JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokaži: 

G11037 - Orden zasluga za narod sa sreb. zracima (II red)

G11037 - Orden zasluga za narod sa sreb. zracima (II red)

Ustanovljen 09.06.1945.

Na rv. brojka II, u gornjem delu polja; šnala bez signature.

U dezeniranoj crvenonaranžastom kutijom sa zlatnim

G11038 - ORDEN ZASLUGA ZA NAROD SA SREBRNOM ZRACIMA (II red)

G11038 - ORDEN ZASLUGA ZA NAROD SA SREBRNOM ZRACIMA (II red)

Ustanovljen 09.06.1945.
Na iglu. Danilov: tip 3, razn. 2 (str.47).
U tamnocevenoj kutiji (Danilov var. 6);

G11040 - ORDEN ZASLUGA ZA NAROD SA SREBRNOM ZRACIMA (II red)

G11040 - ORDEN ZASLUGA ZA NAROD SA SREBRNOM ZRACIMA (II red)

Ustanovljen 09.06.1945.
Na šraf, sa signaturom proizvođača: ZIN-KOVNICA.
Na poleđini oznaka "II" i nizak broj –

G11041 - Orden zasluga za narod sa sreb. zracima (II red)

G11041 - Orden zasluga za narod sa sreb. zracima (II red)Na šnalu, sa vertikalnom iglom na kojoj je signatura proizvođača: ZNB-kovnica.

G11044 - ORDEN ZASLUGA ZA NAROD SA SREBRNOM ZRACIMA (II red)

G11044 - ORDEN ZASLUGA ZA NAROD SA SREBRNOM ZRACIMA (II red)

Ustanovljen 09.06.1945.
Na rv. brojka II, u gornjem delu polja, a na šnali signatura ZNB-KOVNICA. Danilov: tip

G11047 - ORDEN ZASLUGA ZA NAROD SA SREBRNOM ZVEZDOM (III red)

G11047 - ORDEN ZASLUGA ZA NAROD SA SREBRNOM ZVEZDOM (III red)

Ustanovljen 09.06.1945.
U kutiji. Srebro, sa 2 žiga.
Na rv.manji zavrtanj sa signaturom IKOM - Zagreb.

G11048 - ORDEN ZASLUGA ZA NAROD III RED

G11048 - ORDEN ZASLUGA ZA NAROD III RED

Ustanovljen 09.06.1945.
Sa većim zavtnjpm sa signaturom IKOM - Zagreb.
Sa oznakom III i sa 4-cifrenim ser.

G11055 - ORDEN ZASLUGA ZA NAROD SA SREBRNOM ZVEZDOM (III red)

G11055 - ORDEN ZASLUGA ZA NAROD SA SREBRNOM ZVEZDOM (III red)

Ustanovljen 09.06.1945.
Na šraf, sa signaturom proizvođača: ZIN-KOVNICA.
Na poleđini oznaka "III" i nizak broj –

G11076 - ORDEN ZASLUGA ZA NAROD SA SREBRNOM ZVEZDOM (III red)

G11076 - ORDEN ZASLUGA ZA NAROD SA SREBRNOM ZVEZDOM (III red)

Ustanovljen 09.06.1945.
Na reversu šnala sa signaturom ZNB KOVNICA.
Sa trakom zamenicom.

G11118 - Orden bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem (I red)

G11118 - Orden bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem (I red)

Ustanovljen 15.08.1943.
Sa 5 buktinja, na šraf sa signaturom IKOM ZAGREB.
Srebro, pozlata i emajl.

G11146 - ORDEN BRATSTVA I JEDINSTVA SA SREBRNIM VENCEM (II red)

G11146 - ORDEN BRATSTVA I JEDINSTVA SA SREBRNIM VENCEM (II red)

Ustanovljen 15.08.1943.
Sa pet buktinja, na šraf (IKOM). Ag.
Na reversu žigovi za srebro i utisnut ser.

G11149 - ORDEN BRATSTVA I JEDINSTVA SA SREBRNIM VENCEM (II red)

G11149 - ORDEN BRATSTVA I JEDINSTVA SA SREBRNIM VENCEM (II red)

Ustanovljen 15.08.1943.
Sa pet buktinja, Ag.
Na reversu dva žiga, 5-cifren ser. broj (20266) i šraf,

G11168 - ORDEN BRATSTVA I JEDINSTVA SA SREBRNIM VENCEM (II red)

G11168 - ORDEN BRATSTVA I JEDINSTVA SA SREBRNIM VENCEM (II red)

Ustanovljen 15.08.1943.
Sa šest buktinja. Srebro, sa 2 žiga.
Na rv. šnala sa signaturom ZIN KOVNICA.

G11254 - ORDEN RADA SA SREBRNIM VENCEM (III red)

G11254 - ORDEN RADA SA SREBRNIM VENCEM (III red)

Ustanovljen 01.05.1945.
Model 1946-1961, na av. radnik i radnica, na rev. oznaka III, 4-tocifren serijski broj (5368) i

G11257 - ORDEN RADA SA SREBRNIM VENCEM (III red)

G11257 - ORDEN RADA SA SREBRNIM VENCEM (III red)

Ustanovljen 01.05.1945.
Model 1946-1961, na av. radnik i radnica, na rev. oznaka III, 5-tocifren serijski broj (25207)

G11265 - ORDEN RADA SA SREBRNIM VENCEM (III red)

G11265 - ORDEN RADA SA SREBRNIM VENCEM (III red)

Ustanovljen 01.05.1945.
Revers prazan, bez žigova. Na šnalu, sa signaturom ZNB-KOVNICA. Sa trakom zamenicom. U originalnoj svetlosivoj kutiji.

G11271 - ORDEN RADA SA SREBRNIM VENCEM (III red)

G11271 - ORDEN RADA SA SREBRNIM VENCEM (III red)

Ustanovljen 01.05.1945.
Sa horizontalnom duplom iglom na reversu, brojkom "III" i serijskim brojem (15381). U originalnoj svetlosivoj kutiji,

G11294 - ORDEN RADA SA SREBRNIM VENCEM (III red)

G11294 - ORDEN RADA SA SREBRNIM VENCEM (III red)

Ustanovljen 01.05.1945.
Poslednji tip. Revers prazan, bez signatura, sa duplom iglom. Sa trakom zamenicom.

G11329 - ORDEN NARODNE ARMIJE SA ZLATNOM ZVEZDOM (II red)

G11329 - ORDEN NARODNE ARMIJE SA ZLATNOM ZVEZDOM (II red)

Ustanovljen 29.12.1951.
Model 1961-1980, na šnalu, ZIN. Srebro, pozlata i beli emajl. Sa tri žiga na poleđini.

G11343 - ORDEN NARODNE ARMIJE SA SREBRNOM ZVEZDOM (III red)

G11343 - ORDEN NARODNE ARMIJE SA SREBRNOM ZVEZDOM (III red)

Ustanovljen 29.12.1951.
Stari tip. Srebro i beli emjl. Na poleđini šnala i dva žiga. U originalnoj

Kategorije:
Pretraga po zemlji:
Valuta

    0 proizvoda