JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Važna napomena: Svi ovde ponudjeni primerci potiču iz par privatnih kolekcija, svaki u samo jednom primerku. Radi zaštite srpskog kulturnog nasleđa prodaja i isporuka ovog novca moguća je samo unutar Srbije.
Strane:
A04010 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427)

A04010 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427)

AR dinar. Vladar stoji, ćirilični natpis +DES - PUT.

Revers: Hrist u mandorli.

Jovanović 41-23; Ivanišević

A04012 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427)

A04012 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427)

AR dinar.

Vladar stoji, ćirilični natpis +DES - PUT. Revers: Hrist u mandorli.

Jovanović 41-23; Ivanišević

A04030 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427)

A04030 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427)

AR dinar.

Dvoglavi orao raširenih krila. Revers: krst, ćirilični natpis +DESPOT STEFAN.

Jovanović 41-24; Ivanišević

A04060 - Despot Stefan Lazarević

A04060 - Despot Stefan Lazarević

AR dinar.

Dvoglavi orao raširenih krila. Revers: Hrist u mandorli. J

ovanović 41-25; Ivanišević 42.18.

A04246 - Despot  Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427). AR di

A04246 - Despot Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427). AR di


Ćirilični natpis DESPOTS-TEFA. Jovanović 41-64; Ivanišević 42.21.

A04264 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar

A04264 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar


J41-66. Despot stoji, drži skiptar, ćir. natp. DESPOT - STEFAN; rv. Hrist na prestolu. Jovanović 41-66; Ivanišević 42.20.

A04265 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar

A04265 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar


J41-66. Despot stoji, drži skiptar, ćir. natp. DESPOT - STEFAN; rv. Hrist na prestolu. Jovanović 41-66; Ivanišević 42.20.

A04341 - Đurđ Branković (1402-1412/1427-1456)

A04341 - Đurđ Branković (1402-1412/1427-1456)

AR dinar. Jovanović 42-3;.Ivanišević 45.8.

A04348 - Đurđ Branković (1402-1412/1427-1456). AR dinar

A04348 - Đurđ Branković (1402-1412/1427-1456). AR dinar


Ćir. natp. u 4 reda u značenju. GOSPODIN DESPOT GJURG; rv. lav korača nalevo. Jovanović 42-9;.Ivanišević 45.8. R.

A04435 - Đurđ Branković. AR dinar

A04435 - Đurđ Branković. AR dinar

Lav nalevo, ćirilični natpis.

Hrist na prestolu.

Jovanović 42-27.

A04466 - Đurđ Branković. AR dinar

A04466 - Đurđ Branković. AR dinar

Enigmatski. Ćir. monogram DESPOT; rv. ćir. monogram GJURG.

Jovanović 42-29.1; Ivanišević 45.33.

A04468 - Đurđ Branković. AR dinar

A04468 - Đurđ Branković. AR dinar

Enigmatski.

Ćir. monogram DESPOT;

rv. ćir. monogram GJURG.

Jovanović 42-29.1; Ivanišević 45.33.

A04506 - Đurđ Branković. AR dinar

A04506 - Đurđ Branković. AR dinar

Кovnica Rudnik.

Despot s otvorenom krunom, u plaštu, drži mač, ćir. natp. DESPOT - GJURG;

rv.

A04950 - Muzejska reklamna kopija dinara kralja Milutina

A04950 - Muzejska reklamna kopija dinara kralja Milutina


Aversna predstava: kralj sa globom i dvostrukim krstom; naličje prazno. Izrađeno od metaizovane plastike i patinirano.

A04955 - Muzejska reklamna kopija dinara kralja Milutina

A04955 - Muzejska reklamna kopija dinara kralja Milutina


Reversna predstava: Bogorodica sa krunom na glavi; naličje prazno. Izrađeno od metaizovane plastike i patinirano.

Strane:
Informacije
Kategorije: