JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokaži: 

B13695 - 1000 DINARA 12.8.1978 seljanka

B13695 - 1000 DINARA 12.8.1978 seljanka

"GUVERNE". I. Serija AF. Sivoplave boje, 164x78 mm, sa greškom u natpisu: GUVERNE, umesto Guverner. Na aversu seljanka, na rv.

B13698 - 1000 DINARA 12.8. 1978.

B13698 - 1000 DINARA 12.8. 1978.

Primerak iz Serije AR na kojem nema greške u reči "Guverner". Ref: Stojanović 110d; Barac Y89e; Potočnik-Štiblar 086.
Kvalitet:

B13699 - 1000 DINARA 12.8.1978.

B13699 - 1000 DINARA 12.8.1978.

Ser AF bez greške. Primerak iz Serije AF na kojem nema greške u reči "Guverner". Plavkastosiva. Ref: Stojanović 110d; Barac

B13700 - 1000 DINARA 4.11.1981.

B13700 - 1000 DINARA 4.11.1981.

Seljanka, sivoplave boje, 164x78 mm. Potpisi: guverner Radovan Makić, zam. guvernera Miodrag Veljković. Serije: CC, CF, DA, DB, DC, DH,

B13710 - 1000 DINARA 26.11.1990.

B13710 - 1000 DINARA 26.11.1990.

Nikola Tesla, braon, 164x78 mm. Na aversu Nikola Tesla, na rv. elektromagnetni motor. Potpis: guverner Dušan (gr) Vlatković, zam. guvernera

B13720 - 1000 DINARA 1991 Nikola Tesla

B13720 - 1000 DINARA 1991 Nikola Tesla

Plava, 164x78 mm. Na aversu Nikola Tesla, na rv. elektromagnetni motor. Potpis: guverner Dušan (gr) Vlatković.
Ref: Krause 110; Stojanović

B13730 - 1000 DINARA 1992.

B13730 - 1000 DINARA 1992.

N. Tesla, crvena, 164x78 mm. Na aversu Nikola Tesla, na rv. elektromagnetni motor. Potpis: guverner Dušan (gr) Vlatković. (Ser. AA).

B13731 - 1000 DINARA 1992

B13731 - 1000 DINARA 1992

N. Tesla, crvena, 164x78 mm.

Na aversu Nikola Tesla, na rv. elektromagnetni motor. Potpis: guverner Dušan (gr) Vlatković. (Ser. AC,

B13740 - 1000 DINARA 1994.

B13740 - 1000 DINARA 1994.

Njegoš, maslinastozelena , 139x66 mm. Na aversu P. P. Njegoš, na rv. Cetinjski manastir. Potpis: zam. guvernera Božidar Gazivoda. (Ser.

B13755 - 1000 DINARA 2001 Đorđe Vajfert

B13755 - 1000 DINARA 2001 Đorđe Vajfert

FALSIFIKAT.

Tamnocrvene (bordo) boje, 152x72 mm, sa grbom SR Jugoslavije.

Potpis: guvernera Dinkić Mlađan.

Ref: Krause 159.

Retka, pa i

B13764 - 5000 DINARA 1.5.1955

B13764 - 5000 DINARA 1.5.1955

Skupština, plave boje, 151x72 mm, sa "2" u desnom uglu aversa.

Na aversu dve figure, na reversu Skupština. (Ser. DB).

B13766 - 5000 DINARA 1.5.1955

B13766 - 5000 DINARA 1.5.1955

Skupština, plave boje, 151x72 mm, sa "2" u desnom uglu aversa.

Na aversu dve figure, na reversu Skupština. (Ser. CT).

B13767 - 5000 DINARA 1.5.1963

B13767 - 5000 DINARA 1.5.1963

Skupština, plave boje, 151x72 mm.

Na aversu dve figure, na reversu Skupština. (Ser. BC).

Ref: Krause 76.

Kvalitet: VF+.

B13768 - 5000 DINARA 1.5.1963

B13768 - 5000 DINARA 1.5.1963

Skupština, plave boje, 151x72 mm.

Na aversu dve figure, na reversu Skupština. (Ser. AT).

Ref: Krause 76.

Kvalitet: VF+.

B13769 - 5000 DINARA 1.5.1963

B13769 - 5000 DINARA 1.5.1963

Skupština, plave boje, 151x72 mm.

Na aversu dve figure, na reversu Skupština. (Ser. BC, BT i AL).

Ref: Krause 76.

B13770 - 5000 DINARA 1.5.1963

B13770 - 5000 DINARA 1.5.1963

Skupština, plave boje, 151x72 mm.

Na aversu dve figure, na reversu Skupština. (Ser. BS).

Ref: Krause 76.

Kvalitet: VF-.

B13781 - 5000 DINARA 1.5.1985.

B13781 - 5000 DINARA 1.5.1985.

Tito, plavoljubičasta, 166x75 mm. Na aversu Josip Broz Tito, na rv. Jajce. Potpisi: guverner Radovan Makić, zamenik guvernera dr Slobodan

B13784 - 5000 DINARA 1.5.1985 Tito.

B13784 - 5000 DINARA 1.5.1985 Tito.

II. Plavoljubičasta, 166x75 mm. Na aversu Josip Broz Tito, na rv. Jajce. Potpisi: guverner Radovan Makić, zamenik guvernera dr Slobodan

B13785 - 5000 DINARA 1.5.1985.

B13785 - 5000 DINARA 1.5.1985.

Tito, greška u datumu. Plavoljubičasta, 166x75 mm. Na aversu Josip Broz Tito, sa greškom u datumu: umesto "1980" piše "1930";

B13786 - 5000 DINARA 1.5.1985.

B13786 - 5000 DINARA 1.5.1985.

TITO. Na desnoj strani aversa okrugli crveni pečat sa tekstom "BEOGRAD - LJUBLJANA / TITO / 1980" preko nalepljene marke

Informacije
Kategorije: