JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokaži: 

B13470 - 100 DINARA 1992.

B13470 - 100 DINARA 1992.

Žena s maramom. Plava, 151x72 mm. Na av. žena s maramom, na rv. klas pšenice. Potpis: guverner Dušan (gr) Vlatković.

B13480 - 100 DINARA 1994.

B13480 - 100 DINARA 1994.

Nikola Tesla. Plave boje, 135x65 mm. Na av. Nikola Tesla, na rv. zgrada Muzeja Nikole Tesle u Beogradu. Potpis: zam.

B13493 - 100 DINARA 1996 Dositej Obradović

B13493 - 100 DINARA 1996 Dositej Obradović

FALSIFIKAT. Maslinastožućkaste boje, bez perforacije. Namerno presavijena i "doterana" kao da je bila u opticaju.

B13501 – Neizdata novčanica 1 DINARA bez datuma

B13501 – Neizdata novčanica 1 DINARA bez datuma

Izdanje 1981, kao serija 1990. Tito / Partizani. Neizdata rezervna novčanica, bez serijskog broja, SA ZAŠTITNOM niti. Na aversu J.

B13505 - 200 DINARA 1990 spomenici.

B13505 - 200 DINARA 1990 spomenici.

Braonkasta, 145x75 mm. Na av. spomenik na Kozari, na rv. spomenik u Kragujevcu. Potpisi: guverner Dušan (gr) Vlatković, zam. guvernera

B13507 - JEDNOSTRANA  neizdata novčanica 1 DINARA bez datuma

B13507 - JEDNOSTRANA neizdata novčanica 1 DINARA bez datuma

(izd. 1981, kao serija 1990). Tito / Partizani.

Neizdata rezervna novčanica, bez serijskog broja, SA ZAŠTITNOM niti.

Na aversu J.

B13508 - JEDNOSTRANA  neizdata novčanica 500 DINARA bez datuma

B13508 - JEDNOSTRANA neizdata novčanica 500 DINARA bez datuma

(izd. 1981, kao serija 1990). Tito / Partizani.

Neizdata rezervna novčanica, bez serijskog broja, SA ZAŠTITNOM niti.

Na aversu J.

B13511 - 200 DINARA 1990 spomenici.

B13511 - 200 DINARA 1990 spomenici.

Višebojna, 145x75 mm. Na av. spomenik na Kozari, na rv. spomenik u Kragujevcu. Potpisi: guverner Dušan (gr) Vlatković, zam. guvernera

B13515 - 200 DINARA 1990 spomenici.

B13515 - 200 DINARA 1990 spomenici.

Višebojna, 145x75 mm. Na av. spomenik na Kozari, na rv. spomenik u Kragujevcu. Potpisi: guverner Dušan (gr) Vlatković, zam. guvernera

B13555 - 500 DINARA 1.5.1955 žetva

B13555 - 500 DINARA 1.5.1955 žetva

Zelena, 135x64 mm.

Na aversu seljanka sa srpom, na rv. dva traktora na žitnom polju.

Potpisi: guverner Vojin Guzina, preds.

B13570 - 500 DINARA 1970.

B13570 - 500 DINARA 1970.

Nikola Tesla Zelena, 156x75 mm. Na aversu spomenik Nikoli Tesli, na rv. vinjeta. 6-tocifren ser. broj, bez niti. Potpisi: guverner

B13573 - 500 DINARA 1970.

B13573 - 500 DINARA 1970.

Nikola Tesla. Zelene boje, 156x75 mm. Na aversu spomenik Nikoli Tesli, na rv. vinjeta. 6-tocifren ser. broj, bez niti. Potpisi:

B13575 - 500 DINARA 1970.

B13575 - 500 DINARA 1970.

Nikola Tesla. Zelena, 156x75 mm. Na aversu spomenik Nikoli Tesli, na rv. vinjeta. 7-mocifren ser. broj, sa niti. Potpisi: guverner

B13576 - 500 DINARA 1970.

B13576 - 500 DINARA 1970.

Nikola Tesla elene boje, 156x75 mm. Na aversu spomenik Nikoli Tesli, na rv. vinjeta. 7-mocifren ser. broj, sa niti (nit

B13576 - 500 DINARA 1970.

B13576 - 500 DINARA 1970.

Nikola Tesla elene boje, 156x75 mm. Na aversu spomenik Nikoli Tesli, na rv. vinjeta. 7-mocifren ser. broj, sa niti (nit

B13581 - 500 DINARA 12.8.1978.

B13581 - 500 DINARA 12.8.1978.

Nikola Tesla. Široka slova. Zelene boje, 156x75 mm. Na aversu spomenik Nikoli Tesli, na rv. vinjeta. Potpisi: guverner Ksente Bogoev,

B13590 - 500 DINARA 4.11.1981.

B13590 - 500 DINARA 4.11.1981.

Nikola Tesla. Zelena, 156x75 mm. Na aversu spomenik Nikoli Tesli, na rv. vinjeta. Potpisi: guverner Radovan Makić, zam. guvernera: Miodrag

B13591 - 500 DINARA 4.11.1981.

B13591 - 500 DINARA 4.11.1981.

Nikola Tesla. Zelena, 156x75 mm. Na aversu spomenik Nikoli Tesli, na rv. vinjeta. Potpisi: guverner Radovan Makić, zam. guvernera: Miodrag

B13595 - 500 DINARA 4.11.1981 Nikola Tesla

B13595 - 500 DINARA 4.11.1981 Nikola Tesla

Sa crvenim pečatom povodom POVRATKA MOŠTI CRNOGORSKOG KRALJEVSKOG PARA 1989. Zelena, 156x75 mm. Na aversu spomenik Nikoli Tesli, na rv.

B13596 - 500 DINARA 4.11.1981 Nikola Tesla

B13596 - 500 DINARA 4.11.1981 Nikola Tesla

Sa crnim pečatom povodom POVRATKA MOŠTI CRNOGORSKOG KRALJEVSKOG PARA 1989. Zelena, 156x75 mm.

Na aversu spomenik Nikoli Tesli, na rv.

Informacije
Kategorije: