JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Važna napomena: Svi ovde ponudjeni primerci potiču iz par privatnih kolekcija, svaki u samo jednom primerku. Radi zaštite srpskog kulturnog nasleđa prodaja i isporuka ovog novca moguća je samo unutar Srbije.
Strane:
A02120 - Kralj Milutin (1282-1321)

A02120 - Kralj Milutin (1282-1321)


AR dinar, J7-5.1. Dinar tipa matapana, VROSIVS - / R/E/X/ - S STEFANV; rv. Hrist na prestolu. Jovanović 7-5.1;

A03706 - Vuk Branković (1371-1395). AR dinar

A03706 - Vuk Branković (1371-1395). AR dinar

Ćirilični natpis u 4 reda: VLKOV DINAR.

Hrist na prestolu.

Jovanović 33.3.

Slabije očuvan

A04010 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427)

A04010 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427)

AR dinar. Vladar stoji, ćirilični natpis +DES - PUT.

Revers: Hrist u mandorli.

Jovanović 41-23; Ivanišević

A04012 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427)

A04012 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427)

AR dinar.

Vladar stoji, ćirilični natpis +DES - PUT. Revers: Hrist u mandorli.

Jovanović 41-23; Ivanišević

A04030 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427)

A04030 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427)

AR dinar.

Dvoglavi orao raširenih krila. Revers: krst, ćirilični natpis +DESPOT STEFAN.

Jovanović 41-24; Ivanišević

A04060 - Despot Stefan Lazarević

A04060 - Despot Stefan Lazarević

AR dinar.

Dvoglavi orao raširenih krila. Revers: Hrist u mandorli. J

ovanović 41-25; Ivanišević 42.18.

A04145 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar

A04145 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar


Ćir. natp. u tri reda: DESPOT; rv. Hrist na prestolu. Jovanović 41-42; Ivanišević 42.49.

A04146 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar

A04146 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar


Ćir. natp. u tri reda: DESPOT; rv. Hrist na prestolu. Jovanović 41-42; Ivanišević 42.49.

A04160 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427). AR dinar

A04160 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427). AR dinar


Ćir. natp. u tri reda K / TAN / P; rv. Hrist na prestolu. Jovanović 41-45; Ivanišević 42.54.

A04165 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427)

A04165 - Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427)

AR dinar.

Ćirilični natpis u tri reda K / TAN / P;

rv. Hrist na prestolu.

A04246 - Despot  Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427). AR di

A04246 - Despot Stefan Lazarević, kao despot (1402-1427). AR di


Ćirilični natpis DESPOTS-TEFA. Jovanović 41-64; Ivanišević 42.21.

A04264 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar

A04264 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar


J41-66. Despot stoji, drži skiptar, ćir. natp. DESPOT - STEFAN; rv. Hrist na prestolu. Jovanović 41-66; Ivanišević 42.20.

A04265 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar

A04265 - Despot Stefan Lazarević. AR dinar


J41-66. Despot stoji, drži skiptar, ćir. natp. DESPOT - STEFAN; rv. Hrist na prestolu. Jovanović 41-66; Ivanišević 42.20.

A04341 - Đurđ Branković (1402-1412/1427-1456)

A04341 - Đurđ Branković (1402-1412/1427-1456)

AR dinar. Jovanović 42-3;.Ivanišević 45.8.

A04346 - Đurđ Branković (1402-1412/1427-1456). AR dinar

A04346 - Đurđ Branković (1402-1412/1427-1456). AR dinar


Ćir. natp. u 4 reda u značenju. GOSPODIN DESPOT GJURG; rv. lav korača nalevo. Jovanović 42-9;.Ivanišević 45.8.

A04348 - Đurđ Branković (1402-1412/1427-1456). AR dinar

A04348 - Đurđ Branković (1402-1412/1427-1456). AR dinar


Ćir. natp. u 4 reda u značenju. GOSPODIN DESPOT GJURG; rv. lav korača nalevo. Jovanović 42-9;.Ivanišević 45.8. R.

A04420 - Đurđ Branković. AR dinar

A04420 - Đurđ Branković. AR dinar


Ćir. natp. GOSPODINDESPOT / GJURG; rv. lav korača nalevo. aG, 14 MM, 0.55 GJovanović 42-20; Ivanišević -.

A04435 - Đurđ Branković. AR dinar

A04435 - Đurđ Branković. AR dinar

Lav nalevo, ćirilični natpis.

Hrist na prestolu.

Jovanović 42-27.

A04467 - Đurđ Branković. AR dinar

A04467 - Đurđ Branković. AR dinar


Ćir. monogram DESPOT; rv. ćir. monogram GJURG. Jovanović 42-29.1; Ivanišević 45.33.

A04468 - Đurđ Branković. AR dinar

A04468 - Đurđ Branković. AR dinar

Enigmatski.

Ćir. monogram DESPOT;

rv. ćir. monogram GJURG.

Jovanović 42-29.1; Ivanišević 45.33.

Strane:
Kategorije:
Pretraga po zemlji:
Valuta

    0 proizvoda