JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Nakon predaje gradova od strane Turaka 1867. godine knjaz Mihailo, za vreme svoje druge vladavine (1860—1868), je preduzeo sve zakonske radnje za uvođenje i kovanje prvih srpskih novaca.

Prva serija novca je izrađena u Carskoj i kraljevskoj kovnici u Beču, u apoenima od 1, 5 i 10 para (poreskih). Novac je iz Beča stigao u Beograd tek februara 1869, tako da ih knez Mihailo nije ugledao, pošto je ubijen u atentatu u Košutnjaku. Kovanice su oblikovali tadašnji čuveni graveri Anton Šarf i Fridrih Lajšek.

Moderni srpski dinar ("Milan d'argent"), po prvi put je iskovan 1875. godine. On je i po tehničkim karakteristikama, i po vrednosti, bio izjednačen sa francuskim frankom. Ovaj srpski dinar, koji se pojavio 400 godina nakon što je bio iskovan poslednji srednjevekovni dinar Srbije, pušten je u opticaj u zamenu za drugo srebro. Kako narod nije imao srebra za zamenu, prvobitno predviđena emisija nije bila realizovana. Pored toga, najveći deo emisije ovog novca pretopljen je i pre njegovog povlačenja iz opticaja, pa se zadržao samo izuzetno mali broj primeraka raspoloživih za kolekcionare.
Strane:
A18020 - 1 PARA 1868

A18020 - 1 PARA 1868

KM1a. "srbski".
Kvalitet: VF

A18031 - 1 PARA 1868

A18031 - 1 PARA 1868

KM2: M1b.
Kvalitet: XF-.

A18034 - 5 PARA 1868.

A18034 - 5 PARA 1868.

KM2: M2a.
Kvalitet: F/VF

A18035 - 5 PARA 1868

A18035 - 5 PARA 1868

KM2: M2a.
Kvalitet: VF / F.

A18052 - 5 PARA 1879.

A18052 - 5 PARA 1879.

KM7; M7. V
Kvalitet: F

A18057 - 5 PARA 1879.

A18057 - 5 PARA 1879.

KM7; M7.
Kvalitet: F / G

A18058 - 10 PARA 1868.

A18058 - 10 PARA 1868.

KM3; M3a.
Kvalitet: VF

A18059 - 10 PARA 1868.

A18059 - 10 PARA 1868.

KM3; M3a.
Kvalitet: VF-

A18062 - 10 PARA 1868.

A18062 - 10 PARA 1868.

KM3; M3a.

Kvalitet: F

A18064 - 10 PARA 1868.

A18064 - 10 PARA 1868.

KM3b; M3b. Avers - revers 20 stepeni okrenut.
Kvalitet: F

A18065 - 10 PARA 1868.

A18065 - 10 PARA 1868.

KM3a; M3a.
Kvalitet: G

A18066 - 10 PARA 1879.

A18066 - 10 PARA 1879.

KM8; M5.
Kvalitet: VF

A18067 - 10 PARA 1879.

A18067 - 10 PARA 1879.

KM8; M5.
Kvalitet: F

A18068 - 10 PARA 1879.

A18068 - 10 PARA 1879.

KM8; M5.
Kvalitet: VF / F

A18077 - 10 PARA 1879.

A18077 - 10 PARA 1879.

KM8; M5.
Kvalitet: VF - Ima male ogrebotine.

A18079 - 10 PARA 1879.

A18079 - 10 PARA 1879.

KM8; M5.
Kvalitet: VF+

A18080 - 10 PARA 1879.

A18080 - 10 PARA 1879.

KM8; M5.
Kvalitet: VF

A18083 - 10 PARA 1868

A18083 - 10 PARA 1868

KM3b; M3b. Obrnut.

Kvalitet: VF.

A18085 - 10 PARA 1868

A18085 - 10 PARA 1868

KM3b; M3b.

Kvalitet: VF / F.

Strane:
Informacije
Kategorije: