JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokaži: 

B13376 - 100 DINARA 1.5. 1946.

B13376 - 100 DINARA 1.5. 1946.

Rv. ribar. Višebojna, 122x62 mm, serijski brojevi Jelinčič tip C. Na aversu kovač i kosač, na rv. ribar. Potpisi: guverner

B13390 - 100 DINARA 1.5.1955.

B13390 - 100 DINARA 1.5.1955.

Rv. Dubrovnik. Crvena, 127x60 mm. Na aversu žena ispred obale, na rv. Dubrovnik. Potpisi: guverner Vojin Guzina, preds. Upravnog odbora

B13392 - 100 DINARA 1.5.1955.

B13392 - 100 DINARA 1.5.1955.

Rv. Dubrovnik. Crvene boje, 127x60 mm. Na aversu žena ispred obale, na rv. Dubrovnik. Potpisi: guverner Vojin Guzina, preds. Upravnog

B13396 - 100 DINARA 1.5.1955.

B13396 - 100 DINARA 1.5.1955.

Rv. Dubrovnik. Crvene boje, 127x60 mm. Na aversu žena ispred obale, na rv. Dubrovnik. Potpisi: guverner Vojin Guzina, preds. Upravnog

B13400 - 100 DINARA 1963.

B13400 - 100 DINARA 1963.

Rv. Dubrovnik. Crvena, 127x59 mm. Na aversu žena ispred obale, na rv. Dubrovnik. Potpisi: guverner Nikola Miljanić, viceguverner Isak Sion.

B13410 - 100 DINARA 1.8.1965 konjanik.

B13410 - 100 DINARA 1.8.1965 konjanik.

Šestocifren ser. broj, bez konca. Crvena, 147x70 mm. Na aversu konjanik, na rv. vinjeta. Potpisi: guverner Nikola Miljanić, viceguvener Borivoje

B13415 - 100 DINARA 1.8.1965

B13415 - 100 DINARA 1.8.1965

Manja slova, barokni brojevi, 6-cifren ser. broj; bez niti. Crvena, 147x70 mm.

Na aversu konjanik, na rv. vinjeta.

Potpisi: guverner

B13417 - 100 DINARA 1.8.1965 konjanik.

B13417 - 100 DINARA 1.8.1965 konjanik.

Sedmocifren ser. broj, vertikalna nit. Crvena, 147x70 mm. Na aversu konjanik, na rv. vinjeta. Potpisi: guverner Nikola Miljanić, viceguvener Borivoje

B13418 - SPECIMEN NOVČANICA od 100 dinara 1.8.1965

B13418 - SPECIMEN NOVČANICA od 100 dinara 1.8.1965

Serija AA, sa plavim četvrtastim pečatom u desnom uglu na aversu, sa tekstom SPECIMEN / ZIN / BEOGRAD / PONIŠTENO.

B13421 - 100 DINARA 10.12.1978 konjanik.

B13421 - 100 DINARA 10.12.1978 konjanik.

Crvena, 145x70 mm. Na aversu konjanik, na rv. vinjeta. Potpisi: guverner Ksente Bogoev, zam. guvernera Ilija Marjanović. Ref: Krause 90;

B13430 - 100 DINARA 4.11.1981 konjanik.

B13430 - 100 DINARA 4.11.1981 konjanik.

Crvena, 145x70 mm. Na aversu konjanik, na rv. vinjeta. Potpisi: guverner Radovan Makić, zam. givernera Miodrag Veljković. Ref: Krause 90b;

B13440 - 100 DINARA 16.5.1986 konjanik.

B13440 - 100 DINARA 16.5.1986 konjanik.

Crvena, 145x70 mm. Na aversu konjanik, na rv. vinjeta. Potpisi: guverner Dušan (gr) Vlatković, zam. guvernera dr. Slobodan Stanojević. Ref:

B13450 - 100 DINARA 1.3.1990.

B13450 - 100 DINARA 1.3.1990.

Žena s maramom. Žućkastobraon boje, 151x72 mm. Na av. žena s maramom, na rv. klas pšenice. Potpisi: guverner Dušan (gr)

B13455 - 100 DINARA 1.3.1990 žena s maramom

B13455 - 100 DINARA 1.3.1990 žena s maramom

II. Žućkastobraon boje, 151x72 mm. Na av. žena s maramom, na rv. klas pšenice. Potpisi: guverner Dušan (gr) Vlatković; zam.

B13455 - 100 DINARA 1.3.1990 žena s maramom

B13455 - 100 DINARA 1.3.1990 žena s maramom

ZAMENSKA novčanica - Serija ZA. Žućkastobraon boje, 151x72 mm. Na av. žena s maramom, na rv. klas pšenice. Potpisi: guverner

B13462 - 100 DINARA 1991.

B13462 - 100 DINARA 1991.

Žena s maramom. Maslinastožute boje, 151x72 mm. Na av. žena s maramom, na rv. klas pšenice. Potpis: guverner Dušan (gr)

B13470 - 100 DINARA 1992.

B13470 - 100 DINARA 1992.

Žena s maramom. Plava, 151x72 mm. Na av. žena s maramom, na rv. klas pšenice. Potpis: guverner Dušan (gr) Vlatković.

B13480 - 100 DINARA 1994.

B13480 - 100 DINARA 1994.

Nikola Tesla. Plave boje, 135x65 mm. Na av. Nikola Tesla, na rv. zgrada Muzeja Nikole Tesle u Beogradu. Potpis: zam.

B13493 - 100 DINARA 1996 Dositej Obradović

B13493 - 100 DINARA 1996 Dositej Obradović

FALSIFIKAT. Maslinastožućkaste boje, bez perforacije. Namerno presavijena i "doterana" kao da je bila u opticaju.

B13501 – Neizdata novčanica 1 DINARA bez datuma

B13501 – Neizdata novčanica 1 DINARA bez datuma

Izdanje 1981, kao serija 1990. Tito / Partizani. Neizdata rezervna novčanica, nulte serije, SA ZAŠTITNOM niti. Na aversu J. B.

Kategorije:
Pretraga po zemlji:
Valuta

    0 proizvoda