JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Važna napomena: Svi ovde ponudjeni primerci potiču iz par privatnih kolekcija, svaki u samo jednom primerku. Radi zaštite srpskog kulturnog nasleđa prodaja i isporuka ovog novca moguća je samo unutar Srbije.
Strane:
A02025 - Dragutin (kralj Raške 1276-1282, vladar Srema 1284-1316

A02025 - Dragutin (kralj Raške 1276-1282, vladar Srema 1284-1316


AR dinar tipa matapna (kralj levo i sv. Stefan desno, koji mu predaje dvostruki krst), natpis: STEFANV' - /

A02062 - Kralj Milutin (1282-1321)

A02062 - Kralj Milutin (1282-1321)


AR dinar tipa matapana, VROSIVS - / R/E/X/ - S STEFANVS; rv. Hrist na prestolu. Jovanović 7-1.1; Ivanišević 3.1.

A02063- Kralj Milutin (1282-1321)

A02063- Kralj Milutin (1282-1321)


Dinar tipa matapana, VROSIVS - / R/E/X/ - S STEFANVS; rv. Hrist na prestolu. Ag, 20 mm, 2.18 g.

A02075 - Kralj Milutin (1282-1321)

A02075 - Kralj Milutin (1282-1321)


AR dinar, J7-3. Dinar tipa matapana, VROSIVS / R/E/X/ - S STEFAN; rv. Hrist na prestolu. Jovanović 7-3; Ivanišević

A02084 - Kralj Milutin (1282-1321)

A02084 - Kralj Milutin (1282-1321)


AR dinar, J7-5.1. Dinar tipa matapana, VROSIVS - / R/E/X/ - S STEFANV; rv. Hrist na prestolu. Jovanović 7-5.1;

A02254 - Stefan Uroš IV Dušan (gr), kao kralj

A02254 - Stefan Uroš IV Dušan (gr), kao kralj

AR dinar.
Šlem sa čelenkom, STEFANVS - DEI GRA REX; rv. Hrist na prestolu. Jovanović 11-1.1; Ivanišević (6.5.1).

A03650 - Knez Lazar. (1371-1389). AR dinar

A03650 - Knez Lazar. (1371-1389). AR dinar


Kovn. Novo Brdo. Knez sa dijademom, lat, natp. +CONTE LASARAO; rv. Hrist u mandorli, natp. NOVOMONTE M APCEPS.

A03652 - Knez Lazar. (1371-1389). AR dinar

A03652 - Knez Lazar. (1371-1389). AR dinar


Kovn. Novo Brdo. Knez sa dijademom, lat, natp. +CONTE LASARAO; rv. Hrist u mandorli, natp. NOVOMONTE M APCEPS.

A03707 - Vuk Branković (1371-1395). AR dinar.

A03707 - Vuk Branković (1371-1395). AR dinar.


Ćir. natpis u 4 reda: VLKOV DINAR (jedini primerak našeg srednjovekovnog novca na kojem je naznačeno ime naše

A03936 - Stefan Lazarević, kao knez (1389-1492). AR dinar

A03936 - Stefan Lazarević, kao knez (1389-1492). AR dinar


Volovski rogovi, natp. CON . . V . ; rv. Hrist stoji. Jovanović 41-2; Ivanišević 42.12.

A04042 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427). AR dinar

A04042 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427). AR dinar


Dvoglavi orao raširenih krila; rv. krst, ćir. natp. +DESPOT STEFAN. Jovanović 41-24; Ivanišević 42.17.

A04045 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar

A04045 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar


Dvoglavi orao raširenih krila; rv. krst, ćir. natp. +DESPOT STEFAN. Jovanović 41-24; Ivanišević 42.17.

A04050 - Despot Stefan Lazarević

A04050 - Despot Stefan Lazarević

AR dinar.
Dvoglavi orao raširenih krila; rv. Hrist u mandorli.

A04120 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427). AR dinar

A04120 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427). AR dinar


Ćir. natp. u 4 reda u značenju V HRISTA BOGA DESPOT STEFAN; rv. Hrist u mandorli. Jovanović 41-37;

A04140 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427). AR dinar

A04140 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427). AR dinar


Ćir. natp. u 4 reda NOVA CEKA G-NA DESPOTA; rv. Hrist u mandorli. Jovanović 41-41; Ivanišević 42.47.

A04145 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar

A04145 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar


Ćir. natp. u tri reda: DESPOT; rv. Hrist na prestolu. Jovanović 41-42; Ivanišević 42.49.

A04146 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar

A04146 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar


Ćir. natp. u tri reda: DESPOT; rv. Hrist na prestolu. Jovanović 41-42; Ivanišević 42.49.

A04160 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427). AR dinar

A04160 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427). AR dinar


Ćir. natp. u tri reda K / TAN / P; rv. Hrist na prestolu. Jovanović 41-45; Ivanišević 42.54.

A04165 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427). AR dinar

A04165 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427). AR dinar


Ćir. natp. u tri reda K / TAN / P; rv. Hrist na prestolu. Jovanović 41-45; Ivanišević

A04245 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar

A04245 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar


Despot stoji, drži dvostruki krst, ćir. natp. DESPOTS - TEFAN; rv. Hrist u mandorli. Jovanović 41-62; Ivanišević 42.75.

Strane:
Kategorije:
Pretraga po zemlji:
Valuta

    0 proizvoda