Kvalitet: BU / Unc.

A26232 - 2 DINARA 1953

A26232 - 2 DINARA 1953

KM31; M26.

Kvalitet: Unc.

A26234 - 2 DINARA 1953.

A26234 - 2 DINARA 1953.

KM31; M26.
Kvalitet: VF / XF.

A26255 - 5 DINARA 1953.

A26255 - 5 DINARA 1953.

KM32; M27.
Kvalitet: VF.

A26260 - 5 DINARA 1963.

A26260 - 5 DINARA 1963.

KM38; M33.
Kvalitet: BU.

A26261 - 5 DINARA 1963.

A26261 - 5 DINARA 1963.

KM38; M33.
Kvalitet: XF.

A26275 - 10 DINARA 1955.

A26275 - 10 DINARA 1955.

KM33; M28.
Kvalitet: XF.

A26277 - 10 DINARA 1955.

A26277 - 10 DINARA 1955.

KM33; M28.
Kvalitet: VF.

A26280 - 10 DINARA 1963.

A26280 - 10 DINARA 1963.

KM39; M34.
Kvalitet: BU

A26282 - 10 DINARA 1963.

A26282 - 10 DINARA 1963.

KM39; M34.
Kvalitet: Unc. / XF

A26283 - 10 DINARA 1963.

A26283 - 10 DINARA 1963.

KM39; M34.
Kvalitet: VF / XF

Informacije
Kategorije: