JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokaži: 

B13200 - 20 DINARA 19.12.1974

B13200 - 20 DINARA 19.12.1974

Sa crvenim pečatom povodom POVRATKA MOŠTI CRNOGORSKOG KRALJEVSKOG PARA 1989. Na aversu brod, ljubičaste boje, 138x65 mm. 7-cifren serijski broj.

B14042 - 2.000.000 DINARA VIII 1989 spomenici

B14042 - 2.000.000 DINARA VIII 1989 spomenici

Braonkasta, 145x75 mm. Avers: spomenik na Kozari: Rv: spomenik V3 razredu u Kragujevcu. Potpisi: guverner Matija Gaspari, zam. givernera Dušan

B13695 - 1000 DINARA 12.8.1978 seljanka

B13695 - 1000 DINARA 12.8.1978 seljanka

"GUVERNE". I. Serija AF. Sivoplave boje, 164x78 mm, sa greškom u natpisu: GUVERNE, umesto Guverner. Na aversu seljanka, na rv.

B13107- 10 DINARA 12.8.1978 livac

B13107- 10 DINARA 12.8.1978 livac

Sa crvenim pečatom povodom POVRATKA MOŠTI CRNOGORSKOG KRALJEVSKOG PARA 1989. Braon. sedmocifren serijski broj serije AZ. Ref: Krause 87a; Stojanović

B13118 - 10 DINARA 4.11.1981 livac

B13118 - 10 DINARA 4.11.1981 livac

Serija ZA. I. Braon boje, 131x63 mm, sedmocifren ser brserije-Na aversu livac (Alija Sirotanović), na rv. ornament. Potpisi: guverner Radovan

B13170 - 10 DINARA 2000 Vuk Karadžić

B13170 - 10 DINARA 2000 Vuk Karadžić

Braon, 61x131 mm. Na aversu Vuk Stefanović Karadžić: rv: Vuk i ćirilična slova srpske azbuke. Potpis: guverner Dinkić Mlađan. Ref:

B13455 - 100 DINARA 1.3.1990 žena s maramom

B13455 - 100 DINARA 1.3.1990 žena s maramom

ZAMENSKA novčanica - Serija ZA. Žućkastobraon boje, 151x72 mm. Na av. žena s maramom, na rv. klas pšenice. Potpisi: guverner

B13493 - 100 DINARA 1996 Dositej Obradović

B13493 - 100 DINARA 1996 Dositej Obradović

FALSIFIKAT. Maslinastožućkaste boje, bez perforacije. Namerno presavijena i "doterana" kao da je bila u opticaju.

B13020 - 5 DINARA 1944 partizan

B13020 - 5 DINARA 1944 partizan

Plave boje, svetlija, 97x53 mm. Ornament papir bez konca, sa vodenim znakom.

Na aversu partizan, na rv. grb DFJ. Ref:

B13595 - 500 DINARA 4.11.1981 Nikola Tesla

B13595 - 500 DINARA 4.11.1981 Nikola Tesla

Sa crvenim pečatom povodom POVRATKA MOŠTI CRNOGORSKOG KRALJEVSKOG PARA 1989. Zelena, 156x75 mm. Na aversu spomenik Nikoli Tesli, na rv.

B13672 - 1000 DINARA 1.5. 1963 livac / železara

B13672 - 1000 DINARA 1.5. 1963 livac / železara

Debela tačka iza godine izdanja. Braon, 143x68 mm. Na aversu livac (Alija Sirotanović), na rv. železara Zenica. Potpisi: guverner Nikola

B13677 - 1000 DINARA 1.5. 1963 livac / železara

B13677 - 1000 DINARA 1.5. 1963 livac / železara

Tanka tačka iza godine izdanja. Braon, 143x68 mm. Na aversu livac (Alija Sirotanović), na rv. železara Zenica. Potpisi: guverner Nikola

B13720 - 1000 DINARA 1991 Nikola Tesla

B13720 - 1000 DINARA 1991 Nikola Tesla

Plava, 164x78 mm. Na aversu Nikola Tesla, na rv. elektromagnetni motor. Potpis: guverner Dušan (gr) Vlatković.
Ref: Krause 110; Stojanović

B13004 - 1 DINAR 1944 partizan

B13004 - 1 DINAR 1944 partizan


Sive boje, svetlija, 90x50 mm. Tanji ornament papir, bez konca.
Na aversu partizan, na rv. grb DFJ.

B13755 - 1000 DINARA 2001 Đorđe Vajfert

B13755 - 1000 DINARA 2001 Đorđe Vajfert

FALSIFIKAT.

Tamnocrvene (bordo) boje, 152x72 mm, sa grbom SR Jugoslavije.

Potpis: guvernera Dinkić Mlađan.

Ref: Krause 159.

Retka, pa i

B13087 - 10 DINARA 1.8.1965 livac / železara

B13087 - 10 DINARA 1.8.1965 livac / železara

Braon boje, 143x66 mm.

Na aversu livac (Atif Heralić), na rv. železara Zenica.

Potpisi: guverner Nikola Miljanić, viceguverner Borivoje Jelić.

B13005 - 1 DINAR 1944 partizan

B13005 - 1 DINAR 1944 partizan

Sive boje, svetlija, 90x50 mm.

Tanji ornament papir.

Na aversu partizan, na rv. grb DFJ.

Ref: Krause 48a; Jelinčič 1/3;

B13075 - 10 DINARA 1944 partizan

B13075 - 10 DINARA 1944 partizan

Narandžastobraon boje, svetlija, 100x54 mm.

Na aversu partizan, na rv. grb DFJ.

Ref: Krause 50b; Jelinčič 3/2; Stojanović 60b, Barac

B13259 - REPLIKA 50 DINARA 1.5.1946

B13259 - REPLIKA 50 DINARA 1.5.1946

Višebojna, 122x62 mm. Ser. br. sa 8 cifara.

Na aversu rudar, na rv. drvoseča.

Potpisi: guverner T. Zdravković, glavni

B13415 - 100 DINARA 1.8.1965

B13415 - 100 DINARA 1.8.1965

Manja slova, barokni brojevi, 6-cifren ser. broj; bez niti. Crvena, 147x70 mm.

Na aversu konjanik, na rv. vinjeta.

Potpisi: guverner

Informacije
Kategorije: